WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

а) Збір повного пакету документів на кредит.

Економіст вимагає від Позичальника надання повного пакету документів на кредит, а саме:

• письмове клопотання на видачу кредиту;

• заявку на кредит;

• копію установчих документів, засвідчених нотаріусом, копію свідоцтва про державну реєстрацію;

• відбиток печатки і зразки підписів, теж завірені нотаріусом;

• баланс і форму №2 підприємства на початок поточного року і на останню звітну дату;

• розшифровку основних засобів (на останню звітну дату) вказавши балансову вартість, рік випуску, зносу, коротку технічну характеристику;

• розшифровку спеціальних фондів, якщо такі існують

• розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості (на останню звітну дату) вказавши суму, дату виникнення, дату погашення, та причину винкнення заборгованості;

• бізнес-план проекту, який кредитується, або техніко-економічне обгрунтування ефективності проекту докладно вказавши витрати, графік використання і повернення кредиту, а також сплати відсотків;

• копії документів (рахунок-фактуру) на купівлю і реалізацію продукції (послуг) по угоді, яка здійснюється;

• документи, які характеризують джерела погашення кредитних коштів і відсотків по кредиту (контракти, договори, рахунки-фактури і т.д.);

• перелік майна, яке передається під заставу, вказавши показники: балансову вартість, рік випуску або будівництва, місце знаходження, коротку характеристику;

• документи, які посвідчують право власності позичальника на предмет застави (документи на придбання власності, приватизацію, технічні паспорти автотранспортних засобів і т.п.);

• справку БТІ, а також з державної нотаріальної контори про те, що предмет застави вільний від яких-небудь зобов'язань (якщо заставою являється нерухомість);

• експертну оцінку майна, яке передається в заставу, проведену незалежним експертом;

• документи про страхування предмету застави;

• рішення вищого органу підприємства про дозвіл на отримання кредиту та передачу в заставу майна;

• договір оренди (офісів, складів);

• ліцензії, дозволи на певний вид діяльності;

• копії паспортів керівників підприємства і головного бухгалтера. б) Отримання вичерпної інформації від "Позичальника'. В процесі ознайомлення з наданим пакетом документів, економіст проводить бесіду з Позичальником (його уповноваженим представником), або направляє йому письмовий запит, метою якого є отримання відповіді на наступні запитання: Дані про позичальника:

• основна інформація про підприємство (засновники, структура, продукція, послуги, ринок збуту, наявність філій, дочірніх підприємств);

• інформація про кількість і місцезнаходження розрахункових і валютних рахунків;

• інформація про кредити в інших банках (погашені, непогашені);

• власність і менеджмент (форма і структура власності, досвід і кваліфікація керівників);

• об'єми виробництва і реалізації товарів, послуг ;

• основні споживачі товарів, послуг, канали збуту, конкуренти;

• основні постачальники товарів, послуг;

• фінансові показники (виручка, затрати, активи, пасиви, структура дебіторської і кредиторської заборгованості, показники платоспроможності і фінансової стійкості фірми - Позичальника);

• оперативні і стратегічні плани розвитку фірми-Позичальника.

Інформація про кредит:

• розрахунок розміру кредиту;

• прогноз потреби у фінансових ресурсах;

• графік і джерела погашення кредиту (як прямі, так і резервні);

• альтернативні варіанти забезпечення по кредиту.

Для фізичних осіб:

• лист Позичальника, в якому вказується сума кредиту, термін, мета, вид забезпечення (для не працівників банку).

У ході підетапів а) і б) економіст попередньо оцінює сильні і слабкі сторони проекту, що пропонується для кредитування і у випадку значної степені ризику для Банку, має право поставити питання перед керівництвом про доцільність продовження роботи з Позичальником.

У випадку, якщо не можливо дати однозначну відповідь про доцільність продовження подальшої роботи з Позичальником, питання виноситься на Кредитний Комітет Банку, де приймається рішення про відмову у видачі кредиту, або про подальшу роботу з Позичальником.

в) Робота з юридичним управлінням Банку.

Зібравши, повний пакет документів на видачу кредиту, економіст передає їх для отримання заключення юридичного відділу, де має бути відображено наступні основні моменти:

• перевірка повноважень "Позичальника" у відповідності зі статутними документами;

• необхідні ліцензії, розширення та інші документи, для здійснення "Позичальником" діяльності, на яку береться кредит у відповідності з діючим законодавством України;

• відповідність поданих на оплату контрактів діючому законодавству України;

• повнота і правильність документів по забезпеченню кредитів;

• рекомендації по внесенню додаткових пунктів в кредитний договір;

• висновок про доцільність видачі кредиту. г) Робота зі службою безпеки Банку.

Після отримання заключення від юридичного управління, економіст передає документи службі безпеки Банку для отримання заключення, де повинні бути відображеними наступні основні моменти:

• перевірка справжності наданих Позичальником реєстраційних документів •(Свідоцтво про реєстрацію. Статут, Установчий договір і інші);

• інформація про засновників та керівних осіб Позичальника (чи є такі в наявності, чи мають ще які-небудь фірми, чи проходили по яких-небудь кримінальних справах);

• чи є у Позичальника які-небудь структурні підрозділи - дочірні підприємства, філії;

• інформація про "ділову репутацію" Позичальника і зв'язки у діловому світі;

• інформація по раніше отриманих Позичальником кредитах і вчасному їх погашенні та сплаті відсотків;

• висновок..

При необхідності, перевірка юридичного відділу і служби безпеки Банку може здійснюватися паралельно. д) Оцінка забезпечення по кредиту.

Оцінка майна, що пропонується в заставу у якості забезпечення по кредиту здійснюється незалежним експертом.

Також при визначенні об'ємів і вартості майна, що пропонується в якості забезпечення по кредиту слід брати до уваги рекомендації НБУ. е) Підготовка експертного заключення на Кредитний Комітеті Банку. Після детального вивчення документів, отримання заключення юридичного відділу, служби безпеки Банку, економіст готує експертне заключення для винесення питання про надання кредиту на Кредитний Комітет. Експертне заключення має включати в себе :

• короткий опис Позичальника;

• аналіз фінансового стану:

• аналіз обороту грошових коштів по поточних та валютних рахунках;

• аналіз основних показників діяльності фірми в динаміці (виручка, затрати, прибуток);

• розрахунок і аналіз показників платоспроможності і фінансової стійкості (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт маневреності власних коштів) фірми;

• аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості (дата винекнення, за що, дата погашення, реальність погашення);

• аналіз можливих джерел погашення кредитної заборгованості;

• аналіз ефективності проекту, що кредитується;

• аналіз забезпечення кредиту з точки зору його ліквідності і впливу його. розміру на формування страхового резерву;

• аналіз можливості виправлення недоліків, викладених в заключеннях юридичного відділу і служби безпеки;

• висновок про можливість або недоцільність видачі кредиту.

На основі підготовлених заключень, питання про видачу кредиту, виноситься на розгляд Кредитного Комітету Банку. 3-ій етап-оформлення та видача кредиту.

Рішення Кредитного Комітету про видачу (відмову) кредиту оформляється Протоколом Кредитного Комітету. Рішення Кредитного

Комітету являється правомірним тоді, коли присутні 2/3 його загального складу. Рішення приймається простою більшістю голосів. При розподілі голосів порівну, вирішальним рахується голос Голови Кредитного Комітету.

Після позитивного вирішення питання про надання кредиту Кредитним Комітетом Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ" повний пакет документів передається для погодження у Львівську обласну дирекцію AППБ "ABAЛ", якщо ж сума кредиту перевищує 200000 грн., тоді документи передаються для погодження в Головну контору АППЕ^АВАЛЬ". а) Підготовка і підписання кредитного договору.

Після отримання копії Протоколу Кредитного Комітету Банку, Кредитного Комітету ЛОД АППБ "АВАЛЬ", а у разі необхідності Кредитного Комітету АППБ'АВАЛЬ", з рішенням про надання кредиту, економіст, разом з робітником юридичного відділу підготовляє кредитний договір у 3-х екземплярах.


 
 

Цікаве

Загрузка...