WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

операціями репо.

2010 А Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо,

Призначення рахунку: облік коштів, наданих суб'єктам господарської діяльності за операціями репо, шляхом купівлі у них цінних паперів на певний період, з умовою зворотного їх викупу за заздалегідь обумовленою ціною.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, наданих в обмін на цінні папери, які є предметом операції репо.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від клієнтів у день зворотної купівлі цінних паперів, а також суми, які перераховані на рахунки сумнівної заборгованості.

2018 А Нараховані доходи за коштами, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо.

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо. Доходи обліковуються у тому періоді, до якого вони належать.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх сплаті. * Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими

векселями. 2020 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими

векселями.

Призначення рахунку: облік коштів, наданих за врахованими банком товарними векселями до настання їх строку платежу. За цими рахунками не обліковуються кошти, які надані у разі використання векселів як застави, а також у разі купівлі у експортера векселів, які акцептовані імпортером. За цими рахунками обліковуються також векселі в банках - кореспондентах. Векселі, куплені на вторинному ринку, обліковуються за рахунком № 3114 "Боргові цінні папери випущені нефінансовими підприємствами в портфелі банку на продаж" або № 3214 "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на інвестиції".

За дебетом рахунку проводяться суми врахованих банком векселів до погашення, а також суми врахованих векселів, які відіслані на інкасо в банки-кореспонденти.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли при настанні строку платежу за векселем; суми, які надійшли від банків-кореспондентів на оплату врахованих векселів, а також суми, які перераховані на рахунки опротестованої (простроченої) і сумнівної заборгованості. 2027 А Опротестовані векселі суб'єктів господарської діяльності. Призначення рахунку: облік заборгованості за опротестованими векселями.

За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими коштами за опротестованими векселями.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за опротестованими векселями, а також суми, які перераховані на рахунок сумнівної заборгованості.

2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за врахованими векселями. Доходи обліковуються у тому періоді, до якого вони належать.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх отриманні та суми, перераховані на рахунки прострочених платежів у разі несвоєчасного отримання.

2029 А Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік не отриманих у строк нарахованих доходів за врахованими векселями.

За дебетом рахунку проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих або списаних нарахованих доходів. Подальший облік списаних доходів здійснюється за позабалансовим рахунком №9601.

• Рахунки суб'єктів господарської діяльності за факторинговими

операціями.

2030 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями.

Призначення рахунку: облік договірної вартості платіжних документів клієнтів, прийнятих банком згідно з договором факторингу. За цим рахунком не обліковуються прийняті банком для обліку платіжні документи за експортно-імпортними операціями клієнтів, які обліковуються за рахунками групи №205.

За дебетом рахунку проводяться суми, перераховані на рахунки постачальників.

За кредитом рахунку проводяться суми, сплачені покупцями, а також суми, перераховані на рахунки простроченої і сумнівної заборгованості.

2037 А Прострочена заборгованість суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями,

Призначення рахунку: облік не погашеної в строк заборгованості за факторинговими операціями.

За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за оплаченими платіжними документами.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за факторинговими операціями, а також суми, перераховані на рахунок сумнівної заборгованості.

2038 А Нараховані доходи за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за факторинговими операціями. Доходи обліковуються у тому періоді, до якого вони належать.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх отриманні та суми, які перераховуються на рахунок прострочених нарахованих доходів у разі несвоєчасного отримання.

2039 А Прострочені нараховані доходи за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності.

Призначення рахунку: облік не отриманих у строк нарахованих доходів за факторинговими операціями.

За дебетом' рахунку проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих прострочених та списаних доходів. Подальший облік списаних доходів здійснюється за позабалансовим рахунком №9601.

• Кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торгівельними операціями.

2040 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торгівельними операціями.

2045 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торгівельними операціями.

Призначення рахунку: облік короткострокових та довгострокових кредитів, наданих для фінансування руху товарів між етапами виготовлення і їх продажу кінцевому користувачу, витрат на перевантаження товарів у дорозі та зберігання на складах (посередницькі операції). За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими та довгостроковими кредитами, а також суми, перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої і сумнівної заборгованості.

2046 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торгівельними операціями.

Призначення рахунку: облік пролонгованих кредитів за внутрішніми -торговельними операціями суб'єктів господарської діяльності.

За дебетом рахунку проводяться суми пролонгованих кредитів за внутрішніми торгівельними операціями.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення пролонгованої заборгованості, а також суми, які перераховані на рахунки простроченої і сумнівної заборгованості.

2047 А Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торгівельними операціями Призначення рахунку: облік не погашених у строк кредитів за

внутрішніми торговельними операціями суб'єктів господарської діяльності.

За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за кредитами за внутрішніми торгівельними операціями,

За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за кредитами, а також суми, які перераховані на рахунок сумнівної заборгованості.

2048 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торгівельними операціями.

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами за внутрішніми торговельними операціями суб'єктів господарської діяльності. Доходи обліковуються у тому періоді, до якого вони належать.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх отриманні та суми, які перераховуються на рахунок прострочених нарахованих доходів у разі несвоєчасного отримання.

2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торгівельними операціями.


 
 

Цікаве

Загрузка...