WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

У випадку, якщо Позичальник має заборгованість по несплачених відсотках, прострочену більше 30-ти днів, і перевірка фінансового стану показує проблематичність виконання Позичальником зобов'язань по кредитному договору (повернення основного боргу та сплати процентів), економіст готує службову записку на Кредитний Комітет з питанням про визнання Позичальника сумнівним дебітором.

У випадку, якщо Кредитний Комітет признає Позичальника сумнівним дебітором, економіст готує розпорядження на сторнування нарахованих доходів Дт (6024-6043) - Кт (2048-2218) і їх винесення на позабалансовий рахунок №9601 "Не сплачені клієнтами доходи'. Подальший облік і нарахування процентів здійснюється на позабалансовому рахунку. При цьому здійснюється проводка: Дт 9601 -Кт 9910.

При наявності простроченої заборгованості по процентах при поступлені коштів від Позичальника на погашення заборгованості по кредиту, в першу чергу погашається заборгованість по процентах. Якщо облік процентів по Позичальнику ведеться на позабалансі, грошові кошти перераховуються Позичальником на рахунок доходів банку, відкритого індивідуально на клієнта, при цьому економіст дає розпорядження про зняття з позабалансового рахунку суми процентів, що поступила Дт 9910-Кт 9601. 2.Після настання початкового терміну повернення по кредитному договору .

а)Пролонгація кредиту.

У випадку, якщо Позичальник не має можливості погасити заборгованість по кредиту в термін, він зобов'язаний за 15 днів 'до настання терміну погашення надати в Банк лист з проханням про пролонгацію кредитного договору, де повинні бути відображені наступні моменти:

• об'єктивні причини, по яких Позичальник не може вернути кредит в термін;

• термін, наобхідний Позичальникові для погашення кредиту;

• економічне обгрунтування терміну пролонгації.

При цьому. Позичальник зобов'язаний це підтвердити документально. Економіст готує службову записку, в якій викладає свою точку зору по відношенні можливості пролонгації кредитного договору по даному Позичальникові і терміну пролонгації, на основі якої питання виноситься на Кредитний Комітет.

При необхідності, для прийняття рішення про пролонгацію кредиту, кредитна справа може бути передана юридичному відділу, яке дає своє заключення по подальшій роботі з Позичальником.

При наявності копії Протоколу Кредитного Комітету з рішенням про пролонгацію кредитного договору економіст зобов'язаний: .

•підготовити розпорядження на відкриття рахунку пролонгованих позик;

•підготовити розпорядження на перенесення заборгованості по кредиту з позичкового рахунку на рахунок пролонгованих позик;

•підписати з Позичальником додатковий договір про пролонгацію кредитного договору.

Винесення кредиту на рахунок пролонгованих позик економіст здійснює, як правило.на наступний робочий день після закінчення терміну дії кредитного договору. При цьому здійснюється проводка: Дт(2046-2216) -Кт(2040-2214).

б)Винесення кредиту на рахунк прострочених позик. У випадку, якщо Позичальник до закінчення терміну дії кредитного договору не надав в Банк лист на пролонгацію, або Кредитний Комітет прийняв рішення не лонгувати кредитний договір, на наступний день після закінчення дії кредитного договору економіст зобов'язаний:

• підготовити розпорядження на відкриття рахунку прострочених позик ;

• підготовити розпорядження на перенесення заборгованості по кредиту на рахунок прострочених позик: Дт (2047-2217)-Кт (2040-2214,2046-2216);

• підготовити службову записку на ім"я начальника юридичного відділу з проханням розпочати проти Позичальника претензійно-пошукову роботу.

При цьому економіст передає кредитну справу і додає розрахунок суми заборгованості по кредитному договору. в)Робота з простроченими кредитами.

Паралельно з діями юридичного відділу, економіст проводить роботу з Позичальником з метою пошуку джерел погашення заборгованості, після закінчення якої він пише своє заключення.

У випадку, якщо Позичальник є недобросовісним, робота з Позичальником доручається службі безпеки Банку. Кредитні справи по прострочених кредитах підлягають обов'язковій передачі юридичному відділу для отримання заключення юридичної служби з рекомендаціями про подальшу роботу з Позичальником. г)Робота з безнадійними кредитами.

У випадку, якщо у відповідності з Положенням "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат по кредитних операціях комерційних банків", затвердженого постановою Правління НБУ від 27.03.98р. №122 кредит відноситься до категорії безнадійного кредиту, то при наявності заключення економіста, який свідчить про відсутність у Позичальника джерел погашення кредитної заборгованості, економіст готує документи на Кредитний Комітет з питанням про закриття заборгованості за рахунок сформованого резерву для відшкодування можливих втрат по кредитних операціях.

При наявності позитивного рішення Кредитного Комітету економіст готує необхідні документи для Правління АППБ'АВАЛЬ" з метою прийняття рішення про закриття кредиту за рахунок вищезгаданого резерву. При цьому здійснюється проводка: Дт 2400-Кт 2047-2217.

У випадку закриття кредиту за рахунок резерву, заборгованість по кредиту виноситься на позабалансовий рахунок №9611 "Борги, які списані на збитки": Дт 9611-Кт 9910.

При цьому нараховані, але не отримані проценти по таких кредитах виносяться на позабалансовий рахунок №9601 "Не сплачені клієнтами доходи": Дт 9601-Кт 9910.

По закінченні терміну пошукової давності (3 роки) заборгованість по кредиту (основна і проценти) підлягають списанню.

5-ий етап-погашення кредиту.

При здійсненні контролю за перерахуванням коштів, які направляються на погашеня кредиту, економіст керується інструкцією НБУ №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої Постановою Правління НБУ від 02.08.96р. №204, а також Положенням "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат по кредитних операціях комерційних банків" , затверджених постановою Правління НБУ від 27.03.98 р. №122.

У всіх випадках, коли погашення кредиту здійснюється не безпосередньо Позичальником, договори, пов'язані з погашенням кредиту готуються і візуються юридичним відділом. Погашення кредиту може проводитися:

• безпосередньо Позичальником;

• за рахунок реалізації застави;

• "третіми '' особами;

• за рахунок іншого майна Позичальника, не оформленого як забезпечення ;

• за рахунок резерву Банку.

З.З.Облік кредитних операцій.

Кредитні операції обліковуються за рахунками другого класу. Кредити поділяються на кредити в поточну діяльність та кредити в інвестиційну діяльність.

У Плані рахунків кредити в поточну діяльність обліковуються в такому розрізі:

• рахунки за овердрафтом;

• операції репо; ' враховані векселя;

• факторингові операції;

• кредити за внутрішніми торговельними операціями ;

• кредити за експортно-імпортними операціями, які, наприклад, включають: облік платіжних документів, виписаних експортерами; кредити постачальникам під контракти за експортом; кредити на вивчення іноземних ринків та на покриття витрат з складування експортних товарів; кредитування іноземних операцій у формі купівлі у експортера векселів, які акцептовані імпортером; кредити за документарними акредитивами, валютні кредити експортерам та імпортерам і під контракти за експортом та імпортом тощо;

• інші кредити в поточну діяльність.

Кредити в інвестиційну діяльність у Плані рахунків обліковуються за такими рахунками: '

• кредити на будівництво та освоєння землі;

• кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі;

• фінансовий лізинг.

Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності. Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом. 2000 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом. Призначення рахунку: відображення дебетових залишків на поточних рахунках суб'єктів господарської діяльності і відкривається при укладенні договору про режим роботи поточного рахунку.

За дебетом рахунку проводяться суми дебетових залишків на поточних рахунках клієнтів. Дебетові залишки переносяться на цей рахунок автоматично при закритті операційного дня.

За кредитом рахунку проводяться суми, які повертаються на поточні рахунки при відкритті операційного дня. Проводки виконуються автоматично.

2008 А Нараховані доходи за овердрафтом. Призначення рахунку: облік нарахованих процентних доходах за

овердрафтом. Доходи обліковуються у тому періоді, до якого вони належать. За дебетом проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх отриманні. • Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності за


 
 

Цікаве

Загрузка...