WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Дт 9900 - Кт 9020.

3.4.2.0перації врахування векселів.

Врахування або дисконт векселів полягає в тому, що банк, придбавши вексель за іменним індосаментом, терміново його сплачує пред'явнику, а платіж отримує тільки з настанням зазначеного у векселі строку.

Економічною суттю операції врахування є дострокова грошова реалізація векселя його держателем банку і переведення комерційного кредиту у банківський.

За достроковий платіж банк утримує з номінальної суми векселя певну винагороду на свою користь, тобто вексель оплачується із знижкою. Різниця між сумою, яку банк заплатив, придбавши вексель, і сумою, яку він отримає за цим векселеи у строк платежу, називається врахуванням або дисконтом.

Операції здійснюються на підставГТІоложення про переказний і простий вексель" (затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 07 серпня 1937 року № 104/1341), "Порядку проведення банками операцій з векселями ''( листи НБУ 22001/85 від 25.02.93 року; 15010/34 від 13.02..95 року; 25-ОЇ 6/829-4017 від 04.06.97 року) та "Інструкції з бухобліку з операцій з цінними паперами установ комерційних банків України", затвердженої постановою Правління НБУ № 466 від ЗО грудня 1997 року. • Врахування векселів, Особа, яка бажає надати векселі до врахування подає в банк:

• заяву;

• оригінали векселів, що пропонуються до врахування;

• дві ксерокопії кожного векселя ( обов'язково з двох сторін);

• реєстр векселів;

• копії установчих документів векселеутримувача;

• баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період;

• довідка про операції на р/р векселеутримувача-пред'явника;

• документ, що підтверджує товарний характер векселів, (документи, що підтверджують товарний характер векселя можуть бути товарно-транспортні документи, виписані постачальником, на адресу якого оформляється вексель або договір між постачальником та векселедавцем (акцептантом) про купівлю-продаж товару з представленням складської довідки, що підтверджує наявність товару на складі).

Для прийняття рішення про можливість врахування векселів економіст відділу вексельного обігу приймає вищевказані документи і надає заявнику розписку про отримання векселів, яку підписує начальник відділу вексельного обігу, перевіряє дійсність векселів.

Вексель повинен бути виписаний виключно на бланку, який можна придбати в установах банківської системи України. Бланк має мікрошрифт "Національний банк України", а також аналогічний напис, який можна побачити тільки в ультрафіолетовому випромінюванні. Вексель може видаватися тільки для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги, за винятком векселів Мінфіну, НБУ та комерційних банків.

Виступати векселедавцями, акцептантами, індосантами і авалістами можуть тільки юридичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, що визнаються такими відповідно до чинного законодавства України. Видача та індосамент векселів за межі України не допускається. Вексель має бути заповнений у відповідності з "Положенням про переказний і простий вексель".

Після позитивного результату перевірки векселів, економіст аналізує платоспроможність заявника та після позитивного рішення готує договір. Економіст готує розпорядження для бухгалтерії на відкриття балансового рахунку для врахування векселів, і передає його в бухгалтерію, після чого готує акт прийому-передачі векселів у двох примірниках. Акт візується начальником відділу та. підписується Керуючим Банку, на підставі якого приймаються векселі і готуються документи на оплату векселів (платіжне доручення).

Економіст відділу вексельного обігу готує документи, на підставі яких векселі здаються в сховище Банку та відображає надходження векселів у книзі обліку врахованих векселів та контролює строки платежів за векселями (по книзі обліку).

Таблиця 3.4. Бухгалтерський облік операцій пов'язаних з врахування векселів

Оплата векселя (пл

атіжне доручення)

Дт 3214 - "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на інвестиції" - на суму врахованих векселів

Кт - розрахунковий, рахунок векселедержателя - на суму врахованих векселів

Одночасно враховуємо дисконт з

а векселем (меморіальний ордер)

Дт 3214 - "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами , в портфелі банку на інвестиції" - на суму дисконту

Кт 3216- "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції" - на суму дисконту

Одночасно приймаємо вексе

ль на позабалансовий облік

^819 -"Інші цінності і документик-номінал векселя

Кт 9910 -"Ко^ррахунок для рахунків розділів 96-98^ - на номінал векселя

Пред'явлення векселів до оплати. Економіст відділу вексельного обігу складає реєстр векселів, які

підлягають оплаті. Економіст отримує векселі зі сховища та готує акт пред'явлення

векселя до оплати у двох примірниках.

Таблиця 3.5. Бухгалтерські проводки, що виконуються при погашенні векселів

Отримання век

селя зі сховища

Дт 9910 "Контррахунок для рахунків розділів 96-98^ на номінал векселя

Кт 9819/3 - "Інші цінності і документи" - на номінал векселя

Погашенк

ія векселя

Дт поточного рахунку векселедавця -на номінальну вартість векселя

Кт рахунку 3641 - на номінальну вартість векселя

Дт 3641 - "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку"- на номінальну вартість векселів

Кт 3214 - "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на інвестиції" - на номінальну вартість векселя

Облік отримаі

дого прибутку

Дт 3216 - "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції"- на суму дисконту

Кт 6053 - "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції"- на суму дисконту

Економіст пред"являє вексель векселедавцю (акцептанту) та контролює надходження коштів від векселедавця (акцептанта) в операційному дні. У випадку не надходження коштів від векселедавця (акцептанта), напротязі дня оплати векселя, економіст повинен напротязі наступних 36 годин за днем пред'явлення, опротестувати вексель у нотаріуса.

Економіст готує документи для відображення в бухобліку результатів проведеної операції (меморіальні ордери) та відображає погашення векселів у книзі обліку врахованих векселів. На прохання векселедавця економіст повертає йому оплачений вексель. Підставою для повернення векселів є довіреність векселедавця.

3.4.3.0перації доміциляції векселів

Доміциляцією називається призначення платником за векселем будь-якої третьої особи, а такі векселі-доміцильованими. Зовнішньою ознакою доміцильованих векселів є напис на лицевій стороні векселя "Доміцильований" або "Платник^банк)" і підпис доміциліата.

Банк може за дорученням векселедавця здійснювати платежі за векселем у встановлений термін. Банк у цьому разі на противагу інкасуванню векселів не є одержувачем платежу, а стає платником.

Виступаючи за доміциліат, банк не ризикує, оскільки він оплачує вексель лише в тому випадку, якщо платник вніс йому раніше вексельну суму або, якщо платник має у нього на своєму поточному рахунку достатні кошти і уповноважує банк списати з його рахунку суму, необхідну для оплати векседя.

Операції здійснюються на підставі "Положення про переказний і простий вексель" ( затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 07 серпня 1937 року № 104/1341) , "Порядку проведення банками операцій з векселями" ( листи НБУ 22001/85 від 25.02.93 р, 15010/34 від 13.02.95 року, 25-016/829-4017 від 04.06.97 року) та "Інструкції з бухобліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України" , затвердженої постановою Правління НБУ № 466 від ЗО грудня 1997 року.

Доміциляція векселів.

Всі операції по доміциляції векселів проводяться банком згідно укладених договорів з клієнтами. Для укладення договору векселедавець надає в банк наступні документи:

• заяву;

• оригінали векселів, що надаються для доміциляції;

• ксерокопію кожного векселя;

• документ, що підтверджує товарний характер векселів.


 
 

Цікаве

Загрузка...