WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

ПРИКЛАД №4.8.

Банк А відкриває дисконтну лінію клієнту Аі 15.11.1997р. на суму ІОООООгрн., за умови, що отримає від банку Б гарантію, 15.11.1997р. банк А отримує цю гарантію.

Таблиця 4.6. Пппвпттки після винячі клепиту

Дата і зміст операції

№ рахун ку

Сума Дт

в грн. Кт

1

2

3

4

15.11.1997р. а)банк А отримує гарантію банку Б (на суму дисконтної лінії та відсотки) в забезпечення дисконтної лінії клієнта Аі: • контррахунок групи • прості гарантії, отримані від банків б)враховуємо зобов'язання по дисконтній лінії на позабалансі: • інші зобов'язання з кредитування, які надані СГД • контррахунок групи

990 9010 9129 990

xxxx 100000

xxxx 00000

15.01.1998р. клієнт подає до обліку товарний вексель на 65000 грн. до 15.03.1998 р.: а)списуємо з позабалансу 60 000 грн.: • інші зобов'язання з кредитування, які надані СГД • контррахунок групи б)надання кредиту: • рахунки СГД за врахованими векселями • доходи майбутніх періодів • поточні рахунки СГД

9129 990 2020 3600 2600

60000 65000

60000 5000 60000

15.03.1998р. вексель не сплачується і банк вирішує реалізувати отриману гарантію банку Б: а) реалізація отриманої гарантії на суму 65 000 грн.: • прості гарантії, отримані від банків • контррахунок групи • інша дебіторська заборгованість за операціями з банками • рахунки СГД за векселями б) визнаємо інші позабалансові зобов'язання сумнівними: • інші зобов'язання з кредитування, які надані СГД • сумнівні зобов'язання з кредитування, які надані СГД

9010 990 1819 2020 9129 9191

65000 65000 40000

65000 65000 40000

Звичайно банк повинен створювати резерви під майбутні сумнівні кредити в рамках кредитної лінії. Але якщо банк А, вважає отриману

гарантію банку Б надійною, то резерви на кредитні ризики за рахунком № 3690 "Резерви за операціями за позабалансовими рахунками" не створюються.

б)Видані гарантії. В момент виплати в банку виникає дебіторська заборгованість гарантованого клієнта, платоспроможність якого під сумнівом. Отже ця заборгованість за своєю суттю сумнівна, крім випадків, коли вона забезпечена контр-гарантією надійного банку.

Банк класифікує кредити видані у погашення наданих гарантій двома шляхами:

• дебіторська заборгованість, якщо під оплачену гарантію існує контргарантія, по якій ймовірно отримати компенсацію, наприклад, контргарантія від першокласного банку. В свою чергу банк, який видав контр-гарантію визнає сумнівний кредит;

• сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями. В іншому разі кредит визнається як сумнівний, оскільки дебітор виявився неплатоспроможний. Проценти за такими позичками обліковуються у загально-визнаному порядку. 3.Строкові угоди. Вони поділяються на :

• Спотові угоди - тобто укладені угоди, за якими існує технічний розрив у часі між датами укладення угоди та перерахування коштів.

• Форвардні угоди- фінансові контракти з надання певної кількості

активу за визначеною ціною на майбутню дату.

Комісійні доходи за позабалансовими кредитними операціями еквівалентні процентам, а отже мають обліковуватись за принципом нарахування. Банк може визнавати комісії за надані гарантійні зобов'язання в момент їх надання і отримання, якщо такий підхід не відрізняється суттєво .від визнання доходу за методом нарахування. Нарахування здійснюється за проводкою: Дт №3578 Інші нараховані доходи

Кт № 61 XX Комісійні доходи за позабалансовими операціями Рекомендується в аналітиці розбити ці рахунки доходів згідно схеми позабалансових синтетичних рахунків.

ПРИКЛАД № 4.9.

20.06.1997 р. банк підписує з клієнтом угоду про відкриття кредитної лінії на 100 000 грн. 20.07.1997р. клієнт бере в кредит 40 000 грн. Згідно договору, банк отримує 1 % комісії за невикористану частину кредитної лінії.

Проводки:

20.06.1997р:Дт №9129 Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам

Кт Контррахунок групи № 990 -на 100 000 грн.

30.06.1997р.: Банк нараховує комісію : 100 000 * 1% * 10/ 365-27,4 грн. Дт № 3578 Інші нараховані доходи ( або банк може використати рахунок для нарахованих доходів відповідної кредитної групи,

якщо відомо, за яким балансовим рахунком буде обліковуватися можливий кредит)

Кт №6118 Комісійні доходи за позабалансовими операціями, Одночасно при отриманні нарахованих комісійних доходів, як у всіх випадках з нарахованими статтями, залежить від техніки нарахування, обраної банком клієнтами на 27, 4 грн.

20.07.1997р.: Банк обліковує 40 000 грн., як звичайний кредит, на балансі .Одночасно зменшується зобов'язання банку за відкритою кредитною лінією.

Невикористані позабалансові зобов'язання можуть списуватися через наступні причини:

1) Використання клієнтом наданих банком зобов'язань. Наприклад :

• клієнт отримує кредит в рамках відкритої кредитної лінії ;

• клієнт використовує можливість овердрафту;

• банк виплачує кошти в погашення виданої гарантії.

2) Закінчення строку дії наданого банком зобов'язання.

3) Зміна умов кредитної угоди:

• відміна угоди, в результаті чого банк більше не зобов'язаний перед клієнтом;

• надання нового зобов'язання, що відміняє попереднє.

4.3. Кредити та кредитні зобов'язання суб'єктам господарської діяльності

Кредити суб'єктам господарської діяльності в Плані рахунків поділяються на кредити в поточну діяльність та кредити в інвестиційну діяльність.

При відношенні кредиту на той чи інший рахунок ціль кредиту має перевагу над формою кредиту. Наприклад :

• кредит на експортно-імпортні операції у формі обліку векселів обліковується за рахунками групи № 205 "Кредити за експортне-' імпортними операціями';

• кредит на купівлю обладнання у формі факторингових операцій обліковується за відповідним рахунком групи № 207 "Кредити в інвестиційну діяльність'.

Кредит переноситься на рахунок простроченої заборгованості на наступний день після очікуваного погашення номіналу або його частини, за умови неотримання платежу.

Кредит переноситься на рахунок пролонгованої заборгованості у разі зміни початкової дати погашення кредиту в результаті підписання угоди або іншої формальної згоди сторін.

Кредит переноситься на рахунок сумнівної заборгованості, коли він відноситься до 3,4,5 категорії кредитного портфелю згідно класифікації банківського нагляду.Також на рахунок сумнівної заборгованості можуть переноситись інші кредити, якщо це відображає їх оцінку керівництвом банку.

Нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками групи, в якій обліковується номінал кредиту.

Нараховані доходи переносяться на рахунок простроченої заборгованості на наступний день після їх очікуваного погашення, за умови неотримання платежу.

Сумнівні нараховані доходи, а також доходи, прострочені більш як на ЗО днів списуються з відповідного балансового рахунку і переносяться на позабаланс. Банк на власний розсуд може вести за позабалансом подальше нарахування неотриманих доходів.

Процентні доходи, отримані авансом, обліковуються за рахунком № 3600 "Доходи майбутніх періодів".

Операція зворотного репо - це купівля комерційним банком цінних паперів з умовою перепродажу цінних паперів продавцю.

Економічна суть зворотного репо-це операція кредитування під заставу цінних паперів, а не операція купівлі, і обліковується відповідно, як наданий кредит, а не актив у вигляді цінних паперів. Ця операція є зворотною до прямого репо.

При операціях зворотного репо фінансові ризики та вигоди від володін'ня цінними паперами залишаються у їх продавця, і не переходять до банку, що купляє цінні папери з умовою зворотного продажу. Наприклад, при наданні вартості цінних паперів, збитки несе продавець, а не банк - покупець, Також, проценти або дивіденди за цими цінними паперами отримуються продавцем, а не банком-покупцем. Зворотне репо може розподілятися :

• за строком:

• безстрокові;

• строкові;

• за умовами отримання винагороди:

• отримання обумовленого проценту (при цьому процентна ставка може бути плаваючою);

• зворотній продаж за вищу ніж при кіпівлі ціну (при цьому процентним доходом вважається дисконт).

Цінні папери, які придбані за операціями зворотного репо записуються в балансі на дату здійснення платежу у сумі фактично наданих коштів. Якщо

угода була укладена до дати розрахунку, то зобов'язання за операціями зворотного репо обліковуються на одному з позабалансових рахунків: №9100 Актив "Зобов'язання з кредитування, які надані банкам'; №9129 Актив "Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам'. Цінні папери, прийняті у заставу наданого кредиту не переоцінюються для цілей фінансового обліку, але переоцінюється для цілей внутрішнього контролю, для мінімізації ризику втрат у разі знецінення вартості цінних паперів нижче суми наданих коштів. Якщо останнє, то відбуваються можливі наступні кроки:


 
 

Цікаве

Загрузка...