WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Видача кредиту: Дт 1524(2074) Кт 2600(1200) на суму основного боргу Нарахування процентів: Дт 2078 Кт 6017(6027) на суму процентів Отримання процентів: Дт 2600(1200) Кт 2078 на суму процентів

4.4.Особливі випадки

• Облік кредитів з пільговою процентною' ставкою. Звичайно за надання кредитів, банк отримує винагороду у вигляді коштів. Можливі угоди, за якими банк отримує винагороду у вигляді коштів. Можливі угоди, за якими банк отримує винагороду у формі товару, послуг, нематеріальних активів, та інших фінансових інструментів, крім коштів. Балансова вартість таких кредитів визначається з врахуванням справедливої вартості активів, які отримуються банком у винагороду за кредит. Наприклад:

а)банк надає підприємству безпроцентний кредит на п^ять років. В обмін на такий кредит, банк отримує право купувати товари, що випускаються цим підприємством за ціною, нижчою ніж ринкова. Банк визнає в бухгалтерському обліку, як сам кредит, так і контракт на поставку товару за нижчою ніж ринкова ціну, за відповідними справедливими вартостями. В сумі ці вартості дорівнюють сумі коштів, яка була надана підприємству;

' в)як частина пакету винагород для свого працівника, банк надає йому кредит на купівлю квартири. Номінальна відсоткова ставка кредитної угоди менша за ринкову, тобто за еквівалентний кредит непов^язаній особі. Банк визнає в бухгалтерському обліку як сам кредит, так і винагороду працівнику, за відповідними справедливими вартостями. В сумі ці вартості дорівнюють сумі коштів, яка була надана працівнику.

ПРИКЛАД № 4.10.

Банк надає безпроцентний кредит 1 000 000 грн. підприємству на п^ять років і отримує в обмін контрактне право купляти 1 000 тон бензину кожний рік, протягом наступних п^яти років, із знижкою в 90 гривень за тонну відносно ринкової ціни. На дату операції звичайна ринкова ціна еквівалентного кредиту, який має такий самий строк, умови, ризик та забезпечення - 9% річних.

Проводки:

Справедлива вартість кредиту на дату надання визначається дисконтуванням суми, що буде повернена на 9% .

іоооооо S =—„= 649931 грн. (1+0,09)' '

Справедлива вартість контрактного права, підрахована на основі тієї ж дисконтної ставки -350 069 грн. На дату видачі кредиту:

Дт №2065 Кредит, який наданий підприємству 649 931 грн. Дт №3519 Контрактні права 350 069 грн. Кт Поточний рахунок клієнта, або Коррахунок 1 000 000 грн. У кінці першого року, банк визнає процентний дохід у сумі 9% від балансової вартості. Банк також зменшує суму своїх прав щодо купівлі бензину:

Дт № 2065 Кредит, який наданий підприємству 58 494 грн. Кт № 6026 Процентні доходи 58 494 грн. Дт № 7420 Витрати на утримання основних засобів 70014 грн. Кт №3519 Контрактні права 70014 грн.

ПРИКЛАД №4.11. '

Банк надає безпроцентний кредит 20 000 грн. своєму працівнику на три роки. На дату операції, звичайна ринкова ціна еквівалентного кредиту-15% річних. Проводки:

Справедлива вартість кредиту на дату надання визначається дисконтуванням суми, що буде повернена на 15 %.

20000

S^ —.= 13150 грн (1+0,15^ '

Тоді справедлива вартість винагороди, що надається працівнику -6850грн. На дату видачі кредиту:

Дт №2221 Кредити, які надані фізичним особам ІЗ 150 грн. Дт № 3500 Витрати майбутніх періодів 6 850 грн. Кт Поточний рахунок клієнта, або Коррахунок 20000 грн. У кінці першого року, банк визнає процентний дохід у сумі 15% від балансової вартості. Банк також зменшує на третину суму витрат майбутніх періодів на винагороди працівникам:

Дт №2221 Кредити, які надані фізичним особам 1973грн. Кт № 6026 Процентні доходи 1 973 грн. Дт № 7400 Інші витрати на утримання персоналу 2 283 грн. Кт № 3500 Витрати майбутніх періодів 2 283 грн. Позички з поступовим погашенням номіналу. Отримання процентів за кредитами з періодичною сплатою постійної суми. У разі кредитів з поступовим погашенням номіналу рівними частинами сума цих періодичних платежів обліковується за формулою: де:

ПП - сума періодичного платежу ; S - номінал кредиту.

У чисельнику першого дробу стоїть коефіцієнт для обчислення майбутньої вартості однієї суми. У знаменнику першого дробу стоїть коефіцієнт для обчислення майбутньої вартості серії рівних платежів за період.

ПРИКЛАД №4.12.

Банк надав кредит, номіналом 10000 грн., строком на 2 роки, який погашається 4 рази кожні 6 місяців рівними частинами, річна процентна ставка - 36%, дата видачі - 01.07.199А.

Обчислення:

Клієнт кожні 6 місяців повинен платити:

10000*0,18* 1,18^

ПП = ___________________ -3717,39 грн.

1,18- ^

Таблиця 4.8. Графік погашення номіналу і виплати процентів при періодичній

сплаті постійної суми

Дата

Непогашений номінал

Сума платежу

3 неї проценти (*)

3 неї номінал

А

В

С-A* 18%

Д-В-С

31.12.199А 30.06.199Б ЗІ.12.199В 30.06.199В

10 000,00 8082,61 5 820,09 3150,32

3717,39 3717,39 3717,39 3717,39

1800,00 1454,87 1047,62 567,07

1917,39 2 262,52 2 669,77 3150,32

Всього

10 000,00

(*) - Розраховуються згідно номінальної ставки, яка визначена контракті.

Проводки при отриманні платежу :

Відображення в обліку отриманих сум залежить від того де знаходиться поточний рахунок клієнта, а також від того, яка технологія вибрана банком для нарахування та отримання процентів. Наприклад, 31.12.199А року банк робить проводки:

Дт № 2600 Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності, або Коррахунок 3 717, 39 грн. Кт № 2065 Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності 1 917,39 грн. Кт № 2068 Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність 1800,00 грн. Отримання процентів за кредитами з періодичним погашенням номіналу.

У випадку кредитів з періодичним погашенням номіналу пільговим називається період, протягом якого клієнт не сплачує ні номінал ні проценти, незалежно від того капіталізуються вони чи ні.

Капіталізація процентів - це приєднання нарахованих за період процентних доходів до номіналу кредиту та подальше нарахування процентів на ці процентні доходи.

Приклад № 4.13.

Банк надав кредит, номіналом 10 000 грн., строком на 2 роки, номінал якого погашається 4 рази - 2 500 грн. кожні 6 місяців, річна процентна ставка-36%, дата видачі - 01.07.199А. Проценти виплачуються на кожну визначену в угоді дату за суму непогашеного номіналу у відповідному періоді.

Таблиця 4.9.

Графік погашення кредитної заборгованості при погашенні кредиту без пільгового періоду

Дата

Непогашений номінал

Погашення номіналу

Проценти до сплати

Загальний платіж за період

А

В

C-A*18%

Д-В+С

31.12.199А 30.06.199Б ЗІ. 12.199В 30.06.199В

10 000,00 7 500,00 5 000,00 2 500,00

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

1800,00 1350,00 900,00 450,00

4 300,00 • 3 850,00 3 400,00 2 950,00

Всього

10 000,00

Приклади кредитів з пільговим періодом Можливі такі варіанти пільгових періодів : • відстрочка виплати процентів з їх капіталізацією;

відстрочка виплати процентів із застосуванням підвищеної процентної ставки після закінчення пільгового періоду; відстрочка погашення номіналу; відстрочка погашення номіналу та виплати процентів.

Приклад №4.14.

Банк надав кредит СГД (суб'єкту господарської діяльності) на інші поточні потреби, номіналом 10 000 грн., строком на 2 роки, номінал якого погашається 4 рази -2500 грн. кожні 6 місяців, річна процентна ставка-36% річних, дата видачі - 01.07.199А р. Проценти за перший рік кредиту відстрочені та капіталізуються. Графік погашення заборгованості виглядає таким чином:

Таблиця 4.10. Графік погашення кредитної заборгованості при відстрочці виплати % з їх

капіталізацією

Дата

Номінал для розрахунку процентів

Погашення номіналу

Нараховані проценти за період

Відстрочені проценти

Загальний платіж за період

А

В

С-А*18%

31.12.199Ар. 30.06.199Бр. 31.12.199Бр. 30.06.199Вр.

10 000,00 9 300,00 8 474,00 6 599,32

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

1800,00 1674,00 1525,32 1187,88

1800,00 1674,00 625,32

2 500,00 2 500,00 3 400,00 7787,20

Всього

-

10 000,00

6187,20

4 099,32

16187,20


 
 

Цікаве

Загрузка...