WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Форми безготівкових розрахунків являють собою конкретні прояви руху грошових коштів від платника до покупця за допомогою різноманітних розрахункових документів. Застосування тієї чи іншої форми розрахунків визначається особливостями господарських взаємовідносин підприємств та організацій і спрямоване на зміцнення договірної дисципліни, забезпечення безперебійних платежів, прискорення обігу грошових коштів в розрахунках.

Платежі по рахунках підприємства виконуються в черговості, яка встановлюється його керівництвом, якщо інше не передбачене законодавством.

За домовленістю між підприємствами можуть проводитися заліки взаємної заборгованості без участі банків, але з відображенням в бухгалтерському обліку підприємств.

Претензії, які виникають за розрахунками між платником та покупцем, розглядаються сторонами в арбітражному чи в судовому порядку, без участі банківських установ.

1.2. Порядок відкриття та функціонування рахунків суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб в банківських установах.

Сьогодні та й на перспективу стратегія більшості українських банків спрямовується на розширення клієнтської бази і зростання обсягу послуг, що надаються, тобто планується стабільне збільшення кількості клієнтів і відповідне зростання обсягу залучених коштів. В умовах конкуренції на ринку банківських послуг вимогливість клієнтів до якості розрахунково-касового обслуговування значно зростає. Одним з основних критеріїв вибору є надійність банку, його імідж. За цих умов досить важливе значення має початкова точка взаємодії банку і клієнта, тобто відкриття рахунків.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

Банки відкривають рахунки зареєстрованим суб'єктам підприємницької діяльності – юридичним і фізичним особам, їх філіям, представництвам, відділенням, іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі приватизації, а також представництвам, юридичних осіб-нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам, виборчим фондам.

У банках відкриваються поточні і депозитні (вкладні) рахунки у національній та іноземній валюті, а також поточні бюджетні рахунки у національній валюті України. Класифікація поточних та депозитних рахунків комерційних банків представлена на рисунках 1, 2.

Лише один рахунок може бути відкритий клієнту для оформлення статутного капіталу господарського товариства і один (в іноземній або національній валюті) за кожною угодою спільної діяльності без створення юридичної особи.

Юридичні особи-нерезиденти (крім нерезедентів-інвесторів) можуть відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валюті на території України лише своєму представництву. Поточні рахунки в національній валюті представництву юридичної особи-нерезидента відкриваються за наявності індивідуальної ліцензії НБУ.

Порядок проведення операції за рахунками в національній та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України, нормативними актами НБУ. Основні його положення викладені в Інструкції "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженій постановою Правління НБУвід 18.12.1998 р. № 527, зі змінами і доповненнями.

Поточні рахунки клієнтів банку

Бюджетні установи, позабюджетні фонди

Суб`єкти господарської діяльності

Фізичні особи

250, 251 Кошти Державного бюджету України

2600 Поточні рахунки

2620 Поточні рахунки

252,253 Кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2601 Кошти за довірчими операціями

2621 Кошти за довірчими операціями

254, 255 Кошти місцевих бюджетів та клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів

2602 Кошти в розрахунках

2622 Кошти в розрахунках

256 Кошти позабюджетних фондів

2603 Розподільчі рахунки

2625 Кошти для розрахунків платіжними картками

257 Кошти до виплати

2604 Цільові кошти до запитання

2605 Кошти для розрахунків платіжними картками

Рисунок 1. Класифікація поточних рахунків клієнтів комерційного банку.

Відкриття рахунку супроводжується підписанням угоди між установою банку та власником рахунку. Умови угоди не повинні суперечити вимогам зазначеної інструкції.

Депозитні рахунки клієнтів банку

Депозити за рахунок бюджетних коштів

Депозити суб`єктів господарської діяльності

Депозити фізичних осіб

2514 Депозити Державного бюджету України

2610 Короткострокові депозити

2630 Короткострокові депозити

2525 Депозити клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2615 Довгострокові депозити

2635 Довгострокові депозити

2546 Депозити місцевих бюджетів

Рисунок 2. Класифікація депозитних рахунків комерційних банків.

Про відкриття, а також закриття рахунку, або зміну намірів відкритих рахунків установа банку зобовязана повідомити податковий орган за місцем реєстрації власника рахунку та Національний банк України протягом трьох робочих днів. Копії повідомлень з документальним підтвердженням про їх відправлення залишаються у справі про відкриття рахунків. Операції за рахунками банк починає проводити після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік. У разі відкриття двох поточних рахунків у національній валюті, протягом трьог днів власник рахунку зобовязаний повідомити податковий орган (за місцем своєї реєстрації), який з рахунків визначається основним.

Важливість такого підходу пояснюється тим, що саме на основному рахунку обліковується заборгованість, що списується у безспірному порядку за наявності відповідних розпорядчих документів контролюючих органів. Номер основного рахунку також повідомляється банкам, в яких відкриті додаткові рахунки в національній валюті та рахунки в іноземній валюті.

Для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських операцій відповідно до чинного законодавства України підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам відкриваються поточні рахунки. Можуть також відкриватися поточні бюджетні рахунки в разі виділення коштів за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового їх використання. Для їх відкриття в установу банку подається набір документів, достатній для введення клієнтського рахунку в автоматизовану базу даних та контролю законності його відкриття.

До таких документів належать:

заява на відкриття рахунку встановленого зразка, яка підписується керівником та головним бухгалтером підприємства;

копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчена нотаріально. Бюджетні органи замість цього документу подають копію довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що також засвідчується нотаріально або органом, що видав відповідну довідку:

копія зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє Положення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Якщо поточний рахунок відкривається відокремленому підрозділу підприємства, то для його відкриття необхідно подати в банк заяву, підписану керівником і головним бухгалтером цього підрозділу, засвідчену нотаріально, копію Положення про підрозділ та копію довідки про внесення цього підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цю довідку. Подається також картка із відбитком печатки і зразками підписів службових осіб та клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації). У клопотанні вказується місцезнаходження основного підприємства, його ідентифікаційний номер, номер основного поточного рахунку та банк, у якому він відкритий, а також податковий орган, де підприємство перебуває на обліку. В обовязковому порядку подається копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію, а також довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.


 
 

Цікаве

Загрузка...