WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

ІІІ. Напрями розвитку системи безготівкових розрахунків в Україні
3.1. Нові платіжні інструменти в системі безготівкових розрахунків суб"єктів господарської діяльності та фізичних осіб

В банківській практиці нашої країни, як і в більшості країн світу, на сьогоднішній день чільне місце займають операції пов'язані з використанням в розрахунках платіжних карток. Базовим нормативним документом який регламентує дану сферу діяльності банків є "Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням", затверджене постановою правління НБУ від 24.09.1999 року №479.

На території України застосовуються платіжні картки, емітовані банками - членами внутрішніх платіжних систем, та платіжні картки, емітовані банками, які є членами міжнародних платіжних систем. Банки України можуть самостійно або разом із зацікавленими нефінансовими установами створювати внутрішні одноемітентні чи багатоемітентні платіжні системи, а також поширювати сферу діяльності таких систем на території інших країн.

Банки Украхни укладають угоди з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем VISA International та EUROPAY International про членство в цих системах, а також з платіжними організаціями, небанківських платіжних систем AMERICAN EXPRESS, DINERS CLYB, JCB та інших про участь у цих системах. Принципові та асоційовані члени міжнародних та внутрішніх платіжних карток можуть укладати угоди з банками-резидентами, які не є членами цих платіжних систем, про виконання останніми функцій з розповсюдження серед своїх клієнтів платіжних карток емітента, а також виконання через каси своїх установ операцій з видачі готівкових коштів за платіжними картками.

Емісія банками-резидентами платіжних карток внутрішніх та міжнародних платіжних систем може здійснюватися тільки за умови одержання ліцензії НБУ на здійснення таких операцій. Для проведення розрахунків за операціями з платіжними картками міжнародних платіжних систем, призначених для застосування за межами України, банк повинен мати відповідну ліцензію на здійснення банківських операцій в іноземній валюті.

Платіжна картка видається клієнту або його довіреній особі на підставі та на умовах договору про відкриття картрахунку. Виняток становлять наперед оплачені платіжні картки, які можуть продаватись банками фізичним особам без оформлення договору в письмовій формі. Клієнти-резиденти можуть віджкривати картрахунки за межами України й отримувати платіжні картки, емітовані нерезидентами, з урахуванням обмежень, установлених законодавством України про валютне регулювання.

У договорі повинні бути визначені умови обслуговування картрахунку (за дебетовою чи чи кредитною схемою) та умови їх зміни згідно з умовами банку та платіжної системи, умови обслуговування в разі виникнення овердрафту, размір та умови оплати за операції з картрахунком, порядок вирішення спорів і таке інше. Слід зазначити, що дебетова схема передбачає розрахунки за операції з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на картковому рахунку. Кредитна схема, навпаки, передбачає виконання розрахунків за операції з платіжною карткою в межах наданого банком кредиту.

Перед укладанням договору емітент або банк, який від імені емітента надає платіжні картки, зобов'язаний ознайомити клієнта з умовами одержання та застосування платіжної картки. Дана інформація має визначати:

термін дії платіжної картки;

види операцій, які може здійснювати клієнт або його довірена особа;

тарифи банку з обслуговування операцій із застосуванням платіжної картки;

право клієнта на одержання виписок стану його рахунків та умови їх одержання;

порядок подання та розгляду претензії у разі непогодження клієнта з виписками та операціями з картрахунку;

умови безпеки при користуванні платіжною карткою;

потребу обов'язкового термінового повідомлення про втрату платіжної картки : номер телефону, адресу установи, в яку слід звернутися з цього приводу та з приводу інших передбачених ситуацій;

відповідальність клієнта за втрату картки, яка може бути передбачена в договорі про відкриття картрахунку;

обставини, за яких банк може згідно з чинним законодавством повідомляти про стан карткового рахунку третім сторонам та інше.

Відкриття картрахунків здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. Для відкриття картрахунків клієнти подають до банків документи, які необхідні для відкриття поточних рахунків, відповідно до Інструкції про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 18.12.1998 року № 527, зі змінами та доповненнями. На одному картрахунку можуть відображатись операції із застосуванням різних видів платіжних карток однієї або кількох платіжних систем, виданих нашому клієнту та його довіреним особам.

У разі застосування дебетової схеми обслуговування для фізичних осіб як карткові використовуються їх поточні рахунки або відкриваються окремі картрахунки, що ведуться в режимі поточних рахунків, з врахуванням обмежень, встановлених законодавством та нормативними актами НБУ. Для юридичних осіб відкриваються окремі картрахунки. У разі застосування кредитної схеми фізичним і юридичним особам відкриваються окремі картрахунки.

Зарахування коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватись за рахунок внесення готівкових коштів через касу свого або іншого банку, шляхом перерахування коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної особи, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням. Зарахування коштів на картрахунки юридичних осіб здійснюється з їх поточних рахунків та за рахунок коштів, що вносяться готівкою як відшкодування за кошти, використані держателями корпоративних платіжних карток понад встановлені норми витрат.

Вид платіжної картки, що емітується банком і надається клієнтам, тип її носія ідентифікаційних даних, реквізити, що наносяться в графічному вигляді на картку, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, в якій вона застосовується. Обов'язковими реквізитами, що наносяться на картку, є назва або логотип банку та реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента картки. Крім зазначених вище реквізитів, платіжна картка може містити реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя. Така платіжна картка може застосовуватися як ідентифікаційна картка для доступу до інших (крім карткового) рахунків клієнта в банку при здійсненні операцій з розрахунково-касового обслуговування.

Клієнти банку- емітента або банку, який діє від імені емітента, застосовують платіжні картки відповідно до умов договору з емітентом як засіб для безготівкової оплати за товари і послуги на підприємствах торгівлі (послуг), для перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб, для оплати за товари, купівля яких здійснюється в системах електронної номерації, а також як засіб для одержання готівки в касах банків, пунктах обміну валюти уповноважених банків та через банкомати. Крім виконання вказаних операцій, платіжні картки, держателями яких є клієнти-фізичні особи, можуть застосовуватись як засіб оплати за товари, купівля яких здійснюється в системах електронної номерації, а також як засіб одержання готівки в касах банків, пунктах обміну валюти вуповноважених банків та через банкомати. Крім виконання вказаних операцій, платіжні картки, держателями яких є клієнти-фізичні особи, можуть застосовуватись як засіб для виконання операцій з внесенням готівкових коштів на свої рахунки, сплати комунальних та інших

За здійснення операцій з платіжними картками банки отримують комісійну винагороду, розмір якої встановлюється банками самостійно, виходячи з правил платіжної системи та тарифів банку. Уповноважені банки України можуть установлювати комісійну винагороду за операціями з використанням платіжних карток, при видачі готівки у валюті. Комісійні винагороди в іноземній валюті за операціями з платіжними картками міжнародних платіжних систем уповноважені банки отримують у порядку встановленому Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку.

При виконанні операцій із застосуванням платіжних карток за дебетовою схемою у разі відсутності чи недостатності коштів на картрахунку клієнта допускається виникнення овердрафту. Його умови визначаються при відкритті картрахунку та вказуються в договорі про відкриття картрахунку.

У разі здійснення операцій за межами України держателями платіжних карток, яким відкриті картрахунки у валюті України, списання коштів з цих рахунків здійснюється в сумі платежу в іноземній валюті, яка обумовлюється в порядку, визначеному у договорі про відкриття картрахунку.

Операції держателів платіжних карток повинні виконуватись з оформленням розрахункових документів на паперових носіях, що складаються за місцем проведення операцій в кількості примірників потрібних для всіх учасників розрахунків. До них належать сліп, квитанція торговельного терміналу, чек банкомату, чек касового апарату ,тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...