WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

4.5. Облік застави

Для обліку застава розподіляється на "притаманне" операції забезпечення (цінні папери у разі операцій репо, векселі при операціях їх обліку, платіжних документів, у разі операцій факторингу з регресом) та окреме забезпечення (основні засоби, гарантії, гарантійні депозити).

"Притаманне^ забезпечення не обліковується за позабалансовими рахунками, оскільки облік ведеться на балансі за окремими рахунками.

Окреме забезпечення обліковується за відповідними позабалансовими рахунками, крім гарантійних грошових депозитів, які обліковуються на балансі.

Цінні папери та інші активи, які є предметом застави повинні обліковуватися за ринковою вартістю з врахуванням дисконту, який відображає зміну ринкової вартості активу, а також можливі резерви на втрати від примусового продажу цих цінностей. Як правило, дисконт дорівнює від 20% до 50% від ринкової вартості активу.

Ринкова вартість застави переглядається на час оцінки розміру необхідного специфічного резерву під основну кредитну операцію. При визначені ринкової вартості застави, приймаються до уваги фактичний та перспективний стан кон'юнктури ринку, довідкові дані про рівень ціц, в т.ч.;

• отримані в письмовій формі дані про ціни на аналогічну продукцію від підприємства-виробника;

• довідки про рівень цін торгівельних організацій та постачальників;

• довідки про рівень цін торгівельних організацій та постачальників;

• відомості про ціни, що надруковані в засобах масової інформації та спеціальній літературі;

• експертні оцінки про ринкову вартість об'єктів основних засобів консультаційних та інших спеціалізованих організацій.

1. Надана застава.

Власні активи, що надані банком у заставу і які залишаються його власністю, залишаються обліковуватися за балансом, але за окремими рахунками. Одночасно зобов'язання банку за переданими у заставу активами обліковуються за позабалансом: Дт №9510 Надана застава - Кт Контррахунок групи № 990 на суму X.

Сума Х дорівнює сумі основної операції, якщо вартість застави з врахуванням дисконту вища за суму основної операції. Сума Х дорівнює вартості застави з врахуванням дисконту, якщо вона нижча за суму основної операції.

Якщо банк передає у заставу грошові кошти, вони обліковуються за рахунками гарантійних депозитів, які у першому класі Плану рахунків виділені на синтетичному рівні - рахунок № 1511 "Гарантійні депозити в інших банках". 2 .Отримана застава.

Активи, отримані у заставу, обліковуються за позабалансом, крім грошових депозитів.

Якщо банк отримує у заставу грошові кошти, вони обліковуються за рахунками гарантійних депозитів, які у першому класі Плану рахунків виділені на синтетичному рівні - рахунок № 1611 "Гарантійні депозити інших банків".

Банк здійснює оцінку ринкової вартості отриманого забезпечення з врахуванням дисконту, але його балансова вартість (в тому числі отриманих гарантій) не повинна бути вища за вартість основної операції (включаючи проценти), яку це забезпечення страхує.

ПРИКЛАД № 4.19.

Керівник ТОВ забезпечив позичку, отриману його малим підприємством своїм власним майном (квартира та машина). Ринкова вартість заставленого майна дорівнює 50% від суми кредиту. Банк обліковує отриману заставу в сумі 50% від номіналу кредиту мінус оціночний дисконт. Наприклад, якщо банк оцінює можливі втрати від швидкого продажу майна у 20%, то балансова вартість застави буде 40% кредиту. Отримане у заставу майно обліковується за пасивними рахунками групи №950 "Отримана застава":

Дт Контррахунок групи № 990

Дт № 9500 Застава, за якої предмет застави передається банку на суму 40 % від номіналу кредиту.

4.6.Облік сумнівних кредитів і резервів під кредитні ризики

Створення резервів- це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку з урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризикованості його операцій.

Резерви

І

І

Нараховується на стандартні кредити


Т


Формується за рахунок власних коштів '.прибутку після опопаткування


Нараховується на не стандартні кредити: (під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні )

Формується за рахунок витрат

v

Обліковується в розділі капіталу на рахунках: № 5021 Резервні фонди

№5020 Загальні резерви


v


Обліковується на балансі Головного банку


Обліковується на контрактивних рахунках:

№ 1590 Резерви під заборгованість інших банків №2400 Резерви під заборгованість за кредитами, наданими клієнтам

^_

Обліковується на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку

Рис.4.1 .Особливості формування резервівдля відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків

Ризики, які потенційно впливають на фінансовий стан банку, не повинні переноситися на наступні звітні періоди.

Резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційними банками формуються двох видів: загальні і спеціальні. Комерційні банки зобов'язані створювати резерви для відшкодування можливих втрат за основним боргом ( без процентів ікомісійних) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах.

Облік формування загального резерву.

Комерційний банк формує загальний резерв за стандартними кредитами у повному розмірі (2% від суми наданих кредитів) щокварталу за рахунок прибутку минулого року.

Таблиця 4.16. Формування загального резерву за стандартними кредитами

Назви рахунків та зміст операції

Сума ( г Дт

-рн.) Кт

Сформовано загальний резерв Прибутки минулих років №5030 Загальні резерви №5020

хххх

хххх

Якщо розрахунковий розмір загального резерву зменшується порівняно з попередньою звітною датою, комерційний банк зменшує й суму резерву, що відображається зворотною проводкою.

У разі недостатності джерел формування загального резерву впродовж року комерційний банк проводить зарахування на суму несформованого розрахункового резерву при розподілі прибутку .

Таблиця 4.17. Деформування загального резерву за стандартними кредитами

Назви рахунків та зміст операції

Сума ( г Дт

-рн.) Кт

Деформування суми загального резерву при розподілі прибутку поточного року: Прибуток минулого року, що чекає затвердження №5040 Загальні резерви №5020

хххх

хххх

У фінансовій звітності сформовані спеціальні резерви банку показують як контрактиви, тобто зменшують загальну суму активів. Загальні .резерви залишаються в розділі капіталу.

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлено ліміт віднесення відрахувань на створення резерву до складу валових витрат - 40% від суми кредитного портфеля-до 31.12.1999 року. До 31.12.2000 р. цей ліміт зменшиться до 30%, а з 01.01.2001 року становитиме тільки 20%.

Оціночна сума Кредитний портфель Оціночна сума спеціального резерву спеціального резерву

Якщо сума Резерв сформовано оціночного резерву тільки за рахунок більша, ніж 40% валових витрат, то банк деформує тому що оціночна резерв за рахунок сума резерву менша прибутку після 40% від суми оподаткування кредитного портфеля

Рис.4.2. Формування спеціального резерву

Незважаючи на джерела формування спеціального резерву,- його облік залишається незмінним, оскільки всі витрати повинні знайти своє відображення в звіті про прибутки та збитки незалежно від того, підлягають вони оподаткуванню чи ні.

Комерційний банк формує спеціальний резерв за кредитами, віднесеними до категорій: під контролем, субстандартні, сумнівні , безнадійні. Резерв формується у наступному кварталі після віднесення кредиту до однієї з цих категорій. Витрати на створення резерву обліковуються на рахунках групи № 770 "Відрахування в резерв".

Таблиця 4.18.

(T)nn^,TЛR'ДИ^Гr^F^'^F^rT^r

Назви рахунків та зміст операції

Сума ( Дт

грн.) Кт

Сформовано спеціальний резерв під кредитні збитки: Відрахування в резерв під заборгованість за наданими клієнтам кредитами №7702 Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами №2400

хххх

хххх

Комерційний банк щокварталу уточнює загальний обсяг резерву відповідно до сум кредитної і депозитної заборгованості станом на останній робочий день звітного кварталу за групами ризику.


 
 

Цікаве

Загрузка...