WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Надані кредити і залучені депозити не можуть бути компенсовані один проти одного для цілей фінансового обліку.

При відношенні кредиту на той чи інший рахунок ціль кредиту має перевагу над формою кредиту.

Наприклад:

• кредит на експортно-імпортні операції у формі обліку векселів обліковується на рахунках групи № 205 "Кредити за експортно-імпортними операціями";

• кредит на купівлю обладнання у формі факторингових операцій обліковується на відповідних рахунках групи № 207 "Кредити в інвестиційну діяльність".

Процентні доходи та прирівняні до них комісії за кредитами повинні нараховуватися на кожну звітну дату у відповідності з "Правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків", затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 1997 р. №316.

Комісії непроцентного характеру визнаються в доходах на час надання послуги, що не завжди співпадає з часом фактичної їх сплати.

Кредити у Плані рахунків бухгалтерського обліку відображаються в перших двох класах.

На рахунку першого класу обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. При кредитних відносинах у міжбанківській сфері банк може виступати як кредитором, так і позичальником. Тому кредити і депозити, надайі іншим банком, обліковуються на активних рахунках ІЗІ16 розділів, а кредити, одержані від інших банків, на пасивних рахунках ІЗІ16 розділів.

На рахунках другого класу обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитними угодами) в розрізі контрагентів :

•суб'єктів господарської діяльності;

• органів загального державного управління;

•фізичних осіб.

Окремо обліковуються кредити на поточну та інвестиційну діяльність. Кредити на поточну діяльність - кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат. Кредити на поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати та інші цілі. До кредитів у поточну діяльність відносяться:

• рахунки за овердрафтом;

• операції Репо;

• враховані векселі;

• факторингові операції;

• кредити за внутрішніми торгівельними операціями;

• кредити за експортно-імпортними операціями;

• інші кредити на поточну діяльність.

Кредити на інвестиційну діяльність - кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах, при здійсненні ними інвестиційних вкладень. До них відносяться:

• кредити на будівництво та освоєння землі ;

• кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі;

• фінансовий лізинг.

Для обліку сумнівної .заборгованості виділені окремі групи рахунків. Під сумнівну заборгованість банки можуть формувати спеціальні резерви, які обліковуються на контрактивних рахунках і зменшують у балансі загальну суму кредитного портфелю. а) Облік номіналу кредиту . Облік номіналу кредиту залежить від двох факторів:

• методу виплати процентів за Кредит;

• місцезнаходження поточного рахунку одержувача кредиту.

1. Коли поточний рахунок одержувача кредиту знаходиться в банку-кредиторі, кошти за кредитом можуть видаватись на поточний рахунок клієнта.

2. Коли поточний рахунок одержувача кредиту знаходиться в іншому банку, кошти за кредитом перераховуються з коррахунку банка кредитора.

3. У разі виплати процентів за період, проценти виплачуються в кінці кожного періоду, що визначений кредитним договором, на суму номіналу кредиту протягом цього періоду. В цьому разі сума кредиту і сума, що перераховується на поточний рахунок клієнта співпадають. Обумовлені в кредитній угоді комісійні винагороди, списуються банком з поточного рахунку клієнта окремою операцією, хоча комісії можуть утримуватись з суми кредиту: Проводки.

• При укладенні кредитного договору: Дт №9129 Інші зобов'язання з кредитування , які надані клієнтам

Кт Контррахунок групи № 990 на суму, що вказана в кредитній угоді.

• При перерахуванні коштів одержувача кредиту:

Дт Контррахунок групи № 990

Кт №9129 Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам Дт Кредитний рахунок клієнта Кт Поточний рахунок клієнта, або Коррахунок банку Кт Комісійні за кредитне обслуговування (без врахування ПДВ) Кт Кредиторська заборгованість за податками ( сума ПДВ) на суму, що вказана в кредитній угоді або в заяві к-пієнта про використання кредитної лінії.

4. У разі виплати процентів на період, тобто авансом, проценти нараховуються на початку кожного періоду, що визначений кредитним договором, на суму номіналу кредиту в даному періоді.В цьому разі сума, що перераховується на поточний рахунок клієнта дорівнює сумі кредиту мінус сума процентів, що сплачена за перший період, та інших комісійних, що обумовлені в кредитній угоді.

Проводки.

• При укладенні кредитного договору:

Дт №9129 Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам Кт Контррахунок групи № 990 на суму, що вказана в кредитній угоді.

• При перерахуванні коштів одержувачу кредиту:

Дт Контррахунок групи №990

Кт №9129 Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам на суму, що вказана в кредитній угоді або в заяві кпієнта про використання кредитної лінії. Дт Кредитний рахунок клієнта Кт Поточний рахунок клієнта або Коррахунок Кт Доходи майбутніх періодів Кт Комісійні за кредитне обслуговування.

Термін і умови погашення основної суми боргу визначаються кредитною угодою.

• У день погашення:

Дт Поточний рахунок клієнта або Коррахунок Кт Кредитний рахунок клієнта

За умови неотримання платежу кредит переноситься на рахунок простроченої заборгованості на наступний день після очікуваного погашення номіналу або його частини.

Кредит переноситься на рахунок пролонгованої заборгованості у разі зміни початкової дати погашення кредиту в результаті підписання угоди або іншої формальної згоди сторін.

Кредит переноситься на рахунок сумнівної заборгованості, коли він відноситься до 3, 4, 5 категорій кредитного портфелю згідно з класифікацією банківського нагляду. Також на рахунок сумнівної заборгованості можуть переноситися інші кредити, якщо це відображає їх оцінку керівництвом банку.

Приклад № 4.1.

Банк дисконтує вексель, номінал якого 5 000 грн. Строк погашення векселя - 73 дні. Облікова ставка банку - 24% річних. Банк також стягує комісію за інкасо векселя 40 грн.

Сума боргу Процентна ставка Кількість днів Сума процентів 5 000 грн. * 24 % * 73/360 - 243,33 грн. Сума процентів і комісії - 283,33 грн. Сума фактично наданих у розпорядження коштів 5 000 грн. - 283,33 грн. = 4 716,67 грн.

Таблиця 4.1. Проводки по видачі коедиту

Назва рахунку

№ рахунку

Сум Дт

А (в грн.) Кт

Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями

2020

5000грн.

Доходи майбутніх періодів

3600

243,33 грн.

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6111

40,00 грн.

Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності або Коррахунок

2600

4716,67 грн.

Розраховуємо фактичну процентну ставку, яку використовують для нарахування процентних доходів.

В кінці місяця або щоденно банк нараховує проценти, наприклад шляхом застосування фактичної процентної ставки: Дт № 2028 Нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності

Кт № 6022 Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями Дт № 3600 Доходи майбутніх періодів Кт №2028 Нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності.

Кредити в Плані рахунків поділяються на короткострокові, із початковим строком погашення менше одного року, та довгострокові із початковим строком погашення більше одного року.

Для цілей фінансової звітності, від комерційних банків вимагається, щоб їх бухгалтерська система могла надавати звіт про кредитні операції в розрізі залишкового строку до погашення.

При зміні основної суми боргу номінал кредиту збільшується на суму капіталізованих процентів.

Протягом строку кредиту, основна сума номіналу кредиту зменшується на суми, що виплачують клієнтом в погашення основної суми заборгованості.

У разі передчасного погашення суми кредиту, банк можливо стягує з клієнта штраф, який визнається як операційний дохід на дату списання і відображається за рахунком № 6397 "Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями", якщо доходи за цим кредитом не хеджовані. Коли кредит хеджований, штрафні комісії повинні переноситися на доходи рівними частинами протягом залишкового терміну інструменту хеджування. б) Облік процентного доходу.


 
 

Цікаве

Загрузка...