WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

2.4. Облікові процедури при використанні акредитивної форми розрахунків

Використання акредитивної форми розрахунків в безготівковому обороті України на сьогоднішній день є обмеженим. Проте дана форма розрахунків досить активно використовується в міжнародних платежах. Детальніше зупинимося на використанні акредитивів в розрахунках між резидентами України.

Умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами передбачаються в договорі між бенефіціаром і заявником акредитива і не повинні суперечити чинному законодавству України та нормативно-правовим актам Національного банку.

Якщо це передбачено в тексті договору, то розрахунки за акредитивами регулюються Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів в редакції 1993 року (публікація Міжнародної торгової палати № 500) у частині, що не суперечить чинному законодавству України та нормативно-правовим актам Національного банку.

Акредитив за своєю суттю є договором, що відокремлений від договору купівлі продажу або іншого контракту, на якому він може базуватися, навіть якщо в акредитиві є посилання на них.

За операціями з акредитивами всі зацікавлені сторони мають справу тільки з документами, а не з товарами, послугами або іншими видами виконання зобов'язань, з якими можуть бути пов'язані ці документи.

Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів:

покритий – акредитив, для здійснення платежів за яким завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку. Кошти заявника акредитива бронюються на аналітичному рахунку "Розрахунки за акредитивами" відповідних балансових рахунків 2526, 2552, 2554, 2602, 2622 (далі – аналітичний рахунок "Розрахунки за акредитивами ");

непокритий – акредитив, оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника, гарантується банком – емітентом за рахунок банківського кредиту.

Акредитив може бути відкличним або безвідкличним. Це зазначається на кожному акредитиві. У разі відсутності такої позначки акредитив вважається безвідкличним.

Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком – емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення бенефіціара (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).

Усі розпорядження про зміни умов відкличного акредитива або його анулювання заявник може надати бенефіціару тільки через банк-емітент, який повідомляє виконуючий банк, а останній- бенефіціара.

Виконуючий банк не має права приймати розпорядження безпосередньо від заявника акредитива (за вийнятком, якщо банк-емітент є виконуючим банком).

Якщо виконуючий банк не є банком-емітентом, то зміна умов відкличного акредитива або його анулювання відбуваються тільки після отримання від виконуючого банку відповідного повідомлення, яким підтверджується те, що до часу зміни умов або аналювання акредитива документи за акредитивом не були подані.

Документи за акредитивом, що відповідають умовам акредитива та подані бенефіціаром і прийняті виконуючим банком до отримання останнім повідомлення про зміну умов або аналювання акредитива, підлягають оплаті.

Безвідкличний акредитив – це акредитив, який може бути анульований або умови якого можуть бути змінені тільки за згодою на це бенефіціара, на користь якого він був відкритий, і банку-емітента.

Безвідкличний акредитив – це тверде зобов'язання банку-емітента сплатити кошти в порядку та в строки, визначені умовами акредитива, якщо документи, що передбачені ним, подано до банку, зазначеного в акредитиві, або банку-емітента та дотримані строки та умов акредитива.

Умови акредитива є дійсними для бенефіціара, поки він не повідомить про згоду на внесення змін до них банку, який авізував ці зміни. Бенефіціар має письмово повідомити про погодження або відмову щодо внесення змін. Прийняття часткових змін не дозволяється.

Бенефіціар може подати пропозиції про внесення змін до умов акредитива, звернувшись безпосередньо до заявника акредитива, який у разі згоди вносить зміни до акредитива через банк-емітент, який надсилає повідомлення виконуючому банку.

Відносини між банком-емітентом та авізуючим або виконуючим банком регулюються договорами, в яких передбачається розмір комісійних за авізування та інші витрати, пов'язані з відкриттям та виконанням акредитива, відповідальність сторін щодо оплати документів згідно з умовами акредитива, тощо.

Для відкриття акредитива клієнт подає до банку-емітента заяву на акредитив не менше ніж у трьох примірниках. В разі відкриття покритого акредитива подається також відповідне платіжне доручення.

Заява містить умови акредитива, які складаються так, щоб, з одного боку, вони давали змогу банкам без ускладнень іх проконтролювати, а з іншого боку – забезпечували б інтереси сторін, які використовують акредитив. Акредитив має містити лише ті умови, які банк може перевірити документально.

Реквізити, що передбачені формою заяви, є обов'язковими і тому в разі відсутності одного з них акредитив не відкривається і заява повертається заявнику без виконання.

Якщо перелік документів не вміщується на бланку заяви, то заявник акредитива подає його окремим додатком, кількість примірників якого має відповідати кількості примірників заяви. Оригінал цього додатка підписується уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки заявника акредитива.

Банк-емітент , прийнявши заяву, визначає спосіб виконання акредитива, авізуючий та виконуючий банки і здійснює відповідні бухгалтерські записи.

Якщо відкривається покритий акредитив, депонований у виконуючому банку, який не є банком-емітентом, то заявник подає до банку-емітента крім заяви платіжне доручення на перерахування коштів для бронювання іх у виконуючому банку. Банк-емітент перераховує кошти заявника на аналітичний рахунок "Розрахунки за акредитивами" у виконуючому банку та повідомляє його про умови акредитива.

У разі відкриття покритого акредитива клієнт подає заяву, як правило, у чотирьох примірниках. Перший примірник заяви банк-емітент обліковує за відповідним позабоалансовим разунком, що призначений для обліку акредитивів, другий (з потрібною позначкою банку про дату надходження) – разом з випискою з рахунку він видає заявнику як розписку банку про відкриття акредитива, третій та четвертий, як правило, використовується для інформування виконуючого банку та бенефіціара про умови акредитива. При цьому виконуються наступні бухгалтерські операції:

в банку-емітенті: Дебет 2600 "Поточні рахунки СГД" (рахунок заявника акредитиву)

Кредит 3900 (1200) Кореспондентський рахунок банку, та

Дебет 9802 "Акредитиви до сплати"

Кредит 9910 "Контррахунок для рахунку 9802";

у виконуючому банку: Дебет 3900 (1200) Кореспондентський рахунок банку

Кредит 2602 "Кошти в розрахунках СГД" аналітичний рахунок "Розрахунки за акредитивами".

Документообіг при розрахунках покритим акредитивом, депонованим в банку бенефіціара, представлений на рисунку 4.

Бенефіціар

6

Платник

5 7

1

Банк бенефіціара:

операція 4

операція 8

3

9

Банк-емітент

операція 2

операція 10

Рисунок 4. Документообіг при розрахунках покритими кредитивами, депонованими в банку бенефіціара.

1. Платник подає в банк-емітент заяву на відкриття покритого акредитиву.

2. Банк-емітент списує кошти з поточного рахунку платника з метою перерахування іх в банк бенефіціара.

3. Сума акредитиву перераховується з банку-емітента у виконуючий банк.

4. Банк бенефіціара депонує отримані кошти за акредитивом на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки за акредитивами".

5. Виконуючий банк повідомляє бенефіціара про відкриття акредитиву та його умови.

6. Бенефіціар відвантажує товари чи надає послуги платнику.

7.Бенефіціар подає документи, передбачені умовами акредитиву при реєстрі виконуючому банку.

8. Виконуючий банк перевіряє документи на предмет відповідності умовам акредитиву і при їх відповідності здійснює необхідні виплати за рахунок акредитиву.

9. Банк бенефіціара надсилає 3-й і 4-й примірники реєстру документів разом з доданими до них документами в банк платника.

10. Банк-емітент списує суму акредитиву з відповідного позабалансового рахунку.

У разі відкриття покритого акредитива, депонованого в банку-емітенті, заявник подає заяву та платіжне доручення на перерахування коштів із свого рахунку на аналітичний рахунок "Розрахунки за акредитивами" у банку-емітенті. При цьому в банку-емітенті виконуються наступні бухгалтерські записи:


 
 

Цікаве

Загрузка...