WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

У 2000 році підприємство використало 5321 куб.м. води (з урахуванням втрат), що на 1867 куб.м. менше, ніж встановлено лімітом використання (7188 куб.м.).

Норматив плати за 1 куб.м води складав 0,0216 коп/куб.м, сума плати за використану воду склала: ,

5321 х 0,0216 = 114,93 грн., із них 80% (9І,94 грн.)- сплачено до Державного бюджету, 20% (22,99 грн.)- до місцевого бюджету.

У 2001 році норматив збору було підвищено: з 0,0216 коп/куб.м до 0,0302 коп/куб.м. Сума збору склала:

5316 х 0,0302 == 160,54 грн.(відповідно, до Державного бюджету України-128,43 грн., до місцевого бюджету - 32,11 грн.).

Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

Даний збір проводиться за інструкцією про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього середовища, що розроблена на основі законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про підприємництво", "Про державну податкову службу в Україні", "Про відходи" на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №303 "Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. збір справляється за:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

розміщення відходів;

Платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, включаючи їх об'єднання, філії, відділені та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи, організації, інші платники.

Суми збору обчислюються аналогічно сумам збору за використання водних ресурсів. Збір сплачується платниками щоквартально до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Платники перераховують збір за забруднення навколишнього природного середовища двома платіжними дорученнями:

30% - до Державного бюджету, 70% - до місцевих бюджетів. Збір розподіляється між фондами охорони навколишнього природного середовища в складі відповідних бюджетів у розмірах, встановлених законодавством:

20% - до місцевих фондів, що утворюються у складі сільських, селищних, міських, бюджетів, на рахунки що відкриваються на ім"я відповідних фінансових органів за відповідним кодом бюджетної класифікації.

50% - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища обласних бюджетів на окремі рахунки, що відкриваються на ім"я обласних фінансових управлінь за відповідним кодом бюджетної класифікації.

30% - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що

утворюються у складі Державного бюджету України, на окремі рахунки які відкриваються на ім'я територіальних органів Державного казначейства за відповідним кодом бюджетної класифікації.

Контроль за правильністю обчислення збору, дотримання лімітів викидів, скидів та розміщення відходів здійснюється органами Мінекобезпеки.

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійснюється органами державної податкової служби на підставі документальних перевірок. Необхідно також зазначити, що сплата даного збору не звільняє платників від відшкодування збитків, заподіяних через порушення природоохоронного законодавства.

У 2000 році УМГ "Прикарпаттрансгаз" сплачувало збір за забруднення навколишнього природного середовища пересувними джерелами та за розміщення відходів.

1) Пересувні джерела: збір обраховується в розрізі видів пального, шляхом добутку базового нормативу плати (грн./т), річного обсягу використання пального (т) і територіального коефіцієнта.

а) Дизельне паливо: 0,3 х 42,160 х 1,5= 18,970;

б) бензин: 0,4 х 79,875 х 1,5= 47,920.

2) Розміщення відходів: збір обраховується, як добуток суми виплат в межах ліміту (ліміт помножити на базовий норматив плати) і територіального коефіцієнта:

а) Мул, миття автомашин:

- 6 х 0,5 =3;

- 3 х 3 = 9 грн..

б) відходи шин:

- 0,28 х 0,2= 0,056;

0,056х3= 0,168 грн..

Загальна сума плати становитиме 9,17 грн..

На протязі 2000 року на об'єктах підприємства в області організації роботи по охороні навколишнього природного середовища було проведено ряд змін, які направлені на забезпечення більш точного обліку впорядкування нормативної документації, дотримання норм і правил екологічної безпеки виробництва, а саме:

1) В усіх підрозділах наказами призначено відповідальних осіб за охорону навколишнього середовища, прийнято на роботу двох молодих спеціалістів-екологів.

2) Запроваджено ведення первинного обліку на місцях по контролю за викидами в атмосферне середовище, по обліку утворення та розміщення відходів, використання води за встановленими нормами.

3) Статистична звітність та платежі до бюджетів різних рівнів (Державного, обласного, районного) здійснюються самостійно кожним підрозділом.

У 2001 році на всіх газоперекачувальних агрегатах були проведені заміри по викидах в атмосферу, придбано 10 приладів (газоаналізаторів) для контролю за вихлопними газами автотранспорту.

Всі об'єкти мали дозволи і ліміти на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, дозволи на спеціальне водокористування, дозволи та ліміти на утворення і розміщення відходів. Контролюючими органами екобезпеки та санстанції проводились неодноразові перевірки стану природоохоронної роботи в підрозділах, видавались відповідні приписи за виявлені недоліки, більшість яких усунено в міру можливостей підприємства. Так, наприклад, в приписах по Богородчанському Управлінню підземного зберігання газу вказано на необхідність визначення лабораторного контролю за станом підземних вод (контролю забруднення), але для цього необхідно розробити проект буріння спостережних свердловин, визначити їх необхідну кількість, періодичність контролю, список контрольованих речовин, що вимагає певного часу та коштів.

Під час перевірок було накладено адміністративні стягнення (штрафи) за порушення вимог екобезпеки. Посилено вимоги до екологічної безпеки виробництва, особливо в області поводження з відходами. Прийняття цілого пакету питань з цього приводу вимагає від підрозділів укладання договорів на прийом та утилізацію абсолютно всіх відходів, що утворюються, та відповідних коштів як плати за утилізацію.

Плата за землю.

Будь-яке нерухоме майно нерозривно пов'язане із земельною ділянкою, на якій воно розташоване. Тому, маючи у власності об'єкт нерухомості або користуючись і володіючи ним на праві оренди, необхідно знати, що при цьому одночасно використовуються земельна ділянка, на якій розташований об'єкт нерухомості, а згідно статті 36 Земельного кодексу використання землі в Україні є платним. Власники землі і землекористувачі щорічно сплачують плату за землю у вигляді плати за землю або орендної плати, які визначаються залежно від якості і місця знаходження земельної ділянки виходячи кадастрової оцінки земель.

Закон "Про плату за землю" передбачає, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні і сільські Ради можуть встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний термін, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки відповідних бюджетів.

Відповідно до особливостей функціонування УМГ "Прикарпаттрансгаз" необхідно зазначити: якщо підприємства, установи та організації, що користуються пільгами щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будови або їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті цими підприємствами або будовами (їх частинами), переданими у тимчасове користування, сплачується в установлених розмірах на загальних підставах. Оскільки плата за землю в повному обсязі зараховується до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, то місцева влада повинна мати певні повноваження в цій сфері. Відповідно до підпункту "3" пункту 5 статті 18 "Положення про обласні, Київську і Севастопольські міські державні адміністрації" затвердженого Указом Президента України від 21.08.1995 року №760/95, до повноважень адміністрації належить затвердження в установленому порядку ставок земельного податку. Відповідно до частини 4 статті 7 Закону України "Про плату за землю" ставки земельного податку на земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь) диференціюються і затверджуються відповідними Радами виходячи із середніх ставок податку, функціонального використання і місця розміщення земельної ділянки, але не вище ніж у 2 рази від середніх ставок податку з урахуванням коефіцієнтів, що застосовуються для курортних населених пунктів, в містах Києві, Сімферополі, Севастополі та інших містах обласного підпорядкування.

Плата за землю сплачується рівними частинами власниками землі і землекористувачами - виробниками сільськогосподарської і рибної продукції і громадянами до 15 серпня і 15 листопада, іншими платниками - щоквартально до 15-го числа місяця, що наступає за звітним кварталом. Надмірно сплачені суми підлягають поверненню платникові за його письмовою заявою та за його бажанням зараховуються у сплату податку за наступний рік.


 
 

Цікаве

Загрузка...