WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Q Основні засоби та нематеріальні активі

В Нараховані доходи до отримання

D Інші активи

Рис. 3.1.Активи Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ" станом на

01.01.2000р.

Вищенаведені дані свідчать, що питому вагу в активах філії займає кредитування суб'єктів господарської діяльності України, яка станом на 01.01.2000р. становила - 42% усіх активів, значну частку в активах займали грошові кошти - 21 %,.ОВДП - ІЗ % та міжфілійні кредити -16%, незначна частка активів припадала на основні засоби та нематеріальні активи - 5%, нараховані доходи до отримання - 2 %, інші активи - 1%.

Розглянемо структуру доходів відділення за 1999рік, отриманих від активних операцій.

Таблиця 3.7

Доходи, одержані від активних операцій у Стрийському відділенні АППБ"АВАЛЬ" за 1999р.

Найменування

Сума в тис.грн.

% співвідношення

Процентний дохід за кредитами

2642,2

50%

Процентний дохід за цінними паперами

664,5

13%

Процентний дохід по МФК

486

9%

Комісійні доходи

799,8

15%

Доходи за торгівельними операціями

628,9

12%

Інші доходи

50,6

1%

ВСЬОГО

5272

100 %

Рис.3.2.Доходи, одержані від активних операцій у Стрийському відділенні АППБ "АВАЛЬ" за 1999 рік.

Отже значна частина доходів отриманих за 1999 рік припадає на процентний дохід від кредитних операцій - 2642,2 тис.грн. (50%). Решта доходів припадає на: комісійні доходи - 799,8 тис.грн. (15%), процентний дохід за цінними паперами - 664,5 тис.грн. (13%), доходи за торгівельними операціями-628,9 тис.грн. (12%), процентні доходи по МФК-486тис.грн.(9%), інші доходи -50,6 тис.грн. (1%).

Побудуємо гістограми, які характеризують залишки заборгованості по кредитах та відповідно отримані доходи по них поквартальне з 01.01.9 8р. по 01.01.99р.

Рис. 3.3. Залишки кредитної заборгованості в період з01.01.99р. по 01.01.2000р.

Рис.3.4. Доходи по кредитах, отримані у 1999 році.

Перша Львівська філія АППБ "АВАЛЬ" протягом 1999 року уклала 67 кредитних угод на надання кредитів та відкриття кредитних ліній суб'єктам господарської діяльності на загальну суму 12119,5 тис.грн. В основному це були проплати по кредитних лініях, які надавались в поточну діяльність підприємств.

Розглянемо структуру кредитного портфелю відділення за формами кредиту, станом на 01.01.2000р. в тис.грн.

Таблиця 3.8.

Структура кредитного портфелю Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ'' за формами кредитустаном 01.01.2000р.

Назва форми кредиту

Сума в тис.грн.

% співвідно шення

Овердрафт

150,0

2,9 %

Векселі

8,0

0,1 %

Кредити за внутрішніми торгівельними операціям

344,9

6,8 %

Кредити на будівництво, освоєння землі

90,8

1,8 %

Кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання

298,1

5,9 %

Інші кредити в поточну діяльність

4199,6

82,5 %

ВСЬОГО

5091,4

100 %

В структурі кредитного портфелю станом на 01.01.2000р. вагоме місце займають інші кредити в поточну діяльність - 82 %( 4199,6 тис.грн.). Решта припадає на: овердрафт - 3%(150 тис.грн.), кредити за внутрішніми торгівельними операціями - 7%( 344,9 тис.грн.), кредити на будівництво, освоєння землі - 2 %( 90,8 тис.грн.), кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання - 6%(298,1 тис.грн.).

Кредити надавались таким чином, щоб якомога більше диверсифікувати їх за різними секторами та галузями економіки, щоб зменшити ризик неповернення.

Побудуємо діаграмму.

б Овердрафг Й Векселі

D Кредити за

внутрішньоторгівельними ' опера^ями

О Кредити на будівництво,освоєння землі :

в Креди-гм на купівлю будівель,споруд,обладнання

Q Інші кредити в поточну діяльність

Рис .3.5. Структура кредитного портфелю Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ" формами

кредиту станом на 01.01.2000р.

Розглянемо структуру кредитного портфелю відділення станом на 01.01.2000 .за галузями економіки.

Рис. 3.6. Структура кредитного портфелю за галузями економіки станом на 01.01.2000р.

Дана гістограмма свідчить про те, що при наданні кредитів Стрийське відділення АППБ "АВАЛЬ" надає перевагу наступним галузям економіки: промисловості та будівництву. На решту галузей економіки припадає - 1326,8тис.грн.

Із загальної заборгованості за кредитами, наданими промисловості, машинобудуванню належить - 2382,3 тис.грн. та харчовій промисловості -448,2 тис.грн.

Забезпечення високої дохідності та надійності кредитних операцій вимагало підвищеної уваги до оцінки кредитного ризику. Враховуючи кон'юнктуру ринку, банк віддавав перевагу операціям з короткими та середніми строками окупності (від З-ьох місяців до одного року), що в умовах економічної нестабільності забезпечувало найбільшу прибутковість при мінімальному кредитному ризику.

У процесі опрацювання умов надання позик обов'язково враховуються інтереси конкретних позичальників, зокрема плата за кредит, строки повернення, санкції за невиконання договірних зобов'язань, тощо. Слід зауважити, що середньозважена відсоткова ставка за кредитами у Стрийському відділенні АППБ "АВАЛЬ" близька до рівня облікової ставки Національного банку України.

У 1999 році Стрийське відділення АППБ "АВАЛЬ" поширило свою діяльність на ринку цінних паперів. Активізація роботи відділення на ринку цінних паперів дозволила отримати за 1999 рік доходи у сумі 664,5 тис.грн., що становить 13% отриманих доходів.

Велика увага приділялась облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП). Відділення здійснювало операції з 0ВДП на первинному ринку (через аукціони по розміщенню, які проводяться Національним банком України). У третьому кварталі, під тиском світової та російської фінансової кризи , Уряд та НБУ запропонували провести конверсію державних облігацій, внаслідок цього короткострокові облігації Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ" на загальну суму 1652,1 були замінені на довгострокові.

Таблиця 3.10.

Операції з цінними паперами станом на 01.01.2000р.

№ п/п

Вид цінного паперу

Операції

Сума в тис.грн. станом.- на 01.01.00р.

1.

Облігації внутрішньої державної позики

Купівля

1652,1

2.

Векселі інших емітентів

Інкасування та облік

9,0

Побудувавши діаграму, визначимо питому вагу операцій з цінними паперами

станом на 01.01.2000р.

Векселі іншихемПентів1%

Облігації внутрішньої держав ної позики 99%

Рис .3.8. Операції з цінними паперами станом на 01.01.2000р.

Значний обсяг робіт був проведений по вдосконаленню вексельного обігу. Враховуючи об'єктивну необхідність розширення застосування векселів у господарському обігу для прискорення розрахунків та вирішення проблеми взаємозаборгованості, філія продовжувала розвивати операції з векселями. Проводились наступні операції з векселями: надання вексельного поручительства (авалю) по векселях, операції врахування векселів, та найбільш безпечні операції доміциляції векселів.

РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

4.ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ СТРИЙСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ АППБ "АВАЛЬ"

4.1.Принципи бухгалтерського обліку кредитів. Облік нарахованих та отриманих доходів

Видача кредиту звичайно оформляється кредитною угодою, яка визначає умови цієї операції. Умови звичайної кредитної угоди можуть включати: • зобов'язання з кредитування;

• відсоткову ставку;

• графік погашення заборгованості за основною сумою боргу та за процентами;

• комісійні винагороди.

Бухгалтерський облік конкретного кредиту завжди повинен бути узгоджений з умовами кредитної угоди.

Також до кредитного портфелю відносяться позички, які не підкріплені кредитними угодами.

Кредит визнається балансовим активом, коли кошти зараховані на користь клієнта (за рішенням клієнта або банку, в залежності від умов контракту). Сума, що залишається визнаватися за позабалансом дорівнює сумі невикористаних зобов'язань.


 
 

Цікаве

Загрузка...