WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Економіст перевіряє дійсність векселів та товарний характер векселів, готує договір про доміциляцію векселів.

Економіст готує розпорядження для відкриття рахунку 2909 для клієнта та контролює надходження коштів клієнта на рахунок 2909 та комісійної винагороди на рахунок 6113. Дт поточного рахунку клієнта - Кт рахунку 2909. Дт поточного рахунку клієнта - Кт рахунку 6113.

Після надходження на рахунок 2909 коштів в обсязі, що дорівнює номінальній вартості векселя, економіст робить на векселі напис "Доміцильовано Стрийським відділенням АППБ "АВАЛЬ" і повертає векселедавцю вексель і довіреність.

Оплата векселя, доміцильованого банком.

Векселедержатель в зазначений термін пред'являє вексель в Стрийське відділення АППБ "АВАЛЬ" до оплати.

Економіст відділу перевіряє дійсність векселів, права векселедержателя на володіння векселем. Для цього необхідно перевірити безперервність індосаментного ряду, а також запросити угоду, на підставі якої вексель перейшов у власність останнього векселедержателя.

Економіст готує платіжне доручення для перерахування коштів з рахунку 2909 на поточний рахунок векселедержателя.

Економіст контролює проходження платежів та після проходження платежу забирає вексель у векселедержателя і на підставі письмового прохання повертає його векселедавцю, при цьому підписується акт прийому-передачі. Підставою для поверненя є довіреність векселедавця.

3.4.4.Купівля-погашення ОВДП для банку та клієнтів на первинному ринку

Операції купівлі-погашення ОВДП для банку та клієнтів регламентуються наступними нормативними документами: Законом України "Про цінні папери та фондову біржу^'інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України", затвердженою постановою Правління НБУ №466 від 30.12.97 року реєстраційний №510 від 31.12.97 р., змінами та доповненнями до положення "Про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення ОВДП в банківських установах", що затверджені постановою Правління НБУ від 26.12.96 р. № 333, порядком подання звітності торговцями цінними паперами, затвердженим рішенням

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.06.97 р., Положенням АПІТБ'АВАЛЬ" "Про купівлю, продаж, зберігання державних цінних паперів та операцій з ними", затвердженої постановою Правління АППБ^АВАЛЬ" від 14.07.1997р., діючими тарифами АППЕ^АВАЛЬ".

При купівлі-погашенні ОВДП для банку, на підставі зведенної заявки на участь в аукціонах, відповідальний працівник відділу обліку та контролю операцій з цінними паперами Головного банку проводить попередній розрахунок-прогноз результатів аукціонів, використовуючи результати попередніх аукціонів, та на основі отриманих від НБУ даних про результати аукціонів, проводить кінцевий розрахунок сум сплати за придбані ОВДП на умовах клірингу та готує платіжні документи по розрахунку з НБУ за придбані ОВДП. Проводки: Дт 3541 -Кт- транзит, pax. Мінфіну України в НБУ.

Відповідальний працівник відділу обліку та контролю операцій з цінними паперами на підставі отриманих від НБУ даних про результати аукціонів, оформляє повідомлення філії про результати участі в аукціонах та передає їх для відправки по електронній пошті.

Після надходження всієї суми від філії за придбані ОВДП оформляє меморіальний ордер для закриття дебіторської заборгованості, при цьому здійснюється проводка: Дт 3641 - Кт 3541.

У філії економіст оформляє розпорядження про відкриття рахунків залежно від цілей придбання ОВДП - на продаж: 1410, 1416, 6050; на інвестиції: 1420, 1426, 6051 та :

•на суму придбання ОВДП оформляє меморіальний ордер: Дт 1410 -Кт 3641;

•на суму дисконта по ОВДП оформляє меморіальний ордер: Дт 1410 -Кт 1416.

При погашенні ОВДП відповідальний працівник відділу обліку та контролю операцій з цінними паперами здійснює наступні операції :

• контроль за строками погашення ОВДП на підставі даних Депо-балансу та платіжного календаря;

• контроль за надходженням коштів по погашенню ОВДП від НБУ на рахунок 3739;

• оформляє платіжні документи по погашенню ОВДП. При погашені ОВДП, які були придбані для філії , відповідальний працівник Головного банку здійснює провдку : Дт 3641 Головного банку - Кт 3641 філії.

І відповідно економіст сектору цінних паперів філії здійснює проводки:

• Дт 3641-Кт 1410 на суму номінальної вартості ОВДП;

• Дт 1416-Кт 6050 на суму недоамортизованого дисконту;

• Дт 6050 - Кт 6050 на суму отриманого доходу до оподаткування. На підставі Депо-балансу готуються Депо-виписки.

При купівлі - погашенні ОВДП для клієнта, на підставі заявки на участь клієнта в аукціоні, відповідальний працівник відділу цінних паперів оформляє прибутковий касовий ордер, передає його в касу: Дт 100161 - Кт 2901 особовий рахунок клієнта по операціях з ОВДП та здійснює контроль за надходженням коштів на субрахунок клієнта.

Відповідальний працівник відділу здійснює контроль за надходженням від НБУ повідомлень про результати проведення аукціонів за допомогою програмного комплексу "Ліга" та на основі отриманих даних від НБУ, про результати аукціонів, проводить кінцевий розрахунок сум сплати за придбані для клієнтів ОВДП на умовах клірингу.

Економіст готує платіжні документи по розрахунку за придбані для клієнтів ОВДП. Проводки:

•на суму вартості придбаних ОВДП: Дт 2901 субрахунок клієнта - Кт 2901 зведений по розрахунках клієнтів за ОВДП;

•на суму комісії за придбані ОВДП ( згідно тарифів АІТПБ'АВАЛЬ"): Дт2901 субрахунок клієнта -Кт 6113;

•на загальну суму придбаних клієнтами ОВДП: Дт - 2901 зведений по розрахунках клієнтів за ОВДП - Кт транзитний рахунок Мінфіну України в НБУ;

•на суму залишку невикористаних для придбання ОВДП коштів: Дт2901 субрахунок клієнта - Кт розрахунковий рахунок клієнта або Кт 100161 для фізичних осіб.

На підставі отриманих від НБУ даних про результати аукціонів, відповідальний працівник оформляє повідомлення встановленої форми для клієнтів про результати участі в аукціонах і на підставі даних Депо-балансу оформляє Депо-виписки для клієнтів про придбання ОВДП, які підписує керуючий Банку.

Погашення ОВДП, що належать клієнтам

При погашенні ОВДП, які належать клієнтам, економіст здійснює наступні операції:

•контроль за термінами погашення ОВДП на підставі даних Депо-балансу;

•контроль за надходженям коштів по погашенню ОВДП від НБУ на рахунок 3739; •оформляє платіжні документи по погашенню ОВДП клієнтам: Дт 3739

- Кт 2901 зведений по погашенню ОВДП клієнтів.

При розрахунку за погашені ОВДП з клієнтами-юридичними особами: на суму податку на доход (при наявності податкових зобов'язань): Дт 2901 субрахунок клієнта - Кт 2500 ДПА Печорського району. . ^а касове обслуговування: Дт 2901 субрахунок клієнта -Кт 6113.

•на суму погашених ОВДП за винятком податку та касового обслуговування: Дт 2901 субрахунок клієнта -Кт 100161.

Оформляє довідку про утримання податку з доходу фізичної особи та відправляє поштою в податкову адміністрацію за місцем проживання клієнта. На підставі даних Депо-балансу відповідальний працівник оформляє Депо-виписку для клієнтів про погашення ОВДП.

3.5.Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності у Стрийському

відділенні АІШБ "АВАЛЬ"

Структура активних операцій Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ" спрямована

на забезпечення найбільшої прибутковості за найменшим ризиком вкладень.

Основна частка активних операцій Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ" у 1999 році припадала на кредитно-інвестиційний портфель, питома вага якого станом на 01.01.2000р. становила -71 % усіх активів.

Таблиця 3.6.

Активи Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ" станом на 01.01.2000р.

Найменування

Процентне співвідношення

Грошові кошти (каса, коррахунок в ЛОД АППБ"АВАЛЬ")

20,8 %

Казначейські цінні папери

13,4 %

Кредити під заборгованість клієнтів

41,3 %

Цінні папери на продаж

0,1 %

Міжфілійні кредити

16,2 %

Основні засоби та нематеріальні активи

4,9 %

Нараховані доходи до отримання

2,2 %

Інші активи

1,1 %

ВСЬОГО

100 %

Відобразимо дані таблиці у вигляді діаграми :

БЗ Грошові кошти

В Казначейські цінні папери

П Кредити під заборгованість клієнтів

D Цінні папери на продаж

• Міжфлійні кредити


 
 

Цікаве

Загрузка...