WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

В системі "клієнт-банк" передбачена комплексна архівація та архівація по кожному виду документів. При комплексній архівації архівуються всі пачки з документами, всі заключні виписки з особових рахунків. Даний режим рекомендується використовувати на початку робочого дня. Архівація окремих видів документів виконується протягом робочого дня.

Загалом, система "клієнт-банк" використовується на сьогоднішній день досить активно, як банками, так і такими клієнтами, які здійснюють значний обсяг операцій за своїми рахунками.

2. Практичні аспекти ведення бухгалтерського обліку розрахункових операцій в комерційних банках України
2.2. Організація обліку розрахунків платіжними дорученнями та операцій з примусового списання коштів з рахунків платників

На сьогоднішній день в безготівковому обороті України розрахунки платіжними дорученнями займають провідне місце і значно випереджають інші форми безготівкових розрахунків в загальній їх структурі.

Платіжне доручення - це розрахунковий документ, який являє собою доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку на рахунок одержувача визначену суму коштів.

Платіжне доручення приймається банком платника до виконання протягом десяти календарних днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується. Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника за умови, якщо сума цього доручення не перевищує суми залишку коштів на його рахунку. Платіжні доручення платника у разі відсутності або недостатності коштів на його рахунку банк приймає лише тоді, якшо порядок приймання та виконання таких доручень передбачено договором між банком та платником.

Доручення застосовуються в розрахунках за товарними і нетоварними платежами. Зокрема :

- за фактично відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги тощо);

- у порядку попередньої оплати, якщо такий порядок розрахунків установлено законодавством та обумовлено в договорі;

- для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств, які складені не пізніше строку, установленого чинним законодавством;

- для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії тощо), на їх рахунки, що відкриті в банку;

- для оплати податків і зборів з бюджетів та державних цільових фондів;

- в інших випадках відповідно до чинного законодавства та укладених договорів.

Платіжні дорученння можуть використовувати також фізичні особи у разі перерахування коштів зі своїх поточних рахунків згідно з режимом використання цих рахунків.

Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення зповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів одержувачу. В даному реквізиті зазначається (залежно від конкретного випадку) наступне :

під час розрахунків за фактично відвантажену / продану продукцію (виконані роботи, надані послуги)-назва/ вид (робіт, послуг), за які здійснюється оплата, номер і дата документа, на підставі якого вона здійснюється;

якщо платник перераховує кошти як попередню оплату, то зазначається, що це попередня оплата на назва/вид товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата а також назва, номер і дата документа, на підставі якого вона здійснюється;

при перерахуванні коштів за актом звірки взаємної заборгованості назва вид товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дата і номер чинного акта звірки та дата, за станом на яку її здійснено;

у разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів,- дата виплати заробітної плати, форма її видачі (у натуральній формі виплати з виручки тощо) і період, за який здійснено виплату. Крім того, можуть зазначатись інші потрібні дані.

У цьому реквізиті зазначається, що податки до бюджету та збори до державних цільових фондів, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд оплати праці, перераховуються повністю, або (у разі недостатності коштів на рахунку платника для перерахування утриманих сум повністю), що вони перераховуються пропорційно сумі виплаченої заробітної плати.

Відповідальність за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів, несе платник.

Платіжне доручення на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, відкриті в установах банку, грошові чеки на отримання заробітної плати платник подає в банк разом з платіжним дорученням на одночасне перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів або документальним підтвердженням їх сплати раніше.

Документальним підтвердженням про сплату платником утриманих з цієї заробітної плати сум є примірники платіжних доручень про їх перерахування, в яких банк платника заповнив реквізит "Дата виконання", або орігінал листа відповідного органу про звільнення цього платника від сплати податку чи збору, або наявність за ним переплати.

У договорі про розрахунково-касове обслуговування банк і платник можуть передбачати можливість подання платником платіжного доручення в довільній формі, яка передбачається цим договором. Цей договір має визначати також правила заповнення платником таких доручень та умови їх приймання та виконання банком.

Якщо фізична особа не має рахунку в банку, то платник може здійснювати розрахунки з нею, перераховуючи кошти за платіжним дорученням на повідомлений цією особою відповідний рахунок в банку, який здійснюватиме виплату цих коштів готівкою.

У реквізиті "Призначення платежу" такого платіжного доручення платник обов'язково має зазначити повністю: прізвище, ім'я та по батькові цієї фізичної особи, інша інформація надається за бажанням платника.

Виплата коштів з цього рахунку здійснюється згідно вимогам Інструкції № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України.

Якщо кошти, що надійшли на відповідний рахунок, не отримані фізичною особою протягом 30 календарних днів, то банк меморіальним ордером повертає їх платнику.

Якщо фізична особа не має рахунку в банку або розрахунки безпосередньо з фізичною особою чи підприємством через банк неможливі, то платник також може здійснювати розрахунки з ними через підприємства поштового зв'язку шляхом перерахування відповідної суми на рахунок з переказних операцій підприємства зв'язку.

Через підприємства поштового зв'язку здійснюються перекази:

на ім'я окремих фізичних осіб - кошти, що належать їм особисто (пенсії, аліменти, заробітна плата, витрати на відрядження,авторський гонорар тощо);

підприємствам - розпорядникам коштів на виплату заробітної плати для організованого набору працівників, заготівлі сільськогосподарської продукції тощо в тих населених пунктах, у яких немає банків.

Для перерахування коштів підприємству зв'язку платник подає до обслуговуючого банку платіжне доручення, в якому зазначає реквізити підприємства поштового зв'язку, з рахунку якого сплачуватимуться перекази їх одержувачам, та номери списків одержувачів коштів.

Взаємовідносини між підприємствами зв'язку, платниками та одержувачами, що стосуються здійснення підприємствами зв'язку переказу коштів, регулюються відповідними документами Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".

Основними перевагами розрахунків платіжними дорученнями є простий документооборот за даними операціями, мінімальний час проходження платежу за умови наявності коштів на рахунку платника, зручність даної форми розрахунків для обидвох контрагентів, а також для банківських установ. Цим і пояснюється широке застосування в безготівковому обороті України розрахунків платіжними дорученнями.

За умови виконання комерційним банком платіжного доручення клієнта в обліковій системі банку виконується наступний бухгалтерський запис:

Дебет: поточного рахунку платника (2600)

Кредит: інших рахунків, зокрема

поточного рахунку одержувача (2600) або

кореспондентського рахунку банку (1200; 3900).

Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень є формою розрахунків за суттю своєю дуже близькою до розрахунків платіжними дорученнями.

Платіжні вимоги-доручення можуть застосовуватись в розрахунках усіма їх учасниками. Верхня частина вимоги-доручення оформляється одержувачем коштів і передається безпосередньо платнику не менше ніж у двох примірниках. Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк одержувача через банк платника на договірних умовах. У разі згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює її нижню частину і подає до банку, що його обслуговує.


 
 

Цікаве

Загрузка...