WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в одному банку, то після перевірки правильності заповнення реквізитів розрахункових чеків і реєстру чеків банк на підставі першого примірника реєстру чеків списує кошти з відповідного рахунку чекодавця та зараховує їх на рахунок чекодержателя:

Дебет: 2602 "Кошти в розрахунках СГД" аналітичний рахунок "Розрахунки чеками" (чекодавця)

Кредит: 2600 "Поточні рахунки СГД" (чекодержателя).

У разі здійснення клієнтами різних банків розрахунків розрахунковими чеками банк чекодержателя приймає чеки з реєстром чеків і разом з другим і третім примірниками цього реєстру інкасує їх до банку – емітента. У цьому разі кошти на рахунок чекодержателя зараховуються банком, що його обслуговує, тільки після отриамння їх від банку-емітента.

Прийняті на інкасо розрахункові чеки обліковуються за відповідним позабалансовим рахунком групи 983 "Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо". Зокрема, при прийнятті чеків на інкасо виконується таке бухгалтерське проведення:

Дебет: 9830 "Документи і цінності, прийняті на інкасо"

Кредит: 9910 "Контррахунок до рахунку 9830".

Інкасування розрахункових чеків відображається в обліку наступним чином:

Дебет: 9910 "Контррахунок до рахунку 9830"

Кредит: 9830 "Документи і цінності, прийняті на інкасо";

Дебет: 9831 "Документи і цінності, відіслані на інкасо"

Кредит: 9910 "Контррахунок до рахунку 9831".

Умови інкасування розрахункових чеків мають зазначатися в договорі на розрахунково-касове обслуговування клієнта.

Останній примірник реєстру чеків повертається чекодержателю з відміткою про оплату, якщо клієнти обслуговуються в одній установі банку, або з відміткою про дату прийняття його на інкасо, якщо клієнти обслуговуються в різних банках.

Банк-емітент, отримавши розрахунковий чек разом з двома примірниками реєстру чеків , перевіряє:

- належність чека до цього банку;

- відповідність підписів та відбитка печатки чекодавця, заявленим банку в картці зі зразками підписів та відбитка печатки або наявність напису "За дорученням від _________";

- чи не перевищує сума чека граничної суми ліміту чекової книжки;

- належність номера чека до номерів чеків виданої чекової книжки та дотримання строків дії чекової книжки;

- відповідність оформленння чека Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Виконавши перевірку, банк-емітент на підставі першого примірника реєстру чеків списує кошти з рахунку чекодавця та перераховує їх на рахунок чекодержателя. Сплачений розрахунковий чек разом з примірником реєстру чеків залишається в банку-емітенті. На розрахунковому чеку ставиться штамп банку "Проведено". В обліковій системі банку виконується наступний запис:

Дебет: 2602 "Поточні рахунки СГД" аналітичний рахунок "Розрахунки чеками"

Кредит: 3900 (1200) Кореспондентський рахунок банку

Банк-емітент може відмовитись від оплати розрахункового чека, якщо: чек або реєстр чеків заповнено з порушенням встановлених вимог або є виправлення, замість підпису стоїть факсиміле;

чек виписаний чекодавцем на суму більшу, ніж заброньована на аналітичному рахунку "Розрахунки чеками".

У разі відмови з цих причин оплатити розрахунковий чек банк-емітент викреслює даний чек з реєстру чеків, виправляє загальний підсумок реєстру і не пізніше наступного робочого дня надсилає його до банку чекодержателя. Одночасно банк-емітент повідомляє електронною поштою банк чекодержателя про причини неоплати розрахункового чека.

Банк чекодержателя, отримавши розрахунковий чек і повідомлення про причини неоплати цього чека, списує суму реєстру чеків з відповідного позабалансового рахунку групи 983 "Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо" та повертає розрахунковий чек чекодержателю із зазначенням причин його неоплати.

При зарахуванні за призначенням банком чекодержателя коштів, що надходять за оплаченим розрахунковим чеком, сума цього чека також списується з відповідного позабалансового рахунку групи "Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо". В обліку дана операція відображається наступним чином:

Дебет: 9910 "Контррахунок до рахунку 9831"

Кредит: 9831 "Документи і цінності, відіслані на інкасо".

Одночасно банк чекодержателя зараховує суму, шо надійшла в оплату розрахункового чека, на поточний рахунок чекодержателя:

Дебет: 3900 (1200) Кореспондентський рахунок банку

Кредит: 2600 "Поточні рахунки СГД" (чекодержателя).

У разі ненадходження коштів банк чекодержателя після закінчення 10 календарних днів від дати інкасування розрахункового чека здійснює запит електронною поштою до банка-емітента щодо причин неоплати чека.

Банк-емітент, отримавши запит, не пізніше наступного робочого дня має дати відповідь банку чекодержателя, який повідомляє про це чекодержателя.

У разі неотримання відповіді банк чекодержателя повідомляє про це чекодержателя і після закінчення 20 календарних днів від дати інкасування розрахункового чека списує його суму з відповідного позабалансового рахунку групи "Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо" як нереальну щодо отримання.

Невикористані розрахункові чеки після закінчення строку дії чекової книжки або використання ліміту підлягають поверненню до банку-емітента, який їх погашає. За бажанням клієнта банк може продовжити строк дії чекової книжки або клієнт може поповнити її ліміт у разі його використання.

Для поповнення ліміту чекодавець подає до банку платіжне доручення разом з відповідною чековою книжкою. В платіжному документі, як призначення платежу, вказується поповнення ліміту за чековою книжкою.

У разі припинення клієнтом подальших розрахунків чеками до закінчення терміну дії чекової книжки та наявності за нею невикористаного ліміту чекодавець подає до банку чекову книжку разом з платіжним дорученням для зарахування невикористаного залишку ліміту на той рахунок, з якого депонувалися кошти.

Якщо після повного використання розрахункових чеків із чекової книжки її ліміт буде невикористаним. то чекодавцю може надаватися нова чекова книжка на суму невикористаного ліміту. Для цього чекодавець подає до банку-емітента заяву на отримання нової чекової книжки разом з використаною чековою книжкою та корінцями використаних розрахунковиїх чеків.

Відповідальний виконавець банку, перевіривши за корінцями використаних розрахункових чеків залишок невикористаного ліміту, робить у реєстраційній картці в графі "Примітка" у рядку, в якому був зроблений запис щодо видачі цієї книжки, напис "Залишок ліміту перевірений", після чого повертає чекодавцю чекову книжку з корінцями.

Чекодавець періодично перевіряє правильність використання уповноваженими ним особами розрахункових чеків і відповідність оплачених розрахункових чеків документам постачальників, на оплату яких вони видавалися. На зворотному боці корінця останнього виданого розрахункового чека робиться відмітка про таку перевірку за підписом головного бухгалтера чекодавця або його заступника. Чекодавець має звіряти суми на корінцях розрахункових чеків з отриманими від банку-емітента виписками з рахунку чекодавця, з якого здійснювалась оплата цих розрахункових чеків.

В разі втрати чекової книжки чекодавець має подати до банку-емітента заяву із зазначенням номерів невикористаних розрахункових чеків. Відповідальний виконавець банку-емітента робить у реєстраційній картці відмітку про номери загублених розрахункових чеків.

Кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки повертаються клієнту на підставі його платіжного доручення.

У разі втрати фізичною особою розрахункового чека, який був виданий для одноразового розрахунку, кошти повертаються їй не раніше ніж через 10 календарних днів після закінчення строку дії розрахункового чека.

У разі відмови банку-емітента оплатити розрахунковий чек чекодержатель має право пред'явити до чекодавця в установленому порядку претензію, а в разі її часткового або повного відхилення чекодавцем- подати позов.

Відповідальність за неправильне використання розрахункових чеків, за збитки , у разі передавання чекової книжки або окремих розразункових чеків іншій особі, втрати або крадіжки, а також через зловживання осіб, уповноважених на підписання розрахункових чеків, несе чекодавець, якому видана чекова книжка (розрахунковий чек).

У разі порушення клієнтом порядку розрахунків чеками банк може позбавити його права користуватися цим платіжним інструментом, якщо така дія передбачена умовами договору про розрахунково-касове обслуговування.

Таким чином банки в процесі здійснення розрахунків чеками виконую.ть ряд важливих функцій. Зокрема, банк-емітент видає клієнту чекову книжку, а банк чекодержателя приймає чек до виконання, вчиняючи необхідний контроль щодо його законності шляхом пересилки чека до банку-емітента на інкасацію.

Аналізуючи викладене вище, можна прослідкувати переваги розрахунків чеками: гарантія оплати, контроль платника за виконанням умов поставки, зближення часу оплати та поставки товару. Разом з тим, чекова форма розрахунків передбачає вилучення коштів з господарського обороту чекодавця на період здійснення розрахунків, що і пояснює її обмежене використання.


 
 

Цікаве

Загрузка...