WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Низка спеціальних документів подається в банк при відкритті поточних рахунків суб'єктам, що здійснюють специфічні види діяльності. Так , крім зазначених документів, господарські товариства, договірні об'єднання , товарні біржі, друковані засоби масової інформації надають нотаріально засвідчену копію установчого договору.

Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, релігійні організації, духовні навчальні заклади додатково подають протокол (копію) загальних зборів про створення, засвідчених нотаріально. Орендні підприємства - копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Статут для відкриття рахунків не подається товариствами з повною відповідальністю, командитними товариствами, селянськими (фермерськими) господарствами, підприємцями, які працюють без створення юридичної особи, установами та організаціями, які фінансуються з бюджету та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, у яких наявність статуту не передбачена законом.

Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності рахунки в банку відкриваються на їх ім'я за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. за дорученням підприємця, що засвідчене нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

За останні роки набули розвитку такі види діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво, інші види сумісної діяльності. Така діяльність здійснюється за угоди без утворення юридичної особи. Для її проведення в банку відкривається один поточний рахунок, якщо подано: заяву про відкриття рахунку, підписану особою, якій надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком на підставі довіреності;

копію угоди про ведення сумісної діяльності та копію документа про реєстрацію такої угоди, що засвідчено нотаріально або органом, що видав цей документ (подається тільки за договором з участю іноземних інвесторів);

рішення учасників угоди про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису в вигляді довіреності;

картку із зразками підпису осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, засвідчену нотаріально. У картці проставляється зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком.

Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).

Відповідно до чинного законодавства України господарські товариства, на момент їх реєстрації, мають внести тридцять відсотків внесків засновників у статутний фонд.

Для зарахування коштів, що вносяться з метою формування статутного фонду господарського товариства, в установі банку відкривається рахунок. Для його відкриття подається рішення засновників про призначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється в вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо засновником є фізична особа), а також копія установчого договору, засвідчена нотаріально. Обов'язковою умовою при цьому є подача заяви на відкриття рахунку, підписаної особою, уповноваженою засновниками, та картки їз зразком її підпису, засвідченої уповноваженим працівником банку. Кошти з цього рахунку перераховуються тільки на поточний рахунок зареєстрованого в установленому порядку господарчого товариства або повертаються засновникам.

Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами відкриваються поточні рахунки, що мають назву вклад "до запитання". Їх відкриття проводиться на підставі заяви фізичної особи й документа, що засвідчує особу; угоди на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який вчиняється у присутності працівника банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером банку.

В угоді зазначаються дані документа, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання і ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку. За дорученням власника рахунку-резидента, операції за рахунком може здійснювати інша особа-резидент.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

кошти на оплату праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні праці, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові праці та винаходи;

виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

орендна плата за найм житлових помешкань , рухомого й нерухомого майна;

відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

відрахування до державного й місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;

розрахунки за участь у створенні підприємств різних форм власності;

розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;

розрахунки за куплену іноземну валюту;

інші операції у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб - нерезидентів зараховується:

кошти, як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

кошти від продажу власного майна;

успадковані кошти;

кошти, отримані в наслідок здійснення іноземної інвестиції в Україні (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно з чинним законодавством);

виплата страхових сум;

кошти, що були раніше зняті власником з рахунку, але не використані або використані не повністю;

інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції у грошовій одиниці України:

видача коштів готівкою;

видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

розрахунки у безготівковій формі за послуги надані юридичними та фізичними особами на території України;

сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;

сплата страхових та членських внесків;

здійснення платежів за відшкодування витрат судовими, слідчими, арбітражними, нотаріальними та іншими органами;

перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як реінвестицію в суб'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток;

перерахування за купівлю іноземної валюти;

інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Крім поточних рахунків "до запитання", фізичним особам-резидентам - громадянам України та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні, а також нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України та нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до одного року відкривається в національній валюті вкладні рахунки на підставі договору про їх відкриття з видачею вкладнику вкладного документа.

Фізичній особі - нерезиденту надається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок, термін зберігання та порядок повернення, розмір відсотків та умови перегляду відсотків, а також умови розірвання угоди.


 
 

Цікаве

Загрузка...