WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

8. Порядок відкриття та функціонування рахунків в банку, а також їх відкриття та переоформлення визначається нормативними актами НБУ, зокрема Інструкцією "Про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", що затверджена постановою правління НБУ від 18.12.1998 року за №537.

9. Розрахункові документи можуть подаватися в банк, як в паперовій, так і в електронній формі через систему "клієнт-банк". Уповноважений працівник банку перевіряє подані документи на предмет їх відповідності встановленим вимогам, а також контролює наявність коштів на рахунку платника.

10. Використання системи "клієнт-банк" є доцільним в тому випадку, коли клієнт здійснює значний обсяг операцій за рахунком. Дана система має ряд суттєвих переваг, зокрема дає можливість швидкої доставки документів від клієнта до банку протягом всього робочого дня, а також доставки виписок з рахунку від банку до клієнта і забезпечує захист інформації при її передачі; скорочує витрати на формування та доставку документів.

11. В господарському обороті України переважаючою формою розрахунків є розрахунки платіжними дорученнями. Це пояснюється очевидними перевагами даних платіжних інструментів: простота та швидкість платежу, який здійснюється через СЕП НБУ.

12. Облікові процедури, які виконуються при здійсненні розрахунків платіжними дорученнями, також відрізняються простотою виконання та доступністю інформації для всіх учасників розрахунків.

13. Примусове списання коштів з рахунків платників здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством України, з усіх рахунків підприємств, а також з поточних та депозитних рахунків фізичних осіб. Розпорядження про примусове списання коштів оформляється стягуванням на бланку платіжної вимоги. За даними операціями, у разі недостатності коштів на рахунку платника, проводиться часткова оплата.

14. Розрахунки чеками застосовуються при платежах за фактично отримані товари, виконані роботи чи надані послуги. На практиці чекова форма розрахунків є не досить поширеною. Причина в тому, що кошти при даних розрахунках бронюються на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки чеками", а значить відволікаються з господарського обороту. Аналіз даної форми розрахунків вказує також на її переваги: гарантія оплати, контроль платника за поставкою товару, зближення моментів оплати та поставки товару чи надання послуг.

15. Акредитивна форма розрахунків також не є поширеною на даний момент. Недолік даної форми розрахунків такий, як і при розрахунках чеками: кошти вилучаються з господарського обороту платника. При використанні непокритих акредитивів банк повинен мати справу з висококласним клієнтом, що на практиці буває рідко. Разом з тим, дана форма розрахунків є перспективною, оскільки передбачає різні схеми здійснення розрахунків. За таких умов платник та банк можуть вибрати найоптимальнішу схему розрахунків в кожному окремому випадку.

16. Покриті акредитиви в обліковій системі банку відображаються за окремими аналітичними рахунками "Розрахунки за акредитивами" відповідних балансових рахунків; непокриті акредитиви обліковуються в позабалансі, як вид зобов"язання з кредитування, наданого клієнтам.

17. В сучасних умовах в розрахунках широко застосовуються нові платіжні інструменти, такі як платіжні картки. На території України застосовуються платіжні картки, емітовані банками – членами внутрішніх платіжних систем, та платіжні картки, емітовані банками, які є членами міжнародних платіжних систем.

18. В Україні впроваджується національна система масових електронних платежів, яка базується на використанні платіжних карток та обслуговує безготівкові розрахунки фізичних осіб. Усі картки, що застосовуються у НСМЕП, можна умовно поділити на платіжні та службові. В даній системі використовуються картки з такими платіжними інструментами, як електронний гаманець та електронний чек. На сьогоднішній день національна система масових електронних платежів не набула в Україні загального поширення, у 2000 році здійснювалося пілотне впровадження цієї системи.

19. Перспективним напрямом розвитку системи безготівкових розрахунків в Україні є виконання грошових зобов'язань з використанням мережі Інтернет. Воно може здійснюватися двома способами: шляхом доступу до рахунку та переказу коштів через банківський рахунок або шляхом використання платіжної картки чи її реквізитів для переказу грошових коштів і через використання електронних грошей та інших фінансових продуктів.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність", затверджений Кабінетом Міністрів України від 21.12.2000 року № 2156-111.

2. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 року № 679-Х1У. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. –вип.7,1999р.,

с.3-23

3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою правління НБУ від 29.03.2001 року № 135.

4. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджена постановою правління НБУ від 27.12.1999 року, № 621.

5. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 року, №527 (зі змінами, внесеними згідно з постановами НБУ №364 від 22.07.1999 року, №146 від 14.04.2000 року, №18 від 17.01.2001 року).

6. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 року №69.

7. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління НБУ від 21.09.1999 року №479.

8. Положення про порядок повернення установами комерційних банків та територіальними управліннями НБУ розрахункових документів щодо заборгованості, яка обліковується ними згідно з чинним законодавством, затверджене постановою Правління НБУ від 12.03.2001 року, №104.

9. "Про впровадження в Україні Національної системи масових електронних платежів", постанова Правління НБУ від 28.01.1997 року, №18.

10. "Про подальше розроблення Національної системи масових електронних платежів", постанова Правління НБУ від 2.06.1997 року, №178.

11. Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів, затверджене постановою Правління НБУ від 24.02.2000 року, №161.

12. Бюлетень НБУ, 2001 рік, №2.

13. Вересюк.А. Банкиры испытывают новые способы электронных платежей //Банковская практика за рубежом.-2001.-№2(26), с.56-59.

14. Вступ до банківської справи, за ред. М.І. Савчука. – Київ. Лібра, 1998, 344с.

15. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх. //Банківська справа 2000.-№1, с. 12-14.

16. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа.-2000.=№6, с.3-8.

17. Кравець В. Платіжні картки для всієї України //Вісник НБУ.-1999.-№6, с.20-21.

18. Лисюк С. Акредитивна форма розрахунків за експортно-імпортними операціями та перспективи їх розвитку в Україні //Вісник НБУ.-1997.-№5, с.42-50.

19. Платіжні системи: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти /В.А.Ющенко, А.С.Савченко, С.Л.Цокол, І.М.Новак, В.П.Страхарчук, К.Либідь, 1998.-416с.

20. Рижикова О. Методи та порядок здійснення платежів і розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності //Баланс.-28 березня 2000.-№13,с.49-52.

21. Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів //Вісник НБУ.-1999.-№8, с.3-11.

22. Савченко Ю.П. Українська національна розрахункова картка: розширюється коло партнерів //Вісник НБУ.-1997.-№7, с.37-42.

23. Новак І.М., Михайлова В.О. Система розрахунків у реальному часі //Вісник НБУ.-1998.-№3, с.39-45.

24. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Комерческие банки и их операции: Учебное пособие.-М.аркова О.М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-288с.

45


 
 

Цікаве

Загрузка...