WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Процентами або прирівняними до них називається будь-яка винагорода за надання коштів. За зобов'язання їх надати, а також за прийняття кредитного ризику контрагента і яка розраховується пропорційно часу та сумі коштів, які є об'єктами кредитної операції.

Процентні доходи та прирівняні до них комісійні за кредитами повинні нараховуватися на кожну звітну дату відповідно до "Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків'.

Нараховані доходи обліковуються на відповідних рахунках групи. В якій обліковується номінал кредиту. А саме:

• У кінці кожного місяця (або щоденно - за рішенням банку) виконуються такі проводки; Дт нараховані доходи Кт доходи.

На дату здійснення платежу при отриманні коштів:

Дт Рахунок клієнта або Коррахунок Кт Нараховані доходи.

• У разі сплати процентів та прирівняних до них комісійних авансом при отриманні коштів складається проводка: Дт рахунок клієнта або Коррахунок Кт доходи майбутніх періодів.

У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:

Дт Доходи майбутніх періодів Кт Доходи.

Процентні доходи, отримані авансом, обліковуються на рахунку №3600'' Доходи майбутніх періодів'.

Банк може нараховувати процентні доходи, використовуючи один з двох методів;

• метод простої процентної ставки ( метод рівних платежів ), згідно якого сума всіх майбутніх доходів лінійно розподіляється протягом періоду дії кредитної угоди;

•метод (фактичної процентної ставки (актуарний метод), згідно якого приймається до уваги фактор часу, в результаті чого абсолютна сума доходу, що нараховується у ближчий період менша за абсолютну суму доходу, що нараховується у пізніший період.

Фактична відсоткова ставка визначається таким чином: •згідно методу, який вказаний в кредитній угоді з клієнтом підраховується сума всіх (майбутніх) платежів, які банк отримає від активу;

•підраховується відсоткова ставка, на яку потрібно дисконтувати отриману суму, щоб в результаті отримати балансову вартість активу на початок операції (на дату видачі кредиту).

Фактична процентна ставка дає можливість порівнювати фінансові наслідки різних операцій. Вона приводить до загального знаменника всі можливі відмінності між різними кредитами (кількість днів операції, метод розрахунку та оплати процентів, та інші).

У разі, якщо кредитною операцією не передбачаються проміжні погашення або додаткові виплати (тобто будуть тільки два рухи коштів -видача номіналу і погашення номіналу та процентів), можна скористатися формулою:

т <-

^^Ь-І

де:

If - фактична процентна ставка; п - кількість періодів капіталізації (сплати) процентів; С - інвестована на початку сума; С'- отримана в кінці операції сума.

Як правило, банк отримує проценти з поточного рахунку одержувача кредиту або на коррахунок. Існують деякі особливі випадки.

У разі коли нарахування за методом рівних частин суттєво відрізняється від актуарного, комерційні банки можуть перейти на нарахування за принципом фактичної відсоткової ставки. Банки, які переходять на цей принцип, повинні будуть відобразити вплив цієї зміни на фінансову звітність. Також такі банки повинні визначатися із ^суттєвістю" накопиченої різниці результатів між методами рівних частин та актуарним, наприклад 5%, то вказати це в положенні про політику бухгалтерського обліку комерційних банків. Використання фактичної процентної ставки при нарахуванні процентів дає більш правдиву інформацію для аналізу рентабельності кредитів.

Розрахунок нарахованих процентних доходів здійснюється за період від дати останнього отримання або нарахування процентів до звітної дати включно, за вибраним банком методом.

Приклад № 4.2.

Банк дисконтує вексель, номінал якого 10000 грн. Строк погашення векселя - 90 днів. Перевіривши платоспроможність клієнта, банк застосовує просту процентну ставку в - 33% річних. Банк надає клієнту тільки чисту суму, тобто номінал мінус проценти, які сплачуються авансом. Сума боргу Відсоткова ставка Кількість днів Сума процентів

10 000 грн. * 33% * 90/360 - 825 грн. Сума фактично наданих клієнту коштів 10 000 - 825 = 9 175 грн. Розраховуємо фактичну процентну ставку:

^-/1 0000 і f= ^J — - I ^ 41,12% річних, а не 33 %.

Приклад № 4.3.

Банк дисконтує вексель в 10 000 грн. з 01.04.1998р. до 31.05.1998р. (бОднів). Банк обліковує за відсотковою ставкою 30% річних, методом підрахунку процентів 360/365. Сума отриманих авансом процентів : Сума боргу Відсоткова ставка Кількість днів Сума процентів 10 000 грн. * 30% * 60/360 - 500 грн. Сума фактично наданих клієнту коштів 10 000 грн. - 500 грн. = 9 500 грн. Розраховуємо фактичну процентну ставку:

б о /і 0000

lf=^/ - 1 ^ 36,04% РІЧНИХ.

Таблиця 4.2. Пооівняння метолів оозоахунку пґюиентів по коедиту

Період

Метод рівних частин

Актуарний метод

За квітень

250 грн.

246,79 грн.

За травень

250 грн.

253,21 грн.

Всього

500 грн.

500,00 грн.

1^9500 * Г^/Г.З 6 6 2 - ]= 2 4 6.,7 9 грн.

1^(9500 + 246.79)* [^/1,3662 ~ l]= 253,2 1 грн.

Різниця між результатами за різними методами не є суттєвою. Банк може застосовувати метод рівних частин.

Приклад № 4.4.

Банк надає кредит 10 000 грн. на 6 місяців. Номінальна відсоткова ставка - 36% річних, метод розрахунку процентів 360/360. Номінал та проценти виплачуються разом в кінці періоду. Сума процентів до отримання : Сума кредиту Відсоткова ставка Кількість днів Сума процентів

10 000 грн.* 36% * 6/12 - 1800 грн. Розраховуємо фактичну процентну ставку ;

Таблиця 4.3. ТТппіт^яния мртппш птпяууи^у ттппттрнтр

Період

Процент мето дом рівних частин

Процент актуарним методом

Різниця за період

Накоплена різниця ( )

1 2 3 4 5 6

300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн.

279,69 грн. 287,52 грн. 295,56 грн. 303,82 грн. 312,33 грн. 321,08 грн.

20,31 грн. 12,48 грн. 4,44 грн. -3,82 грн. -12,33 грн. -21,08 грн.

20,31 грн. 32,79 грн. 37,23 грн. 33,41 грн. 21,08 грн. 0,00 грн.

Всього

1800 грн.

1800 грн.

0,00

Суттєвість різниці між двома методами оцінюється розміром накопленої різниці. В цьому прикладі найбільша накоплена різниця формується в кінці третього місяця і складає (37,23 /862,77)=4,32 % від суми процентів за ці періоди (279,69 + 287,52 + 295,56), нарахованих за актуарним методом. Банк може вважати цю різницю суттєвою (залежить від політики, обраної банком) і рахувати нараховані доходи за актуарним методом.

і,. І 0000 * (^/Г,3 9 2 4 - 1)= 279,69 грн.

Проводки:

• За кожний з перших п^яти періодів (відрізняється тільки сума):

Дт 2 клас - Нараховані доходи Кт 6 клас - Процентні доходи за кредитами клієнтам 279,69 грн.

• За шостий період:

Донарахування процентів (якщо банк вибрав таку техніку): Дт 2 клас - Нараховані доходи

Кт 6 клас - Процентні доходи за кредитами клієнтам 321,08 грн. Погашення:

Дт Поточний рахунок клієнта, або Коррахунок 11 800,00 грн. Кт Кредит, який наданий клієнту 10 000,00 грн. Кт 6 клас - Процентні доходи за кредитами клієнта 1 800,00 грн.

Комерційний банк може також окремо визначити в положенні про облікову політику випадки, коли він використовуватиме для нарахування відсотків метод рівних частин, на відміну від актуарного методу.

Наприклад, у разі, коли в рамках однієї кредитної операції, банк одночасно обліковує пакет векселів з різними строками погашення. Використання актуарного методу призведе до різних відсоткових ставок для різних векселів.

Приклад № 4.5. 01.04.1998 р. банк дисконтує 3 векселі:

Вексель №1: 10 000 грн. дата погашення - 30.04.1998 р. Вексель №2: 10 000 грн. дата погашення - 31.05.1998 р. Вексель №3: 10 000 грн. дата погашення - 30.06.1998 р.

Згідно угоди, банк використовує відсоткову ставку ЗО % річних, при цьому для розрахунку процентів банк додає 2 дні до фактичного строку кредиту і використовує метод 365/360 .


 
 

Цікаве

Загрузка...