WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

б) Підготовка і підписання договору (~іь) по забезпеченню кредиту. Момент підписання договору (-ів) по забезпеченню повернення кредитних коштів регулюється умовами кредитного договору. У випадку необхідності нотаріального посвідчення договорів по забезпеченню кредиту, договір готує нотаріус.

Оформлення договорів застави здійснюється у відповідності з Положеннями Закону України "Про заставу". Страхування заставного майна Позичальник має право здійснювати в будь-якій страховій компанії, з якими Банк має договірні відносини.

в)Відкриття позичкового рахунку і рахунку відсотків. Позичкові рахунки і рахунки нарахованих процентів відкриваються у відповідності з "Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України", затвердженим постановою Правління НБУ № 388 від 21.11.97 р. '' в залежності від категорії Позичальника, від мети направлення кредитних коштів і терміну кредиту. При необхідності, Позичальнику може бути відкрито рахунок доходів майбутніх періодів.

По кредитних договорах в іноземній валюті додатково відкривається для кожного Позичальника індивідуальний рахунок №3800 ("Позиція банку відносно іноземної валюти і банківських металів") для відображення валютної позиції Банку по здійсненню щомісячного нарахування процентних доходів по кредитах в іноземній валюті. ' г) Списання кредитних коштів. Списання кредитних коштів може здійснюватись наступним чином:

• з розрахункового рахунку по реквізитах договорів, контрактів, розрахункових документів та ін.;

• на розрахунковий рахунок Позичальника в Банку;

• на розрахунковий рахунок Позичальника в іншому банку;

• на транзитні рахунки в Банку;

• з позичкового рахунку видача готівки при кредитуванні фізичних осіб.

Порядок списання кредитних коштів визначається умовами кредитного договору. При підготовці документів на перерахування кредитних коштів економіст зобов'язаний перевірити:

• наявність необхідних первинних документів (контрактів, рахунків, накладних та ін.);

• відповідність суми перерахування умовам кредитного договору;

• відповідність призначення платежу, вказаного в платіжному дорученні, об'єкту кредитування по договору;

• відповідність реквізитів отримувача коштів реквізитам, які вказані в первинному документі.

У випадку перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку по цільовому призначенню Позичальник надає платіжне доручення (за підписом і печаткою Позичальника) на перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку по необхідних йому реквізитах. При цьому здійснюється проводка:

Дт 2040 - 2075 - Кт рахунку кінцевого отримувача.

У випадку перерахування кредитних коштів на розрахунковий рахунок Позичальника в Банку, Позичальник надає лист-заявку з вказанням необхідної суми кредитних коштів і їх цільовим призначенням. При цьому здійснюється проводка: Дт 2040 - 2075 - Кт 2600 (р/р Позичальника).

У випадку перерахування кредитних коштів на розрахунковий рахунок Позичальника в іншому банку. Позичальник надає лист-заявку з вказанням' необхідної суми кредитних коштів і їх цільове призначення. При цьому здійснюється проводка: Дт 2040-2075 - Кт 2600 (р/р Позичальника).

Перерахування кредитних коштів на транзитні рахунки Банку застосовується в наступних випадках:

• кредитні кошти призначаються для купівлі іноземної валюти для розрахунків по зовнішньоекономічних контрактах (тільки при наявності у Позичальника валютного, розрахункового або поточного рахунків в Банку);

• при акредитивній формі розрахунків (для блокування коштів);

• для здійснення конверсії однієї іноземної валюти в іншу.

е) Операції по позабалансових рахунках . При винекненні нового кредитного договору економіст зобов'язаний оприходувати на позабалансові рахунки:

9819(А) "Інші цінності і документи':кредитний договір як 1 шт. При цьому здійснюється проводка: Дт 9819-Кт 9910!

9031/2(П) "Прості гарантії, отримані від клієнтів, крім Уряду України': договори поруки у вартісному вираженні. При цьому здійснюється проводка: Дт9900-Кт9031.

9500(П) "Застава, по якій предмет застави залишається у Заставодавця': договори застави у вартісному вираженні, предмет застави по якому залишається у Заставодавця. При цьому здійснюється провдка: Дт9900-Кт9500). 9501(П) "Застава, по якому предмет застави передається Банку": договори застави у вартісному вираженні, предмету застави по якому передається Банкові. При цьому здійснюється проводка: Дт 9900-Кт 9501.

Позабалансовий облік заставного майна ведеться в розрізі кожного клієнта. При здійсненні остаточного розрахунку по кредиту, економіст виписує розпорядження операційному відділу про зняття з позабалансових рахунків:

•кредитний договір Дт 9910-Кт 9819;

•договори поруки / гарантії Дт 9031-Кт 9900;

•договори застави Дт 9500-9501 - Кт 9900. 4-ий етап - супроводження кредиту,

Економіст здійснює контроль за виконанням Позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредитних коштів, своєчасним і повним погашенням кредиту та процентів. При цьому, економіст напротязі всього терміну дії кредитного договору підтримує ділові контакти з Позичальником, проводить перевірки фінансового стану Позичальника, цільового використання кредитних коштів, збереження забезпечення.

У випадку надання Позичальникові валютного кредиту, грошові кошти по якому перераховані за кордон, економіст зобов'язаний виконувати функції агента валютного контролю, по дотриманню Позичальником 90-денного терміну по розрахунках за експортно-імпортні операції. І .До настання терміну повернення по кредитному договору. аЖонтроль за цільовим використанням.

Економіст зобов'язаний своєчасно вимагати від Позичальника документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. Даними документами виступають:

•державні митні декларації;

•накладні (прихідні, розхідні, податкові, залізнодорожні та інші);

•акти виконаних робіт, наданих послуг;

•інші документи.

бЖонтроль за збереженням забезпечення.

Економіст зобов'язаний контролювати термін закінчення договорів по забезпеченню кредиту. Це стосується такого виду забезпечення, як гарантія і договір поруки. При прийнятті рішення про продовження терміну виконання зобов'язань, забезпеченого такими договорами економіст має заключити нові договори, або продовжити термін дії даного договору, якщо інше не< передбачене умовами договору.

У випадках, коли предмет застави потребує постійного контролю за збереженням зі сторони Банку, економіст їде на місце зберігання закладеного майна.

в)Аналіз фінансового стану Позичальника.

Оцінку фінансового стану Позичальника економіст зобов'язаний проводити не рідше ніж 1 раз в квартал. Оцінка фінансового стану проводиться на основі форм бухобліку, оборотів по р/р, та іншої документації, наданої Позичальником на вимогу економіста.

гЖонтроль за нарахуванням та сплатою %.

Нарахування процентів за користування кредитом, на основі рішення Правління АППБ "АВАЛЬ" від 03.11.97 року, здійснюється по методу факт/факт і виконується ЗО/ЗІ числа поточного місяця.

Нарахування процентів здійснюється підрозділом внутрібанківської бухгалтерії у відповідності з "Правилами бухобліку процентних і комісійних доходів і витрат банків", затверджених постановою Правління НБУ від 25.09.97 р, № 316. При цьому здійснюється проводка: Дт 2048-2218 - Кт 602-604,3800).

Економіст контролює правильність сум, нарахованих процентів по відомості нарахованих процентів, підготовленої підрозділом внутрібанківської бухгалтерії.

В залежності від умов договору, економіст, не пізніше 5 робочих днів до настання терміну сплати процентів, повинен повідомити Позичальника про суму процентів, яка підлягає сплаті. У випадку, якщо у Позичальника є об'єктивні причини неможливості сплати відсотків в термін, він зобов^язанний надати в Банк (за 3 дні до настання терміну) документи, що підтверджують даний факт і лист перенести термін сплати процентів, на основі якого економіст готує додаткову угоду до кредитного договору.

У випадку, якщо у Позичальника немає об'єктивних причин для несплати процентів, економіст зобов'язаний напротязі трьох днів з моменту настання терміну сплати процентів:

•перенести суму нарахованих процентів на рахунок прострочених процентів;

•підготовити службову записку на ім'я начальника юридичного відділу з проханням виставити Позичальникові Претензію. При цьому економіст додає розрахунок суми заборгованості. При цьому здійнюється проводка: Дт(2049-2219) - Кт(2048-2218).


 
 

Цікаве

Загрузка...