WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Назви рахунків та зміст операції

Сума (гр Дт

н.) Кт

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтів № 7702 Резерви під заборгованіть за кредитами, які надані клієнтам № 2400

37500

37500

Приклад № 4.22.

До 01.10. 1998 року банком сформований спеціальний резерв на суму 300000 грн. Станом на 01.10.1998 року структура кредитного портфеля за ступенем ризику показана в Таблиці 4.24.

Розв'язок:

І. Заповнюємо таблицю :

Таблиця 4.24. Структура кредитного портфелю за ступенем ризику

Групи кредитів за категоріями ризику

Заборгов аність на початок кварталу

Майно під заставо ю

Вартість майна при розраху нку резерву

Сума для формуванн я резерву

% резер вуван ня

Сума резерву

Стандартні

-

-

-

-

-

-

Під контроле

800000

1000000

500000

300000

5

15000

Субстандарт ні

400000

500000

250000

150000

20

30000

Сумнівні

500000 '

600000

300000

200000

50

100000

Безнадійні

300000

500000

100000

200000

100

200000

Підсумок

2000000

2600000

1150000

850000

-

345000

2. Складаємо журнальну проводку на донарахування спеціального резерву . Стан кредитного портфеля погіршився. Резерв збільшено на 45 000 грн. (345000 - 300000).

114

Таблиця 4.25.

Проводка при збільшенні спеціального резерву

Назва рахунків та зміст операції

Сума ( Дт

грн.) Кт

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам № 7702 Резерви під заборгованість за кредитами , які надані клієнтам № 2400

45000

45000

5.ВИСНОВКИ

Новий підхід до ведення бухгалтерського обліку активних операцій у Стрийському відділенні АППБ "АВАЛЬ" дає можливість оцінювати та відображати активи і зобов'язання, а також доходи та видатки в бухгалтерському обліку за принципом обережності, тобто всі завершені операції реєструються тоді, коли вони мали місце, незалежно від часу отримання або сплати грошей. Згідно з принципами нарахування й обережності, якщо дохід був зароблений у даному звітному періоді він реєструється і відображається у цьому періоді, разом з тим активом, який був створений. Регулюючі записи робляться для розподілення доходів та витрат серед поточних одного або кількох майбутніх періодів, для того, щоб витрати належним чином погоджувались з доходами кожного облікового періоду.

Кредит визнається балансовим активом, коли кошти зараховані на користь клієнта. Бухгалтерський облік конкретного кредиту завжди повинен бути узгоджений з умовами кредитної угоди та при відношенні кредиту на той чи інший рахунок ціль кредиту має перевагу над формою кредиту. Облік номіналу кредиту залежить від методу виплати процентів за кредит та місцезнаходження поточного рахунку одержувача кредиту.

Процентні доходи та прирівняні до них комісії за кредитами повинні нараховуватися на кожну звітну дату. Нараховані доходи обліковуються на відповідних рахунках групи, в якій обліковується номінал кредиту:

Процентні доходи банк може нараховувати застосовуючи один з двох методів: метод простої процентної ставки або метод (фактичної процентної ставки (актуарний метод), який дає більш правдиву інформацію для аналізу рентабельності кредитів. У випадку суттєвої різниці між методом рівних частин та актуарним методом, наприклад 5%, банки повинні відобразити вплив цієї зміни на фінансову звітність в положенні про політику бухгалтерського обліку.

При збільшенні кредитної заборгованості, у зв'язку з несвоєчасно сплаченими відсотками, номінал кредиту збільшується на суму капіталізованих процентів, а не виносяться на рахунок прострочених відсотків, що дає змогу банкові не нести додаткових витрат при залученні коштів, а також проценти по кредиту позичальником відносяться до валових витрат, а штрафи за несвоєчасно сплачені відсотки сплачуються з чистого прибутку.

Для слідкування за фактично отриманими доходами, для кожного аналітичного рахунку доходів відкривається два рахунки, перший - для обліку отриманих доходів, другий - для обліку нарахованих доходів.

Комісії за одноразові послуги та послуги з миттєвим результатом визнаються в доходах, як тільки вони вважаються виконаними.

Комісії за послуги, що надаються протягом періоду часу обліковуються по мірі реалізації контракту в частині поточного звітного періоду за принципом нарахування.

Можливі угоди, за якими банк отримує винагороду у формі товару, послуг, нематеріальних активів. Балансова вартість таких кредитів визначається з врахуванням справедливої вартості активів, які отримуються банком у винагороду за кредит.

Можливе надання кредитів з наступними пільговими періодами: з відстрочкою виплати процентів з їх капіталізацією; з відстрочкою виплати процентів із застосуванням підвищеної процентної ставки після закінчення пільгового періоду; з відстрочкою погашення номіналу; з відстрочкою погашення номіналу та виплати процентів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, М.Вознюк. Операції комерційних банків. - Львів, 1997. - Розділ 5.

2. Облік у банках: Підручник для дистанційного навчання. - Львів, 1998. -Частина 2, розділ 6.

3. Вступ до банківської справи. Савлук М.Т., Мороз А.М., Коряк А.М. -К.'Лібра", 1998р.

4. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів та витрат банків. Постанова №316 НБУ від 25 вересня 1997 р.

5. Облік у банках. 4.3. Підручник для дистанційного навчання. - м.Львів, 1998р.

6. Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук та інші. Банківські операції (курс лекцій). - Л."Центр Європи", 1997р.

7. Закон України "Про банки та банківську діяльність"

8. Закон України "Про заставу"

9. Інструкція НБУ "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків" від 14.04.1998р.

10. Положення АППБ'Аваль" "Про кредитування"

11.Положення АППБ'Аваль" "Про кредитні комітети"

12.Положення НБУ "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків"

13. Інструкції з бухобліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України. Постанова Правління НБУ № 466 від ЗО грудня 1997 р.

14. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу"

15.0сновьі банковского дела. Под редакцией д-ра зкон. наук Мороза А.Н. -Киев, 1994.

16. Проект положення "Фінансовий облік кредитних операцій комерційних банків" - версія 2.0, 20.01.1998.

17. Технологічні карти АППБ'Аваль". - Київ, 1998р. - Том 2.


 
 

Цікаве

Загрузка...