WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Розрахунок процентів, суми кредиту та ФВС (фактичної відсоткової ставки) для кожного векселя:

а) Проценти: її -(10000*(29+2)*30%)/360-258,33грн. Сума кредиту: Si - 10000 - 258,33 - 9741,67 грн.

•)q J^ fо "t ^

ФВС: її . ^^f^ + I - I = 39,02% річних .

б) Проценти : 12 = (10000*(60+2)*30%)/360-516,67 грн. Сума кредиту: 82 - 10000 - 516,67 - 9483,34 грн.

^51667—

ФВС: T2= ^— +1 - I = 38,09% річних. ^ V 9483,34 ' '

в) Проценти : Із- (10000*(90+2)*30%)/360=766,67 грн. Сума кредиту: 83 - 10000 - 766,67 - 9233,33 грн.

^ 766 67—

ФВС: 1з= ^^^ +1-1-38,19% річних.

у ^zjj,jj

Для розрахунку ФВС використовується фактичний строк кредитування, без врахування додаткових днів.

Застосування актуарного методу призвело б до того, що необхідно вираховувати нараховані проценти за кожним з векселів окремо, оскільки фактичні процентні ставки різні. В результаті одна операція - облік пакету векселів - обліковувалася б як три різні. Застосування лінійного проценту (тобто 30% до суми заборгованості) допомагає обліковувати даний кредит як одну операцію.

Використання лінійного методу: Нараховані проценти

Квітень : її -(30000*(29+2)*30%)/360 - 775,00 грн. Травень : 12 -(20000*31 *30%)/360 - 516,67 грн. Червень : Із -(10000*30*30%)/360 - 250,00 грн.

_______________________>• •/______—___—____^ ' •_____________________________Метод ефективної процентної ставки Метод рівних частин Різниця між__________________________________________________________________________________методами_____Дата Номінал Ефектив Нарах. Неамор Балансе Нарах. Неамо Балансова Різниц Різниьний ний комісі т. ва Комісії ртизов вартість я цяпроцент процент ї Комісії вартість ані аморти баланкомісії зації сової

комісії варто

______________________________________________________________________________________сті_________a bed efg_____h_____і j01.01.95 0 0 0 190198 1809802 0 19019^ 1809802 О О12.31.95 140000 180980 40980 149218 1850782 47550 1426-Ц 1857352 6570 657012.31.96 140000 185078 45078 104140 1895860 47550 950^ 1904902 2472 904212.31.97 140000 189586 49586 54554 1945446 47550 4754^ 1952452 2036 700612.31.98 146000 194544 54554 0 2000000 47550 (к)(2^ ^2000002 7004 (к)(2)


Всього; = 1541,67 грн.

Два додаткові дні віднесли до квітня, місяця спільного для всіх трьох періодів.

Приклад №4.6. Умови кредиту наступні:

Дата видачі - 01.01.1995 (погашення основного боргу у кінці строку кредиту).

Строк кредиту - 4 роки ( погашення 31.12.1998р.). Номінал кредиту - 2 000 000 грн. Комісії, прирівняні до процентних - 190 198 грн. Виплата процентів - раз в рік , 31.12.199Х р. Процент - 7% річних. Сума, фактично виплачена - 1 809 802 грн.

Комісії, прирівняні до процентних, утримуються банком з початкової суми кредиту і мають бути амортизовані на доходи протягом строку кредиту.

Таблиця 4.4. Нарахування доходів за кредитами

Розрахунки:

(a) 2 000 000* 7% = 140 000 грн. (номінальний процент)

A 190198 /+— 140000+—-— 187550

^ ^ = ^Г - 1809802.2000000 - 1904901= ^ ' ^

2 2

1809802*10% -1 809 802 грн., де :

R - відсоткова ставка за період; І - номінальний процентний дохід; А - дисконт (+) або премія (-); п - кількість періодів; F - фактично надані кошти; N - номінал до отримання в кінці періоду; (с) 180 980 - 140 000 - 40 980 грн.

(d) 190198- 40 980-149 218 грн. (е) 1 809 802 + 40 980 - 1 850 782 грн.

A 190198

(f) Y --- — ^ 47550 грн.,

де:

Y - щорічна амортизація комісії; п - кількість періодів; А - дисконт (+) або премія (-). (g) 190 198 - 47 550 - 142 648 грн. (h) 1809198 +47550 -1857352 грн. (і) 40 980 -47550 -6750 грн. (j) 1 850 782 - 1857352-6570 грн. (k) незначна різниця виникає через округлення.

Як правило, банк отримує проценти з поточного рахунку одержувача кредиту або на коррахунок. Існують деякі особливі випадки.

Отримання процентів за овердрафтом.

Як правило, проценти вираховуються методом процентного числа і капіталізуються, тобто сума процентів збільшує загальну суму боргу одержувача кредиту.

Отримання процентів за операціями обліку векселів та факторингу. Як правило, проценти за цими операціями платяться авансом при видачі кредиту. Вони також можуть бути списані з поточного рахунку позичальника в будь - який день, визначений угодою з клієнтом.

Отримання процентів за кредитами з поступовим погашенням номіналу.

За такими угодами (наприклад, фінансовий лізинг) позичальник періодично виплачує деяку суму, яка включає погашення номіналу і проценти.

Банки можуть слідкувати за фактично отриманими доходами наступним чином. Для кожного аналітичного рахунку доходів відкривається два рахунки, перший - для обліку отриманих доходів, другий - для обліку нарахованих доходів. Коди, що надають рахунку відповідну ознаку, можуть •знаходитися на вибір банку, як в номері аналітичного рахунку, так і в додаткових параметрах. Наприклад : 02 -фактично отримані проценти;

01 - нараховані проценти.

Нараховані доходи переносяться на рахунок простроченої заборгованості на наступний день після їх очікуваного погашення, за умови неотримання платежу: Дт Прострочені доходи Кт Нараховані доходи.

Сумнівні нараховані доходи, а також доходи, прострочені більше як ЗО днів, списуються з відповідного балансового рахунку і переносяться на позабаланс. Банк на власний розсуд може вести за позабалансом подальше нарахування неотриманих доходів:

Дт Доходи Кт Прострочені доходи.

Одночасно на суму такої заборгованості виконується запис за позабалансових рахунках групи № 960 "Не сплачені в строк доходи":

рахунок № 9600 А Не сплачені банками доходи рахунок № 9601 А Несплачені клієнтами доходи.

У разі часткового або повного погашення контрагентом заборгованості за несплаченими процентами та прирівняними до них комісійними, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках, дохід визнається за касовим методом:

Дт Рахунок клієнта або Коррахунок Кт Доходи.

Одночасно на отриману суму виконується зворотний запис на позабалансових рахунках групи № 960.

ПРИКЛАД № 4.7. Умови кредиту:

Дата видачі кредиту- 01.02.1998 р. Строк кредиту - 4,5 місяці (погашення 15.06.1998р.). Сума кредиту - 12 000 грн.

Процент - ЗО "/о річних ( приблизно 300 грн. в місяць). Виплата процентів - раз на місяць 15 числа, у першому місяці не платяться (з І по 15 число набігає приблизно 150 грн.). Погашення основного боргу у кінці строку кредиту. Нарахування відбувається останнього числа кожного місяця. Процентний дохід за 4,5 місяці - 1350 грн. У забезпечення надано під заставу обладнання вартістю - 18 000 грн.

Таблиця 4.5. ГТппппгт^и пісття тшґтят-п кп^ттиту

Дата і зміст операції

№ рахунк У

Сума Дт

в грн. Кт

1

2

3

4

01.02. Надано кредит: Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності Коррахунок

2062 1200

12000

Ї2000

Пі

сюдовжен

ня таблі

4ЦІ4.5.

1

2

3

4

01.02 .Зареєстрована на позабалансових рахунках застава: Коррахунок Застава, за якої предмет застави залишається у заставника

9900 9500

18000

/8000

28.02 .Нараховані проценти за лютий місяць: Нараховані проценти Процентні доходи нараховані

2068 602601

300

300

15.03.Проценти виплачуються вчасно. а)донараховуємо проценти за період з 01.03 по 15.03; Нараховані проценти Процентні доходи нараховані ^сплачуються клієнтом проценти: Коррахунок Нараховані проценти в)визнання процентів у доходах: Процентні доходи нараховані Процентні доходи отримані

2068 602601 1200 2068 602601 602602

150 450 450

150 450 450

ЗІ.03.Нараховані проценти за період з 15.03 по ЗІ.03: Нараховані проценти Процентні доходи нараховані

2068 602601

150

150

15.04.Нараховані проценти за період з 01.04 по 15.04: Нараховані проценти Процентні доходи нараховані

2068 602601

150

150

16.04.Проценти клієнтом не сплачуються. Переносимо нараховані проценти до прострочених нарахованих процентів: Прострочені нараховані проценти Нараховані проценти

2069 2068

300

300

21.04. Клієнт вирішив заплатити заборговані проценти виплачуються клієнтом заборговані проценти: Коррахунок Прострочені нараховані проценти б)визнання процентів у доходах: Процентні доходи нараховані Процентні доходи отримані

1200 2069 602601 602602

300 300

300 300


 
 

Цікаве

Загрузка...