WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

робота потребує невеликої вичитки

Дипломна робота

на тему:

Бухгалтерський облiк активних операцiй комерцiйних банкiв

ЗМІСТ

І ВСТУП 6

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2 .Активні операції комерційних банків та новий

підхід до ведення бухгалтерського обліку ....................................................................8 2.1.Кредитування, як вид активних операцій банку...........................8

2.1.1.Суть кредиту, його види та функції............................................8

2.1.2.Принципи та етапи кредитування.............................................II

2.1.3.Управління кредитним портфелем банку.................................15

2.2.Інвестиційна діяльність банку......................................................16

2.2.1.Суть і мета банківських інвестицій...........................................16

2.2.2.Схожість,відмінність і зв'язок інвестиційних та позичкових операцій .................... 19

2.2.3.Ризик інвестиційних операцій...................................................20

2.3.Бухгалтерський облік на базі нарахування.................................21

2.3.1.Регулюючі проводки та їх характеристика...............................21

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

3.Аналіз активних операцій та їх облік у Першій Львівській філії АППБ''АВАЛЬ"...............24

3.1.Діяльність АППБ'АВАЛЬ" на ринку України у 1999 році ...............24

3.2. Економічне обгрунтування, порядок та методика надання кредитів в Cтрийському відділенні АППБ АВАЛЬ" ...........40 .

3.3.Облік кредитних операцій............................................................40

3.4.Операції з цінними паперами та їх облік в Cтрийському відділенні АППБ" АВАЛЬ" ..51

3.4.1.Надання вексельного поручительства (авалю) по векселях ...51

3.4.2 .Операції врахування векселів ....................................................52

3.4.3. Операції доміциляції векселів ...................................................55

3.4.4.Купівля-погашення ОВДП для банку та клієнтів на первинному ринку................56

3.5.Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності у Cтрийському відділенні АППБ''АВАЛЬ" ........................................................................59

РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

4.Вдосконалення бухгалтерського обліку активних операцій Cтрийському відділенні АППБ "АВАЛЬ"...............................................................65

4.1. Принципи бухгалтерського обліку кредитів. Облік нарахованих та отриманих доходів .65

4.2. Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій.. ................80

4.3. Кредити та кредитні зобов''язання суб''єктам господарської діяльності.....85

4.4.Особливі випадки.........................................................................91

4.5.Облік застави..............................................................................104

4.6.Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики ......................... 105

5. Розрахунок економічних показників

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

6. Охорона праці у Стрийському відділенні

5.ВИСНОВКИ...........................................................................................114

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.........................................................................116

І .ВСТУП

Активні операції банків - це фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій банку належать: надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, факторингові операції, операції з векселями, надання банківської гарантії та інші банківські операції.

Позичкові та інвестиційні операції комерційних банків є найбільш важливими серед активних операцій, оскільки вони являють собою банківську діяльність за допомогою якої кредитні установи запускають в оборот свої ресурси з метою отримання прибутку.

Інвестиційні та позичкові операції є найбільш прибутковими в банківській діяльності, а отже, вони займають найбільш питому вагу в складі активів комерційного банку.

В залежності від виду активних операцій, як самі активні операції, так і результати проведення активних операцій відображаються в балансі або на позабалансі. В основу балансу покладена фінансова діяльність банку і достовірне відображення його активів та зобов'язань. Згідно з принципом нарахування, активи та зобов''язання, а також доходи і видатки оцінюються і відображаються в обліку за принципом обережності, тобто повинні бути правильно визначені (оцінені) в кожному ' звітному періоді.

В даному дипломному проекті розглядається питання вдосконалення бухгалтерського обліку активних операцій, але враховуючи те, що найбільш вагому частку серед активних операцій як в АППБ''АВАЛЬ", так і у Стрийському відділенні АППБ''АВАЛЬ" займають кредитні операції та операції з цінними паперами, тому ми розглянемо ' питання вдосконалення бухгалтерського обліку кредитних операцій та операцій з цінними паперами.

В теоретичній частині дипломного проекту висвітлено кредитні та інвестиційні операції комерційних банків та новий підхід до ведення бухгалерського обліку на базі нарахування, а саме:

• суть кредиту, його види;

• принципи та етапи кредитування;

• управління кредитним портфелем банку з метою дотримання збалансованості між обережністю і ризикованістю в кредитній політиці;

• суть та мета банківських інвестицій, ліквідність цінних паперів ;

• схожість відмінність і зв'язок інвестиційних та позичкових операцій;

• види ризику інвестиційних операцій та їх характеристика ;

• бухгалтерський облік на базі нарахування, а саме - регулюючі проводки та їх характеристика, які здійснюються з метою зміни сальдо певних рахунків в кінці облікового (звітного) періоду для

реального відображення в обліку доходів та видатків, а також активів та зобов'язань.

В аналітичній частині дипломного проекту розглянуто діяльність АППБ''АВАЛЬ" на ринку України у 1999 році та кредитно-інвестиційну діяльність Стрийськомго відділення АППБ^АВАЛЬ", а саме :

• економічне обгрунтування, порядок та методику надання кредитів у Стрийському відділенні АППБ''АВАЛЬ", яка складається з п"яти етапів: 1-ий етап - попередній (попередня бесіда з потенційним "Позичальником"), 2-ий етап - підготовчий (підготовка документів для розгляду питання про надання кредиту на Кредитний Комітет банку), 3-ій етап - оформлення та видача кредиту, 4-ий етап- супроводження кредиту, 5-ий етап -погашення кредиту;

• облік кредитних операцій на поточну та інвестиційну діяльність, які обліковуються на рахунках другого класу ;

• операції з цінними паперами та їх облік у Стрийському відділенні АПП Б" АВАЛЬ", порядок надання вексельного поручительства (авалю) по векселях, порядок та облік врахування векселів, проведення та облік операції доміциляції векселів, проведення та облік купівлі-погашення ОВДП для банку та клієнтів на первинному ринку;

• -аналіз кредитно-інвестиційної діяльності у Стрийському відділенні АППБ" АВАЛЬ.

У проектній частині дипломного проекту викладено:

• принципи бухгалтерського обліку кредитів та нарахованих і отриманих процентів, а саме: облік номіналу кредиту, зміна основної суми боргу, облік нарахованих та отриманих процентів, слідкування за фактично отриманими процентами, комісійний дохід;

• принципи бухгалтерського обліку позабалансових операцій : зобов'язання з фінансування та гарантії, комісійні доходи за позабалансовими кредитними операціями, списання з позабалансу;

• кредити та кредитні зобов'язання суб'єктам господарської діяльності, а саме: загальні принципи обліку кредитів за Планом рахунків, облік операцій зворотного репо та субординованих кредитів, та винагороди за даними операціями ;

• особливі випадки, а саме : облік кредитів з пільговою процентною ставкою, позички з поступовим погашенням номіналу та отримання процентів, консорціумний кредит, документарний акредитив;

• облік застави, наданої та отриманої ;

• облік резервів під кредитні ризики (особливості формування загального резерву, облік формування загального резерву, облік формування спеціального резерву) та облік сумнівних до повернення кредитів.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2.АКТИВН1 ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА НОВИЙ ПІДХІД ДО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

2.1.Кредитування, як вид активних операцій банку

2.1.1.Суть кредиту,його види та функції

Основними специфічними рисами сучасної системи кредитування є:

• Система кредитування базується на ресурсах банку. Здається, що така схема природна, але на відміну від цієї, схема яка діяла раніше лише створювала враження того, що вона носить комерційний характер. Але вона працювала на кредитних ресурсах наданих зверху. В дійсності всі ці ресурси акумульовані низовими банками, централізовано направлялися в Правління Держбанку СРСР, звідки спускалися на місця у вигляді ліміту кредитування. В рамках цього ліміту впроваджувалось кредитування клієнтури того чи іншого району. Відділення банків не були зацікавлені в зборі коштів, тому що їх активи не залежали від пасивів. Сучасна система кредитування побудована на відмінній основі: об^єм кредитів, що видаються повністю залежать від залучених коштів. Це впливає на розміри виданих кредитів, а звідси - на розмір прибутку. На вільні кредитні кошти впливає також формування обов'язкових резервів у розмірі 17 % від суми залучених коштів не залежно від джерел та строків залучення вкладів та депозитів.


 
 

Цікаве

Загрузка...