WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Чек банкомата може друкуватись і надаватись клієнту за його вимогою.

Емітенти платіжних карток зобов'язані в порядку визначеному договором про відкриття картрахунку, за вимогою або не рідше ніж один раз на місяць надавати клієнтам виписки про рух коштів на їхніх картрахунках за операціями, виконаними як самими клієнтами, так і їхніми довіреними особами. Якщо клієнт має заперечення щодо операцій за картрахунком, перелік яких указаний у виписці, то він має право протягом строку, встановленого законодавством, звернутись до емітента або до арбітражного суду із заявою про розгляд спірного питання. Розгляд заяви здійснюється емітентом у порядку та строки, визначені правилами платіжної системи та умовами договору між клієнтом та емітентом.

Фінансові розрахунки між членами платіжної системи за операціями, що здійснені на території України із застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами, здійснюються розрахунковим банком-резидентом України. При цьому застосовуються загальні вимоги та норми виконання міжбанківських розрахунків в Україні, які визначені відповідними нормативно-правовими актами НБУ. Функції розрахункового банку платіжної системи може виконувати уповноважений платіжною організацією платіжної системи комерційний банк, який має відповідну ліцензію НБУ на відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України або НБУ. У разі виконання функцій розрахункового банку комерційним банком перерахування коштів еквайрам здійснюється з кореспондентських рахунків банків-членів платіжної системи, відкритих у цьому банку. Коли функції розрахункового банку виконує НБУ використовуються кореспондентські рахунки комерційних банків, відкриті в територіальних управліннях НБУ.

Фінансові розрахунки між членами міжнародних платіжних систем за операцій, що здійснені на території України із застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, та фінансові розрахунки за операції, які здійснені за межами України із застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами, виконуються через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку міжнародної платіжної системи, і проводяться у валюті, визначеній в угоді між емітентом (еквайром) та платіжною організацією міжнародної платіжної системи.

Фінансові розрахунки між членами платіжних систем за операціями з платіжними картками, емітованими банками–резидентамии, можуть виконуватись за кліринговою системою.

Внутрішні платіжні системи можуть створюватись банками-резидентами разом з іншими фінансово-кредитними та не фінансовими установами шляхом впровадження власних проектів або впровадження проектів інших розробників платіжних систем. Функціонування внутрішніх платіжних систем здійснюється з урахуванням вимог та рекомендацій міжнародних стандартів JSO Європейського комітету по банківських стандартах, а також рішень міжнародних платіжних систем VISA, EUROPAY та інших.

Технічні засоби, що використовуються в платіжній системі, мають відповідати вимогам відповідних державних або міжнародних стандартів. Програмне забезпечення повинно мати відповідні ліцензії від виробника. У внутрішніх платіжних системах мають бути передбачені заходи захисту інформації, що складається із організаційних заходів та програмно-технічних рішень із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації. На етапі впровадження внутрішньої платіжної системи в промислову експлуатацію має бути визначена її платіжна організація

У разі створення одноемітентної внутрішньої платіжної системи функції платіжної організації може виконувати банк, що створює систему і є її власником.

З метою зменшення рахунків невиконання зобов'язань у разі фінансової неспроможності емітентів або еквайрів платіжної організації внутрішніх багатоемітентних платіжних систем, учасники повинні сформувати й постійно підтримувати страховий фонд з покриття ризиків неплатежів за операціями з платіжними картками. Страховий фонд може використовуватись лише платіжною організацією цієї системи в разі потреби погашення заборгованості члена платіжної системи перед іншими її членами та учасниками. Розмір страхового фонду визначається за методикою, визначеною платіжною організацією внутрішньої платіжної системи.

Контроль за діяльністю банків та установ банків з виконання операцій емісії та еквайрінгу платіжних карток здійснюється Національним банком України. Використання коштів із картрахунків контролюється власниками цих рахунків.

Приклади внутрішньої платіжної системи, яка базується на використанні платіжних карток та обслуговує безготівкові розрахунки фізичних осіб в Україні, є національна система масових електронних платежів (НСМЕП). Структурна система НСМЕП показана на рисунку 5.

Розрахунковий банк (ГУ НБУ)

Центр управління ключовою системою НБУ

Головний процессинговий центр (ЦРП НБУ, м. Київ)

Центр ініціалізації системної персоналізації карток (НБУ)

РПЦ

РПЦ

Банк

Банк

Банк

Банк

Банк

Рисунок 5. Структурна схема Національної системи масових електронних платежів.

Усі картки, що застосовуються у НСМЕП, можна умовно поділити на платіжні та службові.

Платіжні картки видаються клієнтам для здійснення таких фінансових операцій:

платежу за товари та послуги;

отримання готівки;

комунальних та адресних платежів;

проведення операцій завантаження та отримання виписок із рахунків Службові картки видаються відповідним службовцям та призначені для авторизації доступу до відповідних функцій системи (функцій терміналів, АРМіВ та інше).

У національній системі масових електронних платежів використовуються картки з такими платіжними інструментами, як електронний гаманець та електронний чек.

Електронний гаманець - це платіжний інструмент для оплати товарів чи послуг та одержання готівкових коштів у розмірі, що не перевищує завантаженої суми або одного з лімітів. Операції платежу виконуються на автономному терміналі шляхом списання суми з гаманця та занесення її в термінал у вигляді разових трансакцій (для операцій видачі готівки та адресного платежу) або в термінальний модуль безпеки банку емітента (для операцій платежу) з метою подальшої відправки через банк – еквайр до банку емітента, де кошти списуються з консолідованого рахунку "електронних гаманців".

Електронний чек – це платіжний інструмент для оплати товарів, наданих послуг та одержання готівкових коштів у розмірі, що не перевищує попередньо завантаженої суми або одного з лімітів. Операції платежу виконуються на автономному терміналі шляхом списання суми з картки та занесення її у термінал у вигляді разових трансакцій з метою подальшої відправки через банк – еквайра до банку емітента, де кошти списуються із карткового рахунку власника картки.

Обидва платіжні інструменти мають додаткову функцію прямого платежу чи тримання готівки з визначеного для цієї операції поточного рахунку клієнта. Ця можливість надається емітентом при персоніфікації карток.

Щоб дати можливість банкам - учасникам оптимізувати свою роботу та витрати, НСМЕП передбачено кілька можливих варіантів їх функціонування. Основними положеннями, прийнятими в НСМЕП є:

- окремим учасником системи може бути банк (юридична особа) або його філія, у якій встановлюється автоматизована карткова система. Для цього філія має отримати дозвіл головної контори свого банку;

- учасник системи за між банківськими операціями повинен працювати виключно через процессинговий центр;

- процессинговий центр, як правило, є структурним підрозділом НБУ або комерційною установою, юридично незалежною від банків, які має на обслуговуванні;

- комерційний банк, філії якого є учасниками системи може мати власний процесинговий центр.

Національна система масових електронних платежів в України на сьогоднішній день знаходиться на стадії становлення. Її впровадження дасть змогу значно скоротити розрахунки готівкою фізичних осіб, що є основною проблемою, яка стоїть перед банками в сфері вдосконалення розрахункових операцій.

3.2. Перспективні напрями здійснення безготівкових розрахунків в Україні

Економічні зміни і нові напрями торгових потоків дають змогу спрогнозувати, що потреба в належному забезпеченні платників і договірних зобов'язань буде зростати. У зв'язку з цим, на фоні теперішньої нестабільності істотно зростають значення і потреба в ефективних і надійних інструментах безготівкових розрахунків.

Відмінності в рівнях загальноекономічного розвитку між окремими регіонами України, деяка невпевненість у діловій репутації партнерів, відсутність багаторічних ділових відносин тощо приводять до того, що торгівля вимагає організації потоку товарів від продавця до покупця з одночасною побудовою між ними сполучних ланцюжків платежів. Сьогодні необхідно показати переваги для українського бізнесу використання електронних форм розрахунків, які могли б знизити не тільки витрати при здійсненні операцій, але й пов'язаний з ними ризик.


 
 

Цікаве

Загрузка...