WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

99

Дипломна робота

на тему:

Дiюча система оподаткування пiдприємств

План

Дипломна робота

на тему:

Дiюча система оподаткування пiдприємств

План

Зміст

Вступ

1. Теоретичні та організаційно-правові засади системи оподаткування підприємств в Україні

1.1. Теоретико-методологічні засади системи оподаткування в Україні

1.2. Генезис системи оподаткування України

1.3. Податки і податкове регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств

2. Аналіз діючої системи оподаткування підприємств (на прикладі УМГ "Прикарпаттрансгаз")

2.1. Склад, структура податків та динаміка рівня оподаткування підприємств

2.2. Корпоративний податковий менеджмент

2.3. Оцінка ефективності та оптимізації системи оподаткування підприємств

3. Порівняльний аналіз корпоративного оподаткування в контексті міжнародного досвіду

Висновки

список використаної літератури

Зміст

Дипломна робота 2

на тему: 2

Дiюча система оподаткування пiдприємств 2

План 2

Зміст 4

Вступ 5

1. Теоретичні та організаційно-правові засади системи оподаткування підприємств в Україні 8

1.1. Теоретико-методологічні засади системи оподаткування в Україні 8

1.2. Генезис системи оподаткування України 17

1.3. Податки і податкове регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств 22

2. Аналіз діючої системи оподаткування підприємств (на прикладі УМГ "Прикарпаттрансгаз") 34

2.1. Склад, структура податків та динаміка рівня оподаткування підприємств 34

2.2. Корпоративний податковий менеджмент 61

2.3. Оцінка ефективності та оптимізації системи оподаткування підприємств 70

3. Порівняльний аналіз корпоративного оподаткування в контексті міжнародного досвіду 80

Висновки 93

список використаної літератури 97

Вступ

При створенні незалежної України 1991 році передбачалося, що всі подальші процеси будівництва держави будуть спрямовані на утворення України, як багатої і авторитетної країни.

Особливою проблемою залишається перехід до суто економічних відносин товаровиробників з державою, подолання економічно необґрунтованого втручання державних відомств у діяльність підприємств і організацій. Поряд із цим не менш вважливою проблемою для вітчизняних підприємств є відсутність стабільної податкової системи. Постійні зміни та доповнення до податкового законодавства призводять до невиконання прогнозних показників виробничо-господарської діяльності підприємств та їх кінцевих результатів - прибутку, рентабельності, окупності капітальних вкладень тощо. Це створює фактор невизначеності в організації підприємницької діяльності. Крім того, не можна заперечувати, що для окремих підприємств сума податків, що сплачується відповідно до діючого законодавства, обтяжлива і створює передумови для подорожчання продукції, звужує при цьому ринок її збуту.

Надмірне збільшення податкового навантаження може привести до руйнування ринкового механізму, депресії та соціально-економічної дестабілізації. Суб'єкти підприємницької діяльності вирішують питання щодо зниження податкового навантаження самостійно неофіційними шляхами, виводячи свої відносини з іншими суб'єктами за межі офіційної економіки. За рахунок цього, вони мають змогу зменшити свої витрати, знижувати ціни на свою продукцію, активізувати попит на неї.

Характерною особливістю діючої податкової системи є і те, що крім великої кількості та суттєвих за величиною податків, в Україні формуються численні державні бюджетні та позабюджетні фонди цільового призначення, що значно ускладнює систему оподаткування та обтяжує платників податків.

Звідси можна зробити висновок, що вивчення проблем податкової системи, усунення або пом'якшення її недоліків - що спрямоване на покращення економічної діяльності кожного підприємства зокрема та держави в цілому - це і є основне завдання даної дипломної роботи.

Предмет дослідження – це податкові платежі до бюджету, оцінка ефективності податкових платежів та їх менеджмент.

Об'єкт дослідження – система оподаткування підприємств в Україні, податкове адміністрування та менеджмент, шляхи оптимізації податкових платежів на рівні підприємства.

Мета роботи полягає у комплексному дослідження існуючої теорії та практики оподаткування підприємств, виявленні переваг та недоліків засад вітчизняного корпоративного оподаткування в порівнянні з зарубіжним.

Методологічною основи для написання роботи послужили:

 • Закони України.

 • Постанови Верховної Ради України.

 • Декрети Кабінету Міністрів України.

  Робота складається з трьох розділів:

  Перший розділ роботи покликаний створити основу для аналізу податкової системи України, її генезису та взаємозв'язок податкових платежів підприємства з нею.

  У наступному розділі проаналізовано систему оподаткування підприємств, яка діє на даний момент. Метою даного розділу стало не тільки законодавче обґрунтування системи збору податків та обов'язкових платежів, а й її практичне застосування у повсякденній діяльності підприємства. Також приділено увагу питанням корпоративного податкового менеджменту як основної ланки фінансового менеджменту.

  Третій, заключний, розділ є спробою окреслити основні напрями вдосконалення системи оподаткування підприємств, покращення їх фінансового стану на прикладі зарубіжних країн. При цьому основна увага приділена аналізу податкової системи в Франції.

  Дипломна робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаної літератури, 6 таблиць, двох графіків та діаграми. Основний текст роботи висвітлено на 98 сторінках тексту.

  1. Теоретичні та організаційно-правові засади системи оподаткування підприємств в Україні

  1.1. Теоретико-методологічні засади системи оподаткування в Україні

  Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Податкова система - основа фінансово-кредитного механізму управління та один із найважливіших важелів впливу на економіку. В Україні конституційно закріплено обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом, та визначено, що система оподаткування встановлюється виключно шляхом прийняття відповідних законів.

  Податкове законодавство в Україні сформоване на основі нормативної бази, успадкованої від командно-адміністративної системи. Основи української національної податкової політики розроблялись під тиском обставин без належного податкового обґрунтування та аналізу макро і мікроекономічних наслідків запровадження різних податків і розміру їх ставок, без урахування світового та історичного досвіду формування і розвитку податкових систем. Більшість рішень щодо формування податкової системи в Україні приймалось відповідно до особистих знань, інтуїції чи інтересів керівництва держави та їх організаційних структур.

  Відсутність науково обґрунтованих підходів до формування національної податкової системи та до аналізу наслідків від її впровадження робили і роблять систему оподаткування не ефективним антикризовим засобом, а однією із основних причин загострення економічної кризи.

  Проблема побудови ефективної податкової системи - одна із найбільш актуальних в процесі становлення в Україні ринкових відносин та інтегрування української економіки в світовий ринок, її вирішення повинно здійснюватися шляхом вивчення, аналізу і творчого осмислення як існуючої в Україні законодавчої бази, так і накопиченого в світі досвіду в сфері оподаткування.

  Чинному законодавству України притаманно включення його до бюджетного права, що і виділяє у податковому регулюванні фіскальні функції. Розповсюджена ідея про те, що податки - це лише засіб наповнення державного бюджету або, інакше, джерело коштів, необхідних для функціонування держави безпідставна і обмежена. В дійсності податки суттєво впливають на діяльність господарюючих суб'єктів, податкова система виконує функцію структурування економіки, створює і посилює одні зв'язки або послаблює інші. Недоцільно акцентувати увагу лише на наповненні бюджету з податкових джерел, ігноруючи при цьому те, яким чином процедура його наповнення впливає на економічні процеси. Мова повинна йти про розробку такої податкової системи, яка б забезпечувала або, хоча б, не стримувала розвиток економіки.

  Існуюча податкова система не тільки не заохочує, а в ряді випадків прямо перешкоджає зусиллям підприємств щодо розвитку виробництва і підвищення його рентабельності. Вона часто не відповідає цілям економічної, у тому числі промислової політики держави.

  Податки не люблять платити всі, і це характерно для будь-якої країни. Але в Україні багато хто не сплачує податки тому, що вони великі за обсягом, несправедливі та їх сума не відповідає тій користі, що отримується від держави. Закони, що регламентували податкову систему в Україні, весь час змінювалися з метою їх погодження з процесами, які мали місце у житті суспільства за відсутності єдиної податкової політики.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...