WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

В умовах використання автоматизованої системи для забезпечення надійності функціонування АРМ щоденно після введення або коригування інформації її копіюють, використовуючи відповідний режим АРМ.

Відділом обліку, як структурним підрозділом органу державної податкової служби, на підставі вивчення документів з усіх питань діяльності відділу складається систематизований перелік назв справ – номенклатура справ, яка затверджується керівником податкової інспекції. До номенклатури справ включаються всі документи, що відображають документовані ділянки роботи і окремі питання діяльності відділу обліку.

Юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи відповідно до Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" беруться на облік в органах державної податкової служби як суб'єкти малого підприємництва за місцем державної реєстрації.

Облік суб'єктів малого підприємництва (юридичних осіб) – платників єдиного податку в органах державної податкової служби здійснюється підрозділами з обліку платників податків на підставі письмової Заяви про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку та отриманого Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою.

Форма Заяви юридичної особи і форма Свідоцтва юридичної особи та порядок їх видачі встановлені Порядком видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою (далі - Порядок юридичних осіб), що затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 року N 555 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 1999 року за N 709/4002.

Після внесення даних про платника єдиного податку – юридичну особу до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб складаються списки суб'єктів малого підприємництва і юридичних осіб, які не пізніше ніж за 15 днів до закінчення календарного року подаються до відділів обліку і звітності для відкриття карток особових рахунків платників. Картки особових рахунків платників повинні бути відкриті не пізніше дня, наступного за днем одержання відповідних документів.

Облік надходжень ведеться по загальній сумі податкового зобов'язання платника як такого, що обліковується як платник спрощеної системи оподаткування. У звітність ДПА (інспекцій) суми надходжень включаються в повному обсязі без урахування подальшого розмежування до бюджетів та відповідних фондів.

Списки платників по новостворених суб'єктах малого підприємництва, включених до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб у звітному кварталі, складаються та подаються для відкриття карток особових рахунків до 5 числа місяця, наступного за місяцем включення цих платників до бази даних. ["Вісник податкової служби України", N 9, 2000 р.]

53

2.2 Аналіз надходжень податків та податкових платежів на рівні низової ланки податкової служби.

Минулий 2001 рік був для податкової служби України роком принципових змін і в податковому законодавстві, і в організації роботи служби:

  • було проведено списання податкової заборгованості платників податків;

  • Верховною Радою України було прийнято 78 Законів України, які на 12,6 млрд. грн. скоротили річну базу оподаткування;

  • було ліквідовано механізм безспірного списання коштів з рахунків платників податків у рахунок погашення податкової заборгованості;

  • порівняно з попереднім роком на 35 % зросли обсяги відшкодування ПДВ.

Працівники податкових органів обслуговували 990 тисяч платників-юридичних осіб, 1,2 мільйона підприємців-фізичних осіб та понад 22 мільйони фізичних осіб. Тобто, на одного працівника податкової служби України припадає 417 платників податків.

Показники Зведеного бюджету України, визначені Міністерством фінансів України, було виконано на 107 %.

Надходження склали 36,3 млрд. грн., що на 6,8 млрд. грн. або на 23% більше, ніж за 2000 рік (29,6 млрд. грн.).

Самостійно внесено платниками у Зведений бюджет України 25,0 млрд. грн., або майже 70 % від загальної суми, що на 11% більше, ніж за 2000 рік.

До Державного бюджету України протягом 2001 року органами ДПС мобілізовано 19,7 млрд. грн., що на 3,0 млрд. грн., або на 18% більше, ніж у попередньому році. Всі доходи забезпечено грошовими коштами.

Основним джерелом доходів Державного бюджету є надходження від сплати податку на прибуток, податку на додану вартість та акцизного збору з вироблених в Україні товарів. Питома вага зазначених платежів у загальній сумі надходжень до бюджету становить 75 %.

Питому вагу надходжень до Зведеного бюджету України у 2001 році зображено на рис. 2.1.

Рис. 2.2. Питома вага надходжень до Зведеного бюджету України у 2001 році.

Щодо податку на додану вартість, то за 2001 рік до Державного бюджету України надійшло 6,6 млрд. грн. податку на додану вартість, що становить 101,8 % від обсягу надходжень у 2000 році.

Відшкодовано з бюджету живими грошима 3,0 млрд. грн. на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності та близько 1,0 млрд. грн. зараховано у сплату інших платежів.

У 2001 році списано боржникам 6,5 млрд. грн. ПДВ.

Податок на прибуток підприємств. Надходження податку на прибуток за 2001 рік склали 6,2 млрд. грн. і зросли порівняно з 2000 роком на 7 %.

За станом на 1 січня 1998 року питома вага збиткових підприємств складала понад 40% загальної кількості підприємств, на 1 січня 1999 року – близько 54 %, на 1 січня 2000 року – 51 %, то у 2001 році збитково працювали 55 % підприємств промисловості, 63 % – в будівництві, 64 % – на транспорті;

Не враховані в бюджеті пільги з інвестування житла для військовослужбовців та членів їх сімей призвели до скорочення бази оподаткування. У 2001 році втрати Державного бюджету України з цієї причини склали близько 800 млн. грн.

Оскільки термін дії цієї пільги продовжено до 2006 року, втрати одного з основних джерел бюджетних надходжень триватимуть.

Акцизний збір з вироблених в Україні товарів.До Державного бюджету України мобілізовано 1,9 млрд. грн. акцизного збору.

Надходження акцизного збору відносно 2000 року становлять 122,8 %.

95 % бензину автомобільного, дизельного пального та мазуту топкового вироблено з сировини замовника (давальницької), що потягло втрати бюджетом близько 300 млн. грн.

Втрати бюджету від отриманих платниками пільг у оподаткуванні. Протягом 9 місяців 2001 року пільгами користувалися 115,1 тис. платників, які отримали 164,2 тис. пільг. Сума податків, не сплачених через отримання пільг, за 9 місяців 2001 року склала 38,3 млрд. грн. Середня сума отриманих пільг на одного платника становить 333 тис. грн. Втрати бюджетних надходжень за січень – вересень 2001 року майже на 47 % перевищили суму фактичних надходжень. При цьому в окремих регіонах обсяги втрат бюджету у 2-5 разів перевищують суму надходжень.

Найбільшу питому вагу в сумі отриманих пільг мають пільги за податком на додану вартість – 82 %, пільги за податком на прибуток – 11 %.

Питому вагу надходжень до Зведеного бюджету України по окремих податках у 1995 та 2001 роках зображено на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Питома вага надходжень до Зведеного бюджету України по окремих податках у 1995 та 2001 (%).

Стан розрахунків платників податків з бюджетом.

Ідеологія роботи податкової служби з минулого року базується на партнерських відносинах із платниками податків. Проте, шлях до взаєморозуміння в громадянському суспільстві, очевидно, непростий.

За станом на 1 січня 2002 року сума боргу за податковими зобов'язаннями платників становила 6,3 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом 2001 року сума податкового боргу скоротилася на 3,7 млрд. грн. або на 37 %. Втім, це в основному наслідок списання податкового боргу, проведеного згідно з Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

За станом на 01.01.2002 проведено списання податкового боргу на загальну суму 15,4 млрд. та оформлено 17 227 розстрочок зі сплати податкового боргу на суму 4,5 млрд. грн.

Завдяки заходам податкової служби, вжитим для погашення податкового боргу, у 2001 році до бюджету мобілізовано 9,7 млрд. грн. Зокрема:

  • направлено 86,1 тис. повідомлень про податкову заставу майна та майнових прав підприємств-боржників, сума податкового боргу, яких складає 4,2 млрд. грн.

  • прийнято 36,8 тисяч рішень про припинення операцій на всіх рахунках (крім основного), у зв'язку з чим погашено податкової заборгованості на суму 0,4 млрд. грн.

  • підрозділами стягнення податкової заборгованості вилучено готівки на суму 0,3 млрд. грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...