WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

1

2

3

4

30.04 і 15.05 нараховуємо проценти за період з 15.04 по 30.04 і 301.05 по 15.05: Нараховані проценти Процентні доходи нараховані

2068 602601

300

300

15.05.Клієнт платить суму процентів за поточний платіж і авансом суму процентів, що залишилася. а) сплата нарахованих процентів та авансом суми процентів, що залишилася: Коррахунок Нараховані проценти Доходи майбутніх періодів б) визнання процентів у доходах: Процентні доходи нараховані Процентні доходи отримані

1200 2068 3600 602601 602602

600 300

300 300 300

ЗІ.05.а) нараховуємо проценти за період з 15.05 по 31.05: Нараховані проценти Процентні доходи отримані б)переносимо з доходів майбутніх періодів ту частину процентів, що відноситься до травня місяця: Доходи майбутніх періодів Нараховані проценти

2068 602602 3600 2068

150 150

150 150

15.06.На цю дату клієнт повертає основну суму кредиту, здійснюються всі розрахунки за кредитом і списується застава. а) нарахування процентів за період з 01.06 по 15.06 : Нараховані проценти Процентні доходи отримані б) перенесення процентів з доходів майбутніх періодів: Доходи майбутніх періодів Нараховані проценти в) погашення основної суми кредиту: Коррахунок Інші кредити в поточну діяльність , надані суб'єктам господарської діяльності г) списання застави: Застава, за якої предмет застави залишається у заставника Контррахунок

2068 602602 3600 2068 - 1200 2062 9500 9900

150 150 12000 18000

150 150 12000 18000

Облік комісійних доходів залежить від їх природи. Дата визнання доходу та дата його отримання в будь-якому разі можуть не співпадати.

• Комісії за одноразові послуги та послуги з миттєвим результатом визнаються в доходах як тільки вони вважаються виконаними. Наприклад:

• комісія за взяття клієнта на обслуговування;

• комісії за послуги валютного обміну;

• комісії за посередництво на фінансовому ринку;

• комісія за розрахунково-касове обслуговування.

• Комісії за послуги, що надаються протягом періоду часу. Доходи за такими послугами обліковуються по мірі реалізації контракту в частині поточного звітного періоду за принципом нарахування. Наприклад: • послуги за річними або безстроковими контрактами, про надання консультацій і т.п.

• Комісії за позабалансовими кредитними операціями, які відображають прийняття банком кредитного ризику (різні види гарантій) або за обіцянку такий ризик прийняти (зобов'язання з фінансування). Такі комісії є прирівняними до процентного доходу, оскільки розраховуються пропорційно сумі та строку операції. Такі комісії мають обліковуватися аналогічно процентам, тобто за принципом нарахування. Наприклад:

• комісії за надання можливості користуватися овердрафтом;

• комісії за підтвердження акредитивів.

• Комісії за позабалансовими кредитними операціями, які вважаються комісіями за послуги і визнаються в доходах як тільки послуги вважаються виконаними.

4.2. Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій

За позабалансом обліковуються тверді (безвідкличні) зобов'язання перед клієнтами щодо наданих гарантій та зобов'язань з кредитування.

За наданими гарантіями та зобов'язаннями з кредитування банк звичайно отримує комісійний дохід, який еквівалентний процентному. Рівень доходу залежить від ризикованості конкретних контрактів.

Кредитний інструмент починає існувати, як тільки банк надав зобов'язання з кредитування контрагента. Сума зобов'язання визнається на цю дату за позабалансом.

Зобов'язання з фінансування записується за позабалансом також у разі, коли виникає розрив у часі між датою операції (укладення контракту) та

датою, коли кошти дійсно перераховані. Коли не існує часового розриву між цими датами , запис за позабалансом є не обов'язковим.

Зобов'язання отримані і надані не можуть бути компенсовані один проти одного для цілей фінансового обліку.

За активом позабалансових рахунків обліковуються майбутні активні операції (надані безвідкличні зобов'язання виплатити або авансувати грошові кошти), вплив яких на чисті активи банку залежить від деяких умов, наприклад:

• надана гарантія - її вплив на активи залежить від рішення контрагента;

• відкрита кредитна лінія - її вплив на активи залежить від рішення клієнта її використати.

Безвідкличними є всі контракти, зобов'язання за якими, при виконанні цих певних умов, повинні бути виконаними за будь-яких обставин (виключенням можуть бути форс-мажорні обставини).

Необхідно розрізняти:

• зобов'язання, які виникають згідно укладених контрактів і які обов'язково повинні обліковуватися за розділами №№ 90-95 Плану рахунків;

• умовні виплати, точна сума та ймовірність здійснення яких стануть більш визначеними у майбутньому, коли здійсняться або стануть ймовірними певні умови або події (наприклад, виплати штрафів за судовими справами, що не закінчені). Такі зобов'язання визнаються^ як тільки вони стають ймовірними. До цього часу вони не носять характер кредитного ризику і банк повинен оцінювати ризик відтоку коштів і створювати загальні резерви на ризики та платежі;

• позабалансові зобов'язання визнаються на дату операції, наприклад, підпису, телефонної угоди між ділерами.

1.3обов"язання з фінансування. Зобов'язання з фінансування можуть приймати форму автоматичної купівлі або рефінансування платіжних документів(факторинг), короткострокових боргових цінних паперів, наприклад, фінансових векселів.

Зобов'язання з фінансування можуть бути надані як в національній, так і в іноземній валюті.

2.Гарантії. Гарантійними називаються операції за якими банк (гарант) дає згоду погасити зобов'язання контрагента перед третьою стороною (бенефіціаром), у разі неплатоспроможності цього контрагента, який тоді стає дебітором банку.

Еквівалентними до гарантій є всі операції за якими банк додає свій кредитний рейтинг до кредитного рейтингу контрагента. Прикладами гарантій є поручительства , операції акцепту платіжних документів, ввалювання векселів, індосаменту боргових цінних паперів та інших боргових зобов'язань.

Гарантії класифікуються за такими принципами.

• Виділення міжбанківського ринку від небанківського. Гарантії класифікуються у Плані рахунків в залежності від можливого дебітора банку, тобто контрагента, на чиє прохання видалась гарантія і на користь якого буде оформлений кредит, у разі коли цей контрагент виявиться неплатоспроможним і банк повинен буде платити по цій гарантії, незалежно від того, хто є формальним бенефіціаром;

• гарантійні операції з контрагентами-банками-гарантії надані банкам від імені клієнтів записуються як гарантії клієнтам;

• гарантійні операції з контрагентами-небанками - гарантії надані клієнтам від імені банків записуються як гарантії банкам;

• окремо виділені гарантії, що отримані від Уряду України.

• Вид операції. Гарантії класифікуються в Плані рахунків також в залежності від того, це активна операція, або забезпечення своїх активних операцій:

• надані гарантії;

• отримані гарантії.

• Структура операції. Наступним принципом класифікації гарантій у Плані рахунків є виділення контр-гарантій від простих гарантій :

• контр-гарантія це отримана гарантія, для якої існує відповідна, пов'язана, зворотна надана гарантія. Контр-гарантії підвищують платоспроможність і ліквідність банку, оскільки вони компенсують кредитний ризик наданих гарантій;

• для простих отриманих гарантій не існує відповідних наданих гарантій.

• Ймовірність виплати за гарантіями. У Плані рахунків також виділяються сумнівні гарантії. Це надані гарантії, за якими існує реальна ймовірність того, що банк буде змушений платити за виданими гарантійними зобов'язаннями, у зв'язку з сумнівною платоспроможністю контрагенту, якому була надана гарантія. У таких випадках банк повинен створювати резерви на суму майбутнього сумнівного кредиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...