WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

УМГ"Прикарпаттрансгаз" знаходиться на земельній ділянці, яка взята в оренду.

Розмір, умови і термін внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін в договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем (ст.19 Закону "Про плату за землю").

Розрахунок земельного податку, що сплачується Управлінням магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" проводиться в розрізі плати за оренду земельної ділянки, на якій розміщене управління та плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Розрахунок плати за землю проводиться за такою формулою: площу земельної ділянки множать на ставку податку.

У 2000 році загальна площа земельної ділянки УМГ "Прикарпаттрансгаз" становила 2,55 га, із них 0,75 га - під житловим фондом, 1,8 га - для інших потреб (гаражі, автостоянки тощо).

Загальна сума податку, що підлягала сплаті до бюджету, дорівнювала 11083,72 гривень.

У 2001 році загальна площа зменшилася до 2,27 га, а сума сплаченого до бюджету податку зросла до 11534,7 гривень, що зумовлено деяким підвищенням ставок податку.

Розрахунок плати за користування надрами для видобування корисних копалин, виходячи з обсягів видобутих корисних копалин (для нафти, газоконденсату, природного газу, підземних вод (мінеральних, термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу, проводиться за такою схемою: обсяг видобутих корисних копалин (тис.куб.м) множать на базовий норматив плати.

У 2000 році сума плати становила: 494 тис.куб.м х 0,67= 330,98 грн..

УМГ "Прикарпаттрансгаз" проводить відрахування за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України (стосовно видобутих корисних копалин, які реалізуються у не переробленому вигляді)- природний газ. Для розрахунку даного показника необхідно визначити:

1) Ціну реалізації (Ц.Р., грн) за одиницю (без ПДВ, рентної плати, плати за користування надрами):

2) Ц.Р.= відношенню виручки від реалізації мінеральної сировини (з урахуванням бартеру) до обсягу реалізованої мінеральної сировини (включаючи бартер).

2000 рік: Ц.Р.= 10008130,80 : 73562= 136,05 грн./тис.куб.м/тн.;

2001 рік: Ц.Р.= 10210279,83 : 64634= 157,97 грн./тис.куб.м/тн..

Вартість видобутої мінеральної сировини (В.М.С.)= добутку обсягу видобутку та ціни реалізації за одиницю:

2000 рік: 48312 х 136,05= 6572847,6 грн.;

2001 рік: 65484 х 157,97= 10344507,48 грн.. Норматив відрахувань становить 9%:

2000 рік: 6572847,6 х 9%= 591556,3 грн.;

2001 рік: 10344507„48 х 9%= 931005,67 грн.

Комунальний податок.

Об'єктом оподаткування є річний фонд оплати праці, розрахований виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян та середньоспискової чисельності працівників.

Ставка - 10% неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (МНДГ=17 грн.) Розрахунок комунального податку:

1) Оподатковуваний фонд оплати праці (ОФОП) за звітний період (грн.) дорівнює добутку середньоспискової чисельності працюючих за звітний період, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на 3 (використано розрахунок даного податку за 4-й квартал 1998 та 1999 років):

2000 рік: ОФОП= 282 х 17 х 3= 14382 грн.;

2001 рік: ОФОП== 294 х 17 х 3== 14994 грн..

2) Знаходимо 7% (ставка комунального податку) від оподатковуваного фонду оплати праці за мінусом фактично сплачених авансових платежів за звітний період (грн.):

2000 рік: 14382 грн.х 7%= 1006,74 грн.;

2001 рік: 14994 грн.х 7%= 1049,58 грн.;

Готельний збір - сплачується з добової вартості найманого житла (без додаткових послуг), та обчислюється за ставкою 15% (20%) виручки від послуг за проживання у готелі.

2000 рік (4 квартал): 20% від 24040 грн.= 4808 грн.- підлягає сплаті по строку.

2001 рік (4 квартал): 15% від 48037 грн.= 7206 грн..З цієї суми 4077 грн. перераховується до бюджету з початку звітного періоду, а 3129 грн.- підлягає сплаті по строку.

Відрахування від плати за транзит.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 842 визначено порядок і механізм обчислення та сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзити трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту, передбачених статтею 11 Закону України "Про державний бюджет України на 2000 рік".

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом, зокрема УМГ "Прикарпаттрансгаз" вносять відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 м3 газу на кожні 100 км. відстані. Внесення цих платежів здійснюється щодекади виходячи з обсягів природного газу, транспортованого через територію України.

Платником даного відрахування по транзиту природного газу є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Відрахування вносяться авансовими платежами 15,25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця у перерахунку на національну валюту України за валютним обмінним курсом НБУ на день, що передує строку сплати платежу. У разі, коли цей день збігається з вихідним (святковим ) днем, під час обчислення суми відрахувань приймається курс долара на день, що наступає за вихідним днем, і відповідно переноситься термін сплати платежу.

Відрахування від плати за транзит природного газу зараховуються до Державного бюджету України. Платники даного відрахування щомісяця до 20 числа наступного за звітним місяцем подають податковим органам за місцем знаходження розрахунки відрахувань за формою, що додається.

У разі, коли обчислені у місячному розрахунку суми відрахувань від плати за транзит природного газу будуть більшими, ніж суми, сплачені авансовими платежами щодекади, доплата проводиться платником до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю внесення даного відрахування до Держбюджету здійснюють державні податкові інспекції.

Отже, підприємство є великим платником податків. Наприклад сума податку на прибуток сплачена ним у 2001 році склала 11964,2 тис. Грн., проти 26921,4 тис. Грн. сплачених у 2000 році. А сума податкового зобов'язання з ПДВ в 2001 році становила 8802305 грн.. Таблиця 2

Зведена таблиця деяких податкових сплачених платежів УМГ Прикарпаттрансгаз"

Назва платежу

Сума платежу, тис. Грн..

2000

2001

Податок на прибуток

ПДВ

Плата за землю

Відрахування за геологорозвідувальні роботи

Комунальний податок

Готельний збір

26921,4

9262,3

11,08

591,6

1,01

4,8

11964,2

24093,4

11,5

931

1,05

3,1

2.2. Корпоративний податковий менеджмент

Податкова система України, що зазнає еволюційних змін при переході до ринку, істотно впливає на функціонування і ділову активність підприємницьких структур. Недотримання принципу економічної обґрунтованості податкових реформ, посилення нестабільності умов господарювання, прагнення дії миттєвого поповнення бюджету призвели до надмірного податкового навантаження на виробників. Дохід, який держава одержує суто фіскальними методами, менш значущий порівняно з економічним збитком, що завдається суб'єктам ринкових відносин. Для корпоративних промислових підприємств ситуація погіршується специфікою економічних умов: розірванням господарських зв'язків, падінням виробництва, важким фінансовим станом [24, с.87].

Такі обставини зумовлюють необхідність управління податками на мікроекономічному рівні. Важливо, щоб у стратегії підприємства був присутній набір легальних чинників успіху, які дають змогу адекватно оцінити рівень податкової нестабільності й безпосередньо управляти ним при прийнятті рішень. Від того, наскільки ефективно корпоративне підприємство розв'яже податкові проблеми при формуванні стратегії свого розвитку, залежать можливості не тільки його економічного зростання, а й суспільного виробництва в цілому.

Адаптація підприємств до змін податкового середовища потребує системного урахування багатьох факторів: державних нормативів, ринкових механізмів перерозподілу податкового навантаження, кваліфікованої внутрішньої організації процесу регулювання оподаткування, впровадження оптимальних моделей і методів управління податками.

В світлі цього важливою є адаптація підприємств, в тому числі і газової промисловості до нових умов господарювання.

Управління газовою промисловістю склалося в роки централізованого планування в країні, що дозволяло до певної міри контролювати і керувати єдиним виробничо-господарським комплексом. Нові економічні механізми, виникнення яких зумовлено переходом до ринкових відносин, породжують нові вимоги до організації цього процесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...