WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Сума, яку платник погоджується сплатити одержувачу та зазначає в нижній частині вимоги-доручення, не може перевищувати суму, яку вимагає до сплати одержувач і яка зазначена у верхній частині вимоги-доручення.

Банк платника приймає вимогу-доручення від платника протягом 20 календарних днів з дати оформлення її одержувачем.

Платіжна вимога-доручення повертається без виконання, якщо сума, що зазначена платником, перевищує суму, що є на рахунку платника.

Причини неоплати платником вимоги-доручення з'ясовуються безпосередньо між платником та одержувачем коштів.

При оплаті платіжної вимоги-доручення в банку виконуються такіж бухгалтерські записи, як і у випадку використання платіжних доручень.

В умовах значних обсягів неплатежів в господарстві особливого значення набувають операції примусового списання коштів з рахунків платників. Вони виконуються лише у випадках, установлених законами України. Зокрема, такі операції здійснюються на підставі виконавчих документів, установлених законами України, рішень податкових органів та визнаних претензій.

Примусове списання коштів здійснюється з усіх рахунків підприємств, у тому числі з поточних, депозитних, рахунків відкритих підприємствами для здійснення розрахунків за акредитивами, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Примусове списання коштів здійснюється також з поточних та депозитних рахунків фізичних осіб.

Розпорядження про примусове списання коштів оформляє стягувач на бланку платіжної вимоги. Важливо зауважити, що стягувач не обов'язково є одержувачем даного платежу.

Порядок виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів з платників, рахунки яким відкриті в органах державного казначейства, визначається і регулюється нормативно-правовими актами Державного казначейства України.

У разі надходження до банку платіжних вимог на примусове списання коштів з цих рахунків вони передаються для виконання відповідному органу державного казначейства, якщо це передбачено договором між банком та цим органом державного казначейства, в іншому випадку повертаються без виконання.

Стягувач несе відповідальність за обгрунтованість примусового списання коштів і правильність даних, що внесені в платіжну вимогу. Реквізит "Призначення платежу" платіжної вимоги стягувач заповнює залежно від конкретного випадку примусового списання коштів, а саме :

у разі примусового списання (стягнення) коштів на підставі виконавчого документа зазначаються його назва, номер і дата. Оригінал виконавчого документа, на підставі якого оформлено платіжну вимогу, або його дублікат (оформлений відповідно до вимог законодавчих актів) стягувач подає до банку разом з цією платіжною вимогою;

якщо законами передбачено примусове списання (стягнення) коштів на підставі рішенння податкового органу, то в цьому реквізиті стягувач зазначає назву, номер і дату цього рішення, а також назву та статтю закону, що передбачає примусове списання (стягнення) коштів. Рішення, на підставі якого оформлено платіжну вимогу, у банк не подається;

якщо примусове списання (стягнення) коштів здійснюється згідно зі статтею 8 Арбітражного процесуального кодексу України, то цей реквізит має містити назву, номер, дату листа-відповіді платника про визнання претензії та суму визнаної претензії. У цьому разі платіжну вимогу стягувач подає до банку разом з орігіналом листа-відповіді платника про визнання претензії, що оформляється відповідно до вимог законодавчих актів, а якщо в цьому листі не зазначено суму визнаної претензії, то додається також копія претензії.

У разі заповнення даного реквізиту з порушенням зазначених вимог банк повертає платіжну вимогу без виконання.

Сума платіжної вимоги визначається стягувачем, але банк не приймає платіжну вимогу до виконання, якщо її сума перевищує суму, яка підлягає сплаті відповідно до наданого разом з нею супровідного документа , на підставі якого її оформлено, виконавчого документа, листа-відповіді про визнання претензії.

Платіжну вимогу та супровідні документи стягувач подає до банку, що його обслуговує, разом з реєстром платіжних вимог, складеним не менше ніж у двох примірниках.

Банк стягувача, приймаючи від стягувача платіжні вимоги, супровідні документи та реєстри платіжних вимог, перевіряє наяаність усіх супровідних документів та відповідність назви, коду, підпису (підписів) та відбітка печатки стягувача, які зазначені в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

Перевірку інших реквізитів цих документів банк стягувача здійснює, якщо це передбачено договором між банком та стягувачем.

Якщо стягувач і платник обслуговуються в різних банках, то банк стягувача надсилає банку платника не менше ніж два примірники платіжної вимоги на примусове списання коштів (один з яких - перший) та супровідні документи. При цьому стягувачу повертається не менше ніж один примірник платіжної вимоги та реєстру платіжних вимог. Перший примірник реєстру залишається в банку стягувача.

Якщо платіжну вимогу на примусове списання коштів у банк платника надсилає безпосередньо державний виконавець, то всі примірники платіжної вимоги, супровідні документи та не менш ніж один примірник реєстру повертається цьому державному виконавцю, а перший примірник реєстру, платіжних вимог залишається в обслуговуючому його банку.

Платіжні вимоги приймаються банком стягувача протягом 10 календарних днів з дати їх складання, а банком платника-протягом 30 календарних днів з дати їх складання.

Платіжні вимоги стягувачів приймаються банком до виконання незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника.

Ці платіжні вимоги виконуються банком частково в межах наявного залишку коштів, а в невиконаній сумі повертаються разом з супровідними документами, що надавалися з ними :

якщо платіжна вимога надійшла від банку стягувача, то вона повертається стягувачу через цей банк;

якщо платіжна вимога надійшла безпосередньо від державного виконавця і в ній зазначено його адресу - безпосередньо цьому державному виконавцю. Якщо адресу державного виконавця в платіжній вимозі не зазначено, то вона повертається через банк, який обслуговує даного державного виконавця.

У разі надходження до банку платника платіжних вимог на примусове списання коштів з рахунку платника про їх надходження банк повідомляє платника не пізніше ніж наступного робочого дня, якщо це передбачено договором про розрахунково- касове обслуговування платника (у порядку, передбаченому цим договором).

У разі здійснення часткової оплати платіжної вимоги на суму часткової оплати банк платника виконує наступне бухгалтерське проведення:

Дебет: поточного рахунку платника (2600)

Кредет: відповідних рахунків (наприклад,

кореспондентського рахунку або рахунку одержувача)

Відповідальний виконавець банку платника на зворотному боці супровідних документів, за якими здійснена часткова оплата, обов'язково зазначає суму (цифрами та словами), яку списано з рахунку платника, та дату списання, засвідчуючи їх своїм підписом та відбитком штампа банку.

Часткову оплату платіжної вимоги банк оформляє меморіальним ордером, який завсідчується підписом відповідального виконавця і працівника, на якого покладені функції контролера, та відбітком штампа банку.

У реквізиті "Призначення платежу" меморіального ордера банк зазначає номер і дату платіжної вимоги, яка частково сплачується, та повторює текст, що наведений у реквізиті "Призначення платежу" цієї платіжної вимоги. Для підтвердження часткової оплати відповідальний виконавець окреслює в платіжній вимозі реквізит "Сума" та на звороті всіх поданих в банк її примірників зазначає дату, суму часткового платежу та суму, що залишилася до сплати, засвідчуючи це своїм підписом.

Примусове стягнення (стягнення) коштів з кореспондентських рахунків банків здійснюється з урахуванням вимог Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні.

Платіжні вимоги та супровідні документи на примусове списання коштів з кореспондентського рахунку банк стягувач подає до банку, що його обслуговує. Банк стягувача надсилає отримані документи до банку, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку- платника (юридичної особи).

У реквізиті платіжної вимоги "Платник" мають зазначатися реквізити комерційного банку-юридичної особи.

Якщо стягувач є одночасно клієнтом банку, з кореспондентського рахунку якого він примусово списує кошти, то стягувач може надіслати розрахункові та супровідні документи безпосередньо до банку, в якому відкритий кореспондентський рахунок цього банку - платника (юридичної особи).

У платіжній вимозі, яка оформлюється з метою примусового списання коштів з кореспондентського рахунку банку, у відповідних реквізитах зазначається таке:

"Платник"- назва банку (банку-платника), з якого здійснюється примусове списання коштів;

"Банк платника"-назва банку, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-платника (юридичної особи);


 
 

Цікаве

Загрузка...