WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

"Рахунок платника" - кореспондентський рахунок банку-платника, з якого здійснюватиметься списання коштів, та через символ "/"-рахунок, відкритий на балансі банку-платника (юридичної особи).

Якщо банк здійснює примусове списання (стягнення) коштів з іншого банку на підставі визнаної претензії, то в реквізитах зазначається наступне :

"Стягувач" - назва стягувача (юридичної особи).

"Банк стягувача" - назва банку, в якому відкритий кореспондентський рахунок стягувача, на який здійснюватиметься зарахування коштів, та через символ "/"- рахунок, відкритий на балансі стягувача (юридичної особи).

2.3. Облік розрахунків чеками, їх характеристика та місце в системі безготівкових розрахунків

Розрахунки чеками застосовуються при платежах за фактично отримані товари, виконані роботи, надані послуги. На практиці чекова форма розрахунків є не досить поширеною. Основна причина в тому, що кошти за даним видом розрахунків депонуються на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки чеками" балансових рахунків №№ 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622. Отже, від моменту депонування до моменту платежу проходить певний час, впродовж якого, обігові кошти відволікаються з господарського обороту. Більш того, СЕП забезпечує дуже швидкий період проходження платежів за платіжними дорученнями, чим і пояснюється їх масове використання в Україні.

Проте у країнах Заходу чек є переважаючою формою розрахунків. В Україні чек залишається виключно технічним інструментом платежів за рахунками, що визначає обмеженість сфери його застосування.

Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті чек використовується при розрахунках у безготівковій формі між юридичними особами, а також фізичними і юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою.

Розрахунковий чек - це документ, що містить розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену у чеку суму коштів.

Розрахункові чеки виготовляються на замовлення комерційного банку Банкнотно-монетним двором Національного банку чи іншим спеціалізованим підприємством на спеціальному папері з дотриманням усіх обов'язкових вимог за зразком, затвердженим НБУ. Розрахункові чеки брошуруються у чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів.

Розрахункові чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одноразових операцій виготовляються як окремі бланки, іх облік банки ведуть окремо від чекових книжок. Розрахункові чеки та чекові книжки є бланками суворої звітності.

Чекову книжку на ім'я чекодавця (юридичної особи) банк-емітент видає на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця.

Для гарантованої оплати розрахункових чеків чекодавець бронює кошти на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки чеками" відповідних балансових рахунків. З цією метою разом із заявою на видачу чекової книжки чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення для перерахування коштів на аналітичний рахунок "Розрахунки чеками". При цьому в обліковій системі банку виконується наступне бухгалтерське проведення:

Дебет: поточного рахунку чекодавця (2600)

Кредет: аналітичного рахунку "Розрахунки чеками" (2602).

Один або кілька розрахункових чеків на ім'я чекодавця (фізичної особи) банк-емітент може видати на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена ним готівкою. Якщо сума, яка бронюється на відповідному рахунку, вноситься фізичною особою готівкою, то виконується наступний бухгалтерський запис:

Дебет: 1001 "Банкноти та монети в касі банку"

Кредит: 2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб" аналітичний рахунок "Розрахунки чеками".

Строк дії чекової книжки - один рік, розрахункового чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку, - три місяці з дати їх видачі. День оформлення чекової книжки або розрахункового чеку не враховується. Розрахункові чеки, виписані після зазначеного строку, вважаються недійсними і до оплати не приймаються.

Строк дії невикористаної чекової книжки може продовжуватися за погодженням з банком-емітентом, про що він робить відповідну відмітку на обкладинці чекової книжки (у правому верхньому куті), яка засвідчується підписом головного бухгалтера і відбитком штампа банку.

Чекова книжка може видаватися для розрахунків з будь-яким конкретним постачальником або з різними постачальниками.

Документообіг при розрахунках чеками представлений на рисунку 3.

Постачальник (чекодержатель)

4

5

Платник (чекодержавець)

6

3 1

Банк чекодержателя,

операція 7;

операцій 11

10

8

Банк чекодавця,

операцій 2;

операцій 9

Рисунок 3. Документообіг при розрахунках чеками

1. Платник разом із заявою на видачу чекової книжки подає в банк платіжне доручення на депонування коштів.

2. Банк депонує кошти на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки чеками".

3. Банк чекодавця видає своєму клієнту чекову книжку.

4. Постачальник відвантажує покупцеві товар.

5. Платник видає постачальнику чек, в якому вказує :найменування постачальника, дату і мсце заповнення чека, призначення платежу, суму.

6. Чекодержатель здає в банк чек при реєстрі.

7. Банк чекодержателя обліковує чек, інкасований в банк чекодавця.

8. Чек інкасується в банк чекодавця.

9. Банк чекодавця списує суму чека з рахунку "Розрахунки чеками".

10. Кошти за чеком надходять в банк чекодержателя.

11. Банк чекодержателя зараховує суму за чеком на поточний рахунок чекодержателя.

Проаналізуємо детальніше технологію здійснення операцій при розрахунках чеками.

Розрахунковий чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержателя протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека не враховується). Чек приймається чекодержателем в оплату безпосередньо від чекодавця.

Забороняється передавання розрахункового чека або чекової книжки його власником будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписання незаповнених бланків розрахункового чека і проставляння на них відбитка печатки юридичними особами.

За бажанням фізичної особи розрахунковий чек може виписуватися на ім'я іншої особи, яка стає в цьому разі його власником. Видача розрахункових чеків на пред'явника не проводиться.

Власник розрахункового чека повертає невикористаний чек до банку-емітента для зарахування суми на свій рахунок або обміну його на готівку (фізична особа).

Повернути чекову книжку з невикористаними розрахунковими чеками її власник може з одночасним поданням до банку-емітента платіжного доручення на перерахування коштів, що заброньовані на аналітичному рахунку "Розрахунки чеками", на свій поточний рахунок. При цьому виконується бухгалтерський запис:

Дебет: 2602 "Кошти в розрахунках суб"єктів господарської діяльності (СГД)" аналітичний рахунок "Розрахунки чеками"

Кредит: 2600 "Поточні рахунки СГД".

Розрахунковий чек із чекової книжки чекодавець виписує під час здійснення платежу і видає в обмін на отримані ним товари (виконані роботи, надані послуги).

Виписуючи розрахунковий чек, чекодавець переписує залишок ліміту з корінця попереднього розрахункового чека на корінець виписаного і зазначає новий залишок ліміту.

Розрахунковий чек підписує службова особа чекодавця, яка має право підписувати розрахункові документи, та скріплює відбітком печатки чекодавця.

Приймаючи розрахунковий чек до оплати за товари (виконані роботи, надані послуги) чекодержатель перевіряє:

відповідність його встановленому зразку;

правильність заповнення;

відсутність виправлень;

відповідність суми корінця чека сумі, зазначеній на самому чеку;

строк дії;

достатність залишку ліміту за чековою книжкою для оплати чека;

наявність на ньому чіткого відбитка штампа або печатки банку та даних чекодавця (прізвище, ім'я , по-батькові фізичної особи, даних документа, що засвідчує цю особу).

Після цього чекодержатель установлює особу пред'явника розрахункового чека за документом , що її засвідчує.

Після зазначеної перевірки чекодержатель відриває розрахунковий чек від корінця, ставить на звороті чека та корінці календарний штемпель і підписує цей чек, а також робить відмітку у відомості про прийняті до оплати розрахункові чеки.

У разі здійснення фізичною особою розрахунку за одноразовим розрахунковим чеком працівник підприємства торгівлі або сфери послуг ставить на зворотному боці цього чека свій штамп і календарний штемпель, підписує його та робить відмітку у відомості про прийняті до оплати розрахункові чеки.

Чекодержатель здає в банк розрахункові чеки разом з трьома примірниками реєстру чеків, якщо рахунки чекодавця і чекодержателя відкриті в одному банку , і з чотирма примірниками, якщо рахунки чекодавця і чекодержателя відкриті в різних банках.


 
 

Цікаве

Загрузка...