WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Згідно з принципами нарахування й обережності, якщо дохід був зароблений у даному звітному періоді він повинен бути зареєстрованим і відображеним у цьому періоді, разом з тим активом, який був створений.

Це завершується регулюючою проводкою для визначення:

• дебіторської заборгованості на зароблену, але ще не отриману суму;

• суми заробленого доходу.

3.Витрати, сплачені наперед, але ще не понесені (відкладені витрати, або витрати майбутніх періодів).

Часто банк в одному звітному періоді сплачує грошові кошти за одержані активи або отримані послуги, які будуть використані в одному або кількох майбутніх періодах для зароблення доходів протягом цих майбутніх звітних періодів.

Такі операції створюють актив через майбутні доходи. Такий актив прийнято називати витратами майбутніх періодів (або відкладеними (не понесеними) витратами).

У міру настання майбутніх періодів заробляють відповідні доходи і списуються суми витрат, які сплачені наперед. 4. Витрати понесені, але ще не сплачеш.

Більшість витрат, мають місце і сплачуються протягом одного облікового періоду. Проте в кінці періоду трапляються витрати, які були понесені, але ще не сплачені.

Такі несплачені витрати називаються нарахованими витратами. Вони повинні бути зареєстрованими в поточному звітному періоді у балансі - як зобов'язання, так і в звіті про прибутки і збитки. Такі результати реєструються за допомогою регулюючої проводки. Усі регулюючі записи реєструються і датуються в кінці облікового періоду. Банки можуть такі записи робити щоденно, враховуючи при цьому принцип нарахування.

У тих випадках, коли певні економічні події не були зареєстрованими, необхідні належні регулюючі проводки для впевненості в тому, що звіт про прибутки, збитки і бухгалтерський баланс є правильними. Регулюючі записи робляться для розподілення доходів та витрат серед поточних одного або кількох майбутніх періодів, для того, щоб витрати належним чином погоджувалися з доходами кожного облікового періоду.

Регулюючі проводки відносяться до операцій, що починаються в одному періоді і, по суті, тривають у наступних періодах. Отже, аналіз визначення того, чи необхідна регулююча проводка (і якщо так, то як її треба зробити), повинен базуватися на послідовності відповідних подій протягом порушених періодів.

У деяких випадках важко точно розмежувати регулярні та регулюючі проводки. Також немає підстав робити таке розмежування, крім того факту, що регулюючі проводки:

• як правило, повинні робитися в кінці облікового періду;

• коригувати певні рахунки звіту про прибутки та збитки і

бухгалтерського балансу.

Важливим моментом є те, що регулюючі проводки (як і багато інших проводок) необхідні для належного визначення періодичних доходів і погодження витрат з тими доходами, що були зароблені протягом періоду.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

З.АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ ОБЛІК У СТРИЙСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ АППБ "АВАЛЬ"

З.І.Діяльність АППБ "АВАЛЬ" на ринку України в 2003 році

Важливими подіями 1999 року в житті АППБ "АВАЛЬ" стали :

•Січень – АППБ "АВАЛЬ" першим серед "системних банків" перейшов на роботу за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, уникнувши при цьому будь-яких затримок у проведенні клієнтських платежів.

•Квітень - річні Збори акціонерів ухвалили провести восьму емісію акцій банку , а також визначили стратегію розвитку банку на 2002 рік.

•Травень - у межах щорічних зборів Європейський банк Реконструкції та Розвитку "Аваль" виступив організатором кількох заходів, спрямованих на залучення додаткових інвестицій в Україну.

•Вересень - на Всесвітній конференції компанії "Western Union" банк отримав спеціальну нагороду як найкращий агент компанії в Східній Європі.

•Листопад - за підсумками індикативної перевірки найбільших банків України, яку здійснювали фахівці Міжнародного Валютного Фонду, "АВАЛЬ" було визнано банком, який найбільше відповідає міжнародним стандартам за головними показниками та рівнем менеджменту.

•Грудень - НБУ за методикою "CAMEL" (капітал-активи менеджмент-надходження-ліквідність) визначив діяльність банку оцінкою що є найвищим показником серед найбільших банків України (найбільш можлива оцінка за цією методикою-одиниця).

Упродовж року банк підтвердив, а також додатково отримав статус одного з агентів Уряду та міжнародних фінансових організацій за такими напрямками:

• обслуговування рахунків Державного бюджету;

• приймання комунальних платежів;

• виконання функцій депозитарію цінних паперів;

• обслуговування кредитних ліній іноземних фінансово-кредитних установ, які залучаються під гарантії Уряду;

• проведення розрахунків енергетичних компаній;

• обслуговування кредитів ЄБРР, які надаються для підтримки малого та середнього бізнесу.

Відповідно до стратегії розвитку банку у 2003 році продовжувалося нарощування Статутного капіталу АППБ'АВАЛЬ". За рішенням річних Зборів акціонерів, здійснено восьму емісію акцій на суму понад 10 млн.грн.

Найменування

Сума в тис.грн.

Процентне піввідношення до валюти балансу

АКТИВ Готівкові кошти та їх еквівалент Кореспонденський рахунок в НБУ Кореспонденські рахунки в інших банках Цінні папери в портфелі банку Кошти , надані іншим банкам Кошти, надані клієнтам банку Вкладення в інші структури Матеріальні та нематеріальні активи Дебітори Інші активи в т.ч.: - нараховані доходи - розрахунки між філіями Сукупні активи

55 366,1 ЗО 928,6 79 053,7 205 385,0 61322,3 434 679,7 4910,8 93178,1 63 697,5 396 865,1 27 036,7 369 828,4 1425 386,9

3,9 % 2,2 % 5,5 % 14,4 % 4,3 % 30,5 % 0,4 % 6,5 % 4,5 % 27,8 % 1.9 % 25,9 % 100 %

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Поточні кошти, отримані від інших банків Строкові кошти, отримані від інших банків Поточні кошти, отримані від клієнтів банку Строкові кошти, отримані від клієнтів банку Цінні папери власного боргу Кредитори Інші пасиви в т.ч.: - нараховані витрати - розрахунки між філіями Сукупні зобов'язання

4731,7 71806,1 651185,3 145 455,8 9 305,7 40951,0 381490,2 11661,8 369 828,4 .1304925,8

0,3 % 5,0 % 45,7 % 10,2 % 0,7 % 2,9 % 26,8 % 0,8 % 26,0 % 91,6 %

КАПІТАЛ Статутний капітал Інші фонди і резерви банку Результати минулих років Прибуток Сукупний капітал Сукупні зобов'язання і капітал

34 673,9 17 544,7 48 429,3 19813,2 120461,1 1425 386,9

2,4 % 1,2 % 3,4 % 1,4 % 8,4 % 100 %


таблиця 3.1. Баланс АІІІІБ "АВАЛЬ" станом на 1 січня 2003 року

За підсумками їх продажу значно змінився розмір часток учасників у Статутному капіталі банку. На початок 2000 року загальна кількість

акціонерів АППБ "АВАЛЬ" становить 155531 фізичних та юридичних осіб. при цьому фізичним особам належить 63,72% Статутного капіталу банку.

Головні підсумки роботи у 2003 році свідчать про продуктивну працю

колективу АШІЬ "Аваль".

В першу чергу, слід відзначити:

• сумарні активи банку станом на 01.01.2003р. склали 1 425 млрд. грн.;

• капітал банку за рік збільшився на 28 млн.грн. і досяг 112 млн.грн.;

• річний прибуток склав 20 млн.грн.

Торік банк продовжував нарощувати обсяги активних операцій, не втрачаючи при цьому їх якості та ліквідності. Структура активних операцій АВАЛЬ спрямована на забезпечення найбільшої прибутковості за найменшим ризиком вкладень.

Основна частка активних операцій АППБ'АВАЛЬ" у 2003 році припадала на кредитно-інвестиційний портфель, балансова вартість якого станом на 01.01.2004 р. становила 701 млн.грн. або 68 % "чистих" активів Кредитна діяльність банку залишається одним з пріорітетних напрямків. Враховуючи накопичений досвід, зміни в економічній сфері, банк постійно удосконалює форми і методи кредитування. Для збереження високого рівня прибутковості були запроваджені нові правила і процедури кредитування. Балансова вартість кредитів, наданих клієнтам банку, станом на 01.01 .2000 р. становила 435 млн.грн. або 42 % "чистих" активів.

Таблиця 3.2. Структура "чистих" активів АППБ'АВАЛЬ"

Найменування

Процентне співвідношення

Кошти надані клієнтам банку

42%

Кошти надані іншим банкам

6%

Інші цінні папери

3%

Вкладення банку в ОВДП

17%

Коррахунки в НБУ та в інших банках

11%

Готівкові кошти та їх еквівалент

5 %

Інші активи

7%

Вкладення банку на власні потреби

9%


 
 

Цікаве

Загрузка...