WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Сьогодні можна стверджувати, що в галузі електронної комерції в Україні відбувається перехід від стадії обговорення та можливості реалізації систем до стадії конкретних рішень. На жаль, захоплення виключно технологічною стороною призводить до того, що правовим питанням електронної комерції не приділяється належна увага, наслідки чого можуть бути непередбачувані. Збільшення кількості систем та їх користувачів, зростання числа угод, що здійснюються із застосуванням Інтернату, ускладнення технологічних рішень — все це, як свідчить зарубіжний досвід, об'єктивно породжує необхідність правового врегулювання сфери електронної комерції.

З викладеного вище можна зробити висновок, що електронна комерція фундаментально змінить спроби торгівлі товарами та послугами, викликавши необхідність. реалізації банками нової моделі виробництва послуг і способів їх доставки. Роль банків може понизитись до рівня оптовика на ринку споживчих товарів. У фінансовому світі, електронна комерція буде значущою альтернативою наявним платіжним системам, поставивши під сумнів позиції, які банки займають сьогодні. Колосально збільшиться кількість фінансових трансакцій та відповідно зменшиться вартість кожної з них, оскільки закупка споживчих товарів і послуг низької вартості буде здійснюватися в електронних супермаркетах майбутнього.

У відповідь на цей виклик банки мають значно скоротити витрати для того, щоб залишитися конкурентоспроможними, розробити адаптивний маркетинг послуг та можливості їх доставки, аби залучити і утримати прибуткових клієнтів.

В нову еру банківського обслуговування продукти та послуги мають бути індивідуально зорієнтовані на потреби клієнта.

У свій час концепція самообслуговування перевернула уявлення про вигляд сучасного великого магазину. Банки сьогодні стоять на порозі таких самих змін. Індивідуальні клієнти та бізнес уже можуть користуватися персональними комп'ютерами для переказу коштів, оплати рахунків, отримання виписок. Ці звичайні банківські послуги не містять нічого, що створювало б міцний зв'язок між клієнтом і банком, утримувало клієнта в банку. Ідея полягає в тому, щоб надати клієнту стільки можливостей, скільки банк вважає доцільним, та перекласти на клієнта й інформаційні системи максимум функцій з обслуговування з метою мінімізації витрат.

З метою укріплення взаємовідносин з клієнтами банки будуть все більш активно поширювати додаткові послуги та продукти.

Банківська система нового покоління повинна обслуговувати запити, які надходять традиційними каналами "клієнт — банк", через Інтернет, по телефону, від пристроїв самообслуговування (банківських терміналів чи принтерів, установлених у банківських кіосках самообслуговування, банкоматів та РОS), а також систем інших фінансових та не фінансових операцій. Бажання утримати клієнта в еру електронного обслуговування шляхом надання йому знижок вимагає створення програм, які забезпечували б просте для розуміння заохочення клієнта та його прихильність до установи.

В процесі трансформації бізнесу, під впливом інформаційних технологій банки використовують ці технології вже не просто для виконання допоміжних функцій, а застосовують їх як основну зброю в конкурентній боротьбі. Не виняток і революційне досягнення — Інтернет і мобільний доступ до інформації за допомогою систем на основі ІР протоколу. Це зовсім новий спосіб доступу до банківських продуктів і послуг, який містить у собі переваги двох каналів: Інтернету та мобільного зв'язку. Західні банки з 80-х років падають послуги з використанням телефону, як стаціонарного, так і мобільного, через оператора або автоматично із застосуванням пристрою генерації голосових повідомлень.

Сьогодні мобільний телефон, що підтримує WАР-стандарт (наприклад, Nokia 7110, Егіssоп Р320), є по суті терміналом, за допомогою якого клієнт може отримати доступ до банківських послуг, які раніше вимагали його візиту до філії банку. Цей термінал завжди знаходиться з клієнтом, а отже, банківські послуги доступні 24 години на добу, 365 днів на рік, з будь якої точки. В цьому, зокрема, відмінність від традиційного доступу до Інтернету, коли вимагається персональний комп'ютер та постійний зв'язок з постачальником Інтернет-сервісу.

Банк може укладати угоди з постачальниками послуг Інтернету, операторами мереж GSМ, а також з більш звичними для нашого споживача житлово-комунальними господарствами, електропостачальниками. Ці компанії будуть виставляти рахунки в банк, а не громадянам — клієнтам банку, банк надаватиме в електронній формі рахунки своїм клієнтам через Інтернет, на ПК чи на мобільний телефон з WAР-протоколом, а клієнт зможе, натиснувши одну кнопку, їх оплачувати. На WAР-телефони можна одержувати виписку по всім трансакціям, здійсненим за карткою.

В нашій країні вже емітовано близько 560 тис. карток, як правило, їх власники користуються мобільним зв'язком, очевидно, що всі ці люди — найбільш активна та платоспроможна частина населення, саме вони являють собою цільову групу для банку, який готовий здійснювати серйозні інвестиції в новітні технології.

В Україні сьогодні найрозвиненішими каналами електронного обслуговування є банкомати та РОS; системи "клієнт - банк" є практично в кожному банку, однак кінцеве число користувачів, як правило, не перевищує декількох сотень, отримання банківських послуг удома ще не дістало широкого застосування, проте останнім часом банки виявляють інтерес до обслуговування по телефону та створення телефонних центрів. Отже, запити про стан рахунку, переказ коштів, електронна оплата рахунків — це деякі з послуг, що сьогодні можуть бути запропоновані за допомогою нових технологій.

Важливо, що "віртуальне" банківське обслуговування дає можливість клієнтові виконувати операції в будь-який час доби з будь-якої точки. Традиційна практика обмеження доступності системи для нічної обробки пакетних трансакцій буде неприйнятна в майбутньому. Всі можливості мають бути доступні безперервно для того, щоб забезпечити необхідний рівень сервісу.

Висновки

Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових зобов'язань є однією з головних передумов ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому в економічній системі багато уваги приділяється організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані фінансово-кредитні установи.

В залежності від форми використання грошових коштів всі розрахунки діляться на дві сфери: готівкові та безготівкові. В ринковій економічній системі безперечно переважають безготівкові розрахунки, які і стали предметом виконаного дослідження.

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів було і залишається базовою функцією комерційних банків, від системи обліку розрахункових операцій в значній мірі залежить ефективна їх організація, тому тема дипломної роботи є безумовно актуальною, як з позиції суб'єктів господарської діяльності, так і з позиції банківських установ.

В результаті виконаного дослідження в роботі зроблені наступні висновки.

 • Грошові розрахунки класифікуються за цілим рядом ознак, основною з яких є форма їх здійснення.

 • В платіжному обороті України переважаючими є безготівкові розрахунки, які здійснюються у національній валюті України через банки шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача.

  3.Організація системи безготівкових розрахунків в Україні регламентується Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою правління НБУ від 29.03.201 року №135.

  4.Система безготівкових розрахунків базується на дотриманні єдиних для всіх суб'єктів ринку умов. Усі юридичні особи повинні зберігати свої грошові кошти в установах банків за винятком залишків готівки в касах у межах встановленого ліміту. Кошти з рахунку клієнта списуються за розпорядженням власника крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене примусове списання коштів.

  5.Банки на договірній основі здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів. В договорі на розрахунково-касове обслуговування вказується перелік послуг, які банки надають своїм клієнтам, та порядок здійснення розрахунків за надані послуги.

  6.Важливим елементом системи безготівкових розрахунків є їх форми. Основними формами безготівкових розрахунків в Україні є: акредитивна, інкасова, вексельна, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням розрахункових документів на паперових носіях та в електронному вигляді.

  7.Рахунки для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються у будь - яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків. У банках відкриваються поточні і депозитні рахунки у національній та іноземній валюті, а також поточні бюджетні рахунки у національній валюті України.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...