WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості, а також суми, які перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості.

2073 А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарської діяльності.

За дебетом рахунку проводяться суми наданих довгострокових кредитів.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими кредитами на будівництво та освоєння землі, а також суми, які перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості.

2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб'єктам господарської діяльності.

За дебетом рахунку проводяться суми наданих довгострокових кредитів.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими кредитами на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб'єктам господарської діяльності, а також суми, які перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості.

2075 А Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік непогашеної заборгованості суб'єктів господарської діяльності за основними засобами, наданими у фінансовий лізинг.

За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за угодами фінансового лізингу на час їх укладення.

За кредитом рахунку проводяться суми платежів, які надійшли на погашення заборгованості за фінансовим лізингом, а також суми, які перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості.

2076 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік пролонгованих кредитів в інвестиційну діяльність.

За дебетом рахунку проводяться суми пролонгованих кредитів в інвестиційну діяльність.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення пролонгованої заборгованості, а також суми, які перераховані на рахунки простроченої і сумнівної заборгованості.

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік не погашених у строк кредитів в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за кредитами в інвестиційну діяльність.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості, а також суми прострочених кредитів, які перераховані на рахунок сумнівної заборгованості.

2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності. Доходи обліковуються у тому періоді, до якого вони належать.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів до часу їх отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх отриманні або перерахуванні на рахунки прострочених нарахованих доходів у разі несвоєчасного отримання.

2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік не отриманих у строк нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

За дебетом рахунку проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих або списаних доходів. Подальший облік списаних доходів здійснюється за позабалансовим рахунком №9601. • Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам

господарської діяльності.

2090 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом. '

2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями.

2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями.

2096 А Сумнівна заборгованість за іншими ' кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунків: за цією групою рахунків обліковуються кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності і повернення яких викликає сумнів.

За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості, яка класифікована як сумнівна.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення сумнівної заборгованості, списання безнадійних боргів у встановленому порядку; а також, у разі покращення перспективи повернення кредитів, віднесення заборгованості в зворотному порядку на відповідні рахунки. Подальший облік списаної заборгованості здійснюється за позабалансовим рахунком №9611.

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб'єктам господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік коштів, виплачених за гарантіями, які були надані суб'єктам господарської діяльності.

За дебетом рахунку проводяться суми, які виплачені за гарантіями, наданими-су б 'єктам господарської діяльності у разі невиконання ними 'своїх зобов'язань перед третьою стороною.

За кредитом рахунку проводиться погашення заборгованості та списання безнадійних боргів у встановленому порядку. Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам.

Призначення рахунку: облік резервів на можливі втрати за заборгованістю за наданими клієнтам кредитами, віднесеними до категорій: "під контролем", "субстандартні", "сумнівні", "безнадійні". Відрахування до резервів здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

За дебетом рахунку проводяться суми сформованих резервів або його збільшення.

За кредитом рахунку проводиться списання безнадійної заборгованості або суми зменшення резервів.

3.4.0перащї з цінними паперами та 'їх облік в Стрийському відділенні АППБ "АВАЛЬ"

3.4.1.Надання вексельного поручительства (авалю) по векселях

Платіж за векселем може бути забезпечений повністю або в частині вексельної суми через аваль. Це забезпечення дається третьою особою.

Аваль-вексельна порука, в силу якої особа (аваліст), яка здійснила її, переймає на себе відповідальність за виконання зобов"язання будь-якою зобов'язаною за векселем особою- акцептантом, векселедавцем, індосантом.

Аваль може бути здійснений при видачі векселя або на будь-якому іншому етапі його обігу. Банк може здійснювати ввалювання векселя на підставі договору з будь-якою зобов'язаною за векселем особою.

Операції здійснюються на 'підставі "Положення про переказний і простий вексель' ( затвердженого постановою ЦВК і РНК і СРСР від 07 серпня 1937 року № 104/1341), "Порядку проведення банками операцій з векселями "(листи НБУ № 2001/ 85 від 25.02.93 року: 15010/34 від 13.02.95 року; 25-016/829-4017 від 04.06.97 року) та "Інструкції з бухобліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України', затвердженої постановою Правління НБУ № 466 від ЗО грудня 1997 року.

Економіст відділу вексельного обігу приймає від клієнта заяву про надання аваля по векселю, перевіряє справжність векселів, оцінює платоспроможність заявника і в залежності від висновку: повертає документи заявнику або готує договір про надання поручительства по векселю.

Економіст контролює надходження комісійної винагороди на рахунок 6113, робить напис про аваль на векселі, який підписується Керуючим Банку, Головним бухгалтером і скріплюється печаткою Банку та повертає авальовані векселі заявнику на підставі довіреності, виписаної заявником, готує розпорядження для бухгалтерії про зарахування на позабалансовий рахунок 9020 "Гарантії, що надані клієнтам" у розмірі наданого вексельного поручительства. Розпорядження підписується начальником відділу і Керуючим Банку та передається в бухгалтерію на виконання. Здійснюється проводка-.Дт 9020 - Кт 9900.

Згідно чинного законодавства, якщо до банку через три місяці, не був звернений позов про сплату авальованого векселя, економіст відділу вексельного обігу готує розпорядження для бухгалтерії про списання з рахунку 9020 суми вексельного поручительства. Здійснюється проводка:


 
 

Цікаве

Загрузка...