WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

В разі відкриття вкладного рахунку фізичній особі - резиденту у договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку.

Вкладні рахунки фізичних осіб - резидентів призначені для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.

Крім поточних рахунків, рахунків до запитання та вкладних (депозитних) рахунків представництвам та установам уповноважені банки можуть відкривати рахунки типу "Н" та типу "П".

Увесь набір документів, що передбачається передавати до уповноваженого банку в разі відкриття рахунків типу "Н" дає повну картину законності діяльності представництв та установ в Україні. Рахунки типу "Н" відкриваються у національній валюті.

На рахунок типу "Н" зараховуються кошти для здійснення розрахунків з утримання офіційного представництва юридичної особи-нерезидента (у тому числі банку), а також для виконання організацією чи установою статутної діяльності юридичної особи - нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги можуть бути зараховані кошти:

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, від відповідного органу іноземної держави чи юридичної особи-нерезидента;

отримані посольством, консульством, за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;

отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

нараховані проценти за залишком коштів на цьому рахунку; від продажу на території України майна, що належить представництву.

Наявні кошти з рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи - нерезидента, організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) згідно з кошторисом з такою метою:

здійснення в Україні розрахунків пов'язаних з утриманням представницта, організації чи установи (зокрема на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі та представництва, установи тощо);

страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва , а також життя і здоров'я його працівників;

перерахування офіційним представництвам та представництвом юридичної особи - нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб резидентів згідно з чинним законодавством України;

перерахування коштів на цілі, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і допломатичними привілеями та статутом представництва юридичної особи-нерезидента;

впровадження організацією чи установою програм та проектів міжнародної технічної допомоги.

Наявні кошти на рахунку типу "Н" також можуть бути використані організаційним виробництвом та представництвом юридичної особи-нерезидента для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти.

Рахунки типу "П" відкриваються уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи. Через ці організації повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

Рахунок типу "П" використовується відповідно до правил, встановлених для поточних рахунків - резидентів України.

Виняток становлять операції купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Наявні кошти з рахунку типу "П" можуть бути використані постійним представництвом юридичної особи - нерезидента для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з метою її перерахування:

на рахунок юридичної особи нерезидента, інтереси якої воно представляє на території України після сплати обовязкових податків і платежів у разі припинення діяльності на території України, які підтверджуються відповідними документами;

на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання для оплати праці працівників нерезидентів, виплату коштів на відрядження за кордон, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Установи та організації можуть переходити на обслуговування в інший уповноважений банк. За цих умов банк, який закриває рахунки типу "Н" і "П", повідомляє про це податкову адміністрацію за місцем реєстрації представництва, регіональне управління НБУ, яке видало ліцензії на їх відкриття. Можливе також переоформлення рахунку типу "Н" на рахунок типу "П".

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на поточні та депозитні.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій , визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності-резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, відкривається поточнийй рахунок за режимом, який визначений для юридичних осіб-резидентів.

Поточні рахунки в іноземній валюті можуть також відкривати відокремлені підрозділи підприємств за згодою головного підприємства, що має право відповідно до чинного законодавства України використовувати іноземну валюту.

Вкладні рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним особам (резидентам і нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі строк.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що й для відкриття поточного рахунку в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому банку, де відкрито поточний рахунок в національній валюті, то подається лише заява про відкриття рахунку на картку із зразками підписів і відбитком печатки.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-суб'єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі угоди за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. До уповноваженого банку також подається: заява встановленої форми, копія свідоцтва про державну реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально чи органом, котрий видав свідоцтво та картка зі зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчується цим працівником чи нотаріально.

Якщо рахунок відкривається фізичній особі –резиденту, яка не займається підприємницькою діяльністю, то достатньо подати в уповноваажений банк заяву та картку із зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчується цим працівником.

Поточні рахунки в іноземній ваалюті відкриваються тільки фізичним особам (резидентам та нерезидентам), які здійснюють підприємницьку діяльність. В інших випадках відкриваються депозитні рахунки, на підставі угоди та за умови надання паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

За поточними рахунками фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) проводиться великий обсяг операцій щодо зарахування коштів та їх списання за розпорядженням фізичної особи чи за її дорученням. Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів проводиться через розподільчі рахунки або безпосередньо на поточні рахунки.

Відповідно з поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться операції в готівковій та безготівковій формі, перелік яких наведено у Інструкції "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженій постановою Правління НБУ від 18.12.98року №537.

Кошти на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка здійснює підприємницьку діяльність, зараховуються та використовуються за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

У разі переоформлення рахунку у зв'язку з реорганізацією підприємства (злиття, приєднання, поділ) подаються такі самі документи, як і при створенні підприємства.

У разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності до установи банку подається заява власника рахунку, нова копія свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих документів завірені в установленому порядку, а при зміні характеру діяльності власника рахунку подається один із примірників нового статуту.

При ліквідації підприємства його основний рахунок переоформляється на ім'я ліквідаційної комісії, для чого подається рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо закриття додаткових рахунків.


 
 

Цікаве

Загрузка...