WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Комерційний банк зобов'язаний здійснювати бухгалтерські проводки у зв'язку зі зміною розміру резерву за попередній період до кінця наступного кварталу.

У разі зменшення розрахункового розміру спеціального резерву порівняно з попередньою датою комерційний банк надлишкову суму резерву спрямовує на збільшення доходу.

Таблиця 4.19. Проводки при зменшені резерву під заборгованість за кредитами

Назва рахунків та зміст операцій


Сума (грн.) ДТ Кт

Зменшено резерв за операціями з клієнтами у зв'язку з поліпшенням кредитного портфелю Резерви під заборгованість за надоними клієнтам кредитами №2400

Зменшення резерву під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам №6702

При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кожним позичальником окремо зменшується на вартість:

• гарантій (гарантій Кабміну України, гарантій банків, зареєстрованих як юридичні особи в країнах, що входять до категорії А);

• застави (грошових вкладів і депозитів позичальника, які розміщені в банку, що надає кредити, майна та майнових прав позичальника).

У розрахунках розміру резерву за кредитами, класифікованими як ^стандартні", вартість заставленого майна (майнових прав) позичальника (за винятком державних цінних паперів) включається у розмірі не більше 50% вартості майна, визначеної договором застави.

За кредитами, класифікованими як "під контролем", "субстандартні", ''сумнівні", вартість заставленого майна позичальника (майнових прав, окрім державних цінних паперів) включається у розмірі розрахунку резерву згідно з графіком: 01.04.1999р.- 50% застави, 01.07.1999р. - 40% застави, 01.10.1999р.-20% застави, 01.01.2000р.-20% застави, 01.04.2000р.-0%. Якщо кредит виданий під заставу державних цінних паперів, у розрахунок розміру резерву за кредитами включається вартість застави, але не більше реальної ринкової вартості."

За кредитами класифікованими, як "безнадійні" до розрахунку резерву приймається не більше 20% вартості майна та майнових прав, визначеної договором застави.

Облік сумнівних до повернення кредитів.

Облік сумнівних до повернення кредитів ведеться на таких групах рахунків бухгалтерського обліку: № 158- сумнівна заборгованість інших банків;

№№209, 219, 229 - сумнівна заборгованість за кредитами, які надані клієнтам.

Резерв використовується на покриття безнадійної заборгованості, яка виникла від кредитної діяльності банку.

Комерційний банк використовує резерви на погашення безнадійної кредитної заборгованості за основним боргом, яка обліковується на балансових рахунках як сумнівна заборгованість згідно з чинним законодавством.Наприклад, у разі списання кредитної заборгованості за рахунок спеціального резерву, якщо позичальника визнано банкрутом за рішенням арбітражного суду.

Таблиця 4.20. Проводки при списанні кредитної заборгованості за рахунок спеціального

резерву

Назви рахунків та зміст операції

Сума ( Дт Кт

^рн.)

Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами (зменшуються резерви) № 2400 Сумнівна заборгованість за кредитами (зменшується сума заборгованості) ( рахунки груп №№ 209,219,229)

хххх

хххх

Списання кредиту в момент його здійснення не має подальшого впливу на розміри прибутку та капіталу банку.

Одночасно списується заборгованість за нарахованими та несплаченими процентами шляхом сторнування доходів.

Списана за рахунок резерву заборгованість за основним боргом обліковується на позабалансових рахунках №№ 9610, 9611 групи 961 ''Борги списані в збиток^, а нараховані, але не отримані доходи за списаною простроченою заборгованістю - на позабалансових рахунках №№9600,9601 групи 960 "Не сплачені в строк доходи^

Комерційні банки зобов'язані продовжувати роботу з такими клієнтами щодо повернення ними боргу до закінчення строку позовної давності. • Якщо банку не вдалось погасити безнадійну кредитну заборгованість, то вона ^вважається повністю безнадійною і списується з позабалансових рахунків №№ 9610 і 9611, а несплачені проценти- з рахунків №№ 96009601.

Таблиця 4.21 Фрагмент схеми структури кредитів у Плані рахунків бухгалтерського обліку

1 клас

2 клас

Кредитно-депозитні операції в міжбанківській сфері

Креді

йти, надані банкам

15 Кошти в інших банках

20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності

21 Кредити, які надані органам загального державного управління

22 Кредити, які надані фізичним особам

158 А Сумнівна заборгованість інших банків

209 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності

219 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам загального державного управління

229 А Сумнівна заборговані сть за кредитами , які надані фізичним особам

159 (контрактивний) Резерв під заборгованість інших банків

24 Резерви під забої кредитами 240 (контрактивний) наданими клієнтам щ

ргованість за надани Резерви під забор зедитами

ми клієнтам )гованість за

9 клас, 96 С

писана заборгованіст

гь і кошти до поверне

ння

961 Борги, списані у

збиток

,

9610 Борги банків, що списані у збиток

9611 Борги клієнтів, ї

їкі списані у збиток

960 Не сплачені у стр

ок доходи

9600 Не сплачені банками доходи

9601 Не сплачені кліє

.нтами доходи

• Якщо позичальник повністю або частково погашає кредитну заборгованість , попередньо списану за рахунок резервів, то комерційний банк збільшує дохід на суму, яка одержана від позичальника: Дт поточний рахунок позичальника Кт pax.№6800 "Непередбачені доходи"

Одночасно сума основного боргу і процентів списується з позабалансових рахунків.

Приклад № 4.20.

Фірма "Світоч", відомий виробник цукерок, звернулась у банк І вересня поточного року для одержання кредиту на суму 500 000 грн. під 35 % річних на термін 3 місяці. Строк погашення кредиту - 1 грудня поточного року.

Враховуючи репутацію клієнта, було прийнято рішення про видачу бланкового кредиту з формулюванням "Контроль по рахунку". Після проведеного аналізу кредит був віднесений до групи "під контролем" (клас Б - позитивна фінансова діяльність, але немає можливостей підтримувати її на цьому рівні тривалий час).

Розв"язок:

І. Формуємо спеціальний резерв по кредиту в кварталі, наступному за тим, в якому кредит був виданий. Цей кредит відноситься до групи '' кредити під контролем", за якою формується резерв у розмірі 5% :

500 000 * 5 %-25 000 грн. 2. Складаємо журнальні проводки:

Таблиця 4.22. Формування спеціального резерву

Назви рахунків та зміст операції

Сума ( ДТ

^рн.) Кт

1 жовтня . Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам №7702 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам №2400

25000

25000

грудня поточного року з І квітня наступного року. своєчасно. Банк задовільнив


Приклад № 4.21.

Фірма "Світоч" звернулась в банк І проханням продовжити термін кредиту до Проценти за основним боргом сплачувались прохання клієнта з умовами;

• як забезпечення надати під заставу майно (наприклад, нерухомість на суму 750000 грн.);

• підвищити процентну ставку за користування кредитом до 50% річних.

Фінансовий стан клієнта визначений як задовільний, але з чіткою тенденцією до погіршення.

Розв"язок:

1. Задовільний фінансовий -стан з чіткою тенденцією до погіршення відповідає класу "В". Пролонгація кредиту на термін більш як 90 днів за умови своєчасної сплати процентів - слабке погашення. Це дозволяє перекласифікувати кредит у розряд "сумнівних".

2. Формуємо резерв упродовж наступного кварталу в розмірі 50%.При розрахунку суми резерву приймається до уваги 50% вартості майна, яке взято під заставу.

( 500 000 - 375 000 ) * 50%- 62 500 грн. Сума, на яку потрібно збільшити спеціальний резерв : 62 500-25 000-37 500 грн.

3. Складаємо журнальні проводки:

Таблиця 4.23. ______Проводка при збільшенні спеціального резерву_______________


 
 

Цікаве

Загрузка...