WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Підприємство А отримує кредит в сумі 2 млн. грн. від банківського консорціуму, який складається з чотирьох банків. Лідером консорціуму є банк Б, квота фінансування якого - 40% і ризику - 50% від загальної суми кредиту.

Проводки:

При відкритті кредитної лінії :

Дт № 9129 Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам Кт Контррахунок групи № 990 - на 800 000 грн. Дт № 9020 Гарантії, які надані клієнтам Кт Контррахунок групи № 990 - на 200 000 грн.

При видачі кредиту банк Б збирає від інших трьох банків консорціуму кошти, і як платіжний агент консорціуму, видає кредит :

Дт № 1200 Коррахунок в НБУ

Кт №1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками 1200 000 грн.

Кт Контррахунок групи № 990

Дт №9129 інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам на 800 000 грн. - сторнування

Дт № 20ХХ Кредит підприємству А 800 000 грн. Дт № 1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками 1200 000 грн. Кт № 2600 Поточний рахунок, або

№ 1200 Коррахунок в НБУ 2 000 000 грн. У разі неповернення кредиту, банк Б несе більший ризик, ніж номінал кредиту. Отже, при визнанні клієнта сумнівним, банк повинен перекласифікувати видану гарантію в сумнівну і створити резерв на ризики, згідно методології створення резерву під кредити (в тому ж процентному відношенні, що і під номінал кредиту).

Документарний акредитив. Операції документарного акредитиву для цілей фінансового обліку поділяються на непокриті та покриті акредитиви.

1)Непокриті акредитиви. Непокритий акредитив це безвідкличне зобов'язання банку перед продавцем здійснити оплату товару, при цьому банк не блокує кошти клієнта для здійснення можливого платежу проти отриманих документів, тобто це форма акредитиву, згідно якої банк несе кредитний ризик.

Можна резюмувати існування зобов'язань банку за операціями акредитиву, які обліковуються за позабалансом, в таку таблицю :

Таблиця 4.16.

Зобов'язання банку за операціями акредитиву

БАНК

Відкличний

Безвід

кличний

Непокритий

Покритий

Кмітуючий

Немає зобов^язанн я (№9819)

Зобов'язання сплатити перед продавцем (№ 9122 Непокр.акред.)

Немає зобов'язання (блокування коштів за № 26Х2)

Авізуючий

Немає зобов^язанн я (№9819)

Немає зобов'язання (№9819)

Немає зобов'язання (№ 9819)

Підтверджуючий

Зобов'язання сплатити перед продавцем (№ 9001 Підтв. Акред.)

Немає зобов'язання ( блокування коштів на балансі)

Облік банком покупця (емітуючим банком).

• Відкриття акредитиву.

У разі відкличного акредитиву, банк фактично не несе кредитного ризику і тому банк повинен обліковувати такий акредитив за рахунком № 9819 "Інші цінності і документи' або позасистемне.

У разі безвідкличного акредитиву, банк гарантує сплату зобов'язання свого клієнту перед постачальником. Тому банк несе кредитний ризик і повинен його обліковувати. В момент відкриття безвідкличного непокритого акредитиву робиться проводка:

Дт №9122 Непокриті акредитиви (зобов'язання сплатити) Кт Контррахунок групи № 990.

Зобов'язанні банку може прийняти форму акцепту платіжного документу або векселю. Акцепт може бути наданий авізуючим банком, на прохання емітуючого банку. Початкова проводка в такому разі не змінюється і відображає зобов'язання емітуючого банку покрити оплату векселів на дату їх погашення, в рамках операції акредитиву. Після того, як всі процедури по з'ясуванню правильності документів закінчені і постачальник виконав свої зобов'язання, а умовами договору передбачається відстрочка платежу , яка матеріалізується акцептом платіжних документів, то банк перекласифіковує зобов'язання за акредитивом у зобов'язання за акцептом, яке обліковується за рахунком №9129 "Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам'.

• Отримання доходу.

Емітуючий банк перевіряє отримані документи, після того, як авізуючий банк поставив на них свою візу. Емітуючий банк додатково ставить свою візу або повідомляє покупця про аномалії в них. У разі правильності документів, операція документарного акредитиву закінчена:

Дт Контррахунок групи №990 Кт №9122 Непокриті акредитиви.

• Сплата.

Грошові кошти можуть сплачуватися з рахунку клієнта, згідно умов акредитиву, зразу після перевірки документів, або з обумовленою затримкою.

У разі негайної сплати:

Дт № 2600 Поточні рахунки суб''єктів господарської діяльності Кт №1500 Коррахунок в банку продавця^

Банк продавця в свою чергу повинен кредитувати рахунок свого клієнта-постачальника.

У разі авансування покупця емітуючим банком, клієнт фактично отримує торгівельний кредит, який обліковується за рахунком групи № 204 "Кредити за внутрішніми торгівельними операціями" або № 205 "Кредити за експортно-імпортними операціями", наприклад:

Дт № 2050 Короткострокові кредити суб''єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями Кт № 1500 Коррахунок в іншому банку.

Можливі умови, коли покупець отримує відстрочку від свого постачальника, який у такому разі вимагає емітуючий банк акцептувати платіжні документи. Банк обліковує зобов''язання за акцептом за рахунком №9129 "Інші зобов''язання з кредитування, які надані клієнтам".

Облік банком продавця ( авізуючим банком).

• Відкриття акредитиву.

У разі, якщо акредитив без підтвердження, то це послуга банку без прийняття кредитного ризику. Акредитив обліковується за рахунком № 9802 "Акредитиви до сплати".

У разі авансового отримання коштів від емітуючого банку, до отримання від продавця всіх необхідних документів кошти обліковуються за рахунком № 2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".

• Отримання документів.

Документи переглядаються, візуються і передаються емітуючому банку. Авізуючий банк просто чекає сплати. Ніяких додаткових бухгалтерських записів не робиться. Рахунок 9802 закривається в момент сплати продавцем своїх зобов''язань. Облік банком, що підтверджує акредитив.

Банком, що підтверджує акредитив, може бути і авізуючий банк .

•' Відкриття акредитиву.

При підтвердженні акредитиву банк надає зобов''язання сплатити постачальнику кошти у разі неплатоспроможності покупця та емітуючого банку. Тоді, фактично видається гарантія сплатити кошти продавцю, на прохання емітуючого банку. Отже при цьому банк несе кредитний ризик емітуючого банку:. Дт № 9001 Підтверджені акредитиви Кт Контррахунок групи № 990

• Отримання документів та сплата.

Якщо документи проходять через банк, що підтверджує акредитив, то порядок обліку після отримання документів такий самий, як у разі з емітуючим банком, з тою тільки різницею, що дебітором є банк, а не клієнт.

Грошові кошти можуть сплачуватися з рахунку банку-кореспондента. Згідно умов акредитиву, зразу після перевірки документів, або з обумовленою затримкою.

У всіх випадках, після перевірки правильності документів, закривається позабалансовий рахунок: Дт Контррахунок групи № 990 Кт № 9001 Підтверджені акредитиви. У разі негайної сплати : Дт № 1600 Коррахунок іншого банку Кт № 2600 Поточний рахунок постачальника, або

№ 1500 Коррахунок в іншому банку^

Коли покупець отримує відстрочку від свого постачальника, який в такому разі може просити підтверджуючий банк акцептувати платіжні документи, які обліковуватимуться за рахунком № 9002 "Акцепти, які надані банкам":

Кт № 9002 Акцепти, які надані банкам Дт Контррахунок групи № 990.

Також можлива ситуація, коли продавець обліковує акцептований платіжний документ (вексель) в підтверджуючому банку, який в такому разі надає торгівельний кредит продавцю.

У разі авансування покупця підтверджуючим банком, коли строк відстрочки закінчився, банк фактично надає кредит емітуючому банку, який обліковується за рахунком.групи № 152 "Кредити, які надані іншим банкам".

У разі авансування покупця підтверджуючим банком, коли строк відстрочки закінчився, банк фактично надає кредит емітуючому банку, який обліковується за рахунком групи № 152 "Кредити, які надані іншим банкам".

Дт Контррахунок групи № 990 Кт № 9002 Акцепти , які надані банкам ( сторнування) Дт № 1523 Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам Кт № 2600 Поточний рахунок постачальника, або

№ 1500 Коррахунок в іншому банку. 2)Покриті акредитиви.

Покритий акредитив це такий за яким банк блокує кошти клієнта на окремому рахуунку для здійснення можливого платежу проти отриманих документів. Отже за операціями покритого акредитиву, банк не несе кредитного ризику. Блоковані кошти за такими операціями обліковуються за рахунком № 26Х2 "Кошти в розрахунках".


 
 

Цікаве

Загрузка...