WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

За останні роки зроблено чимало:

  • створено ефективну систему прогнозування та адміністрування податків, що забезпечує реалізацію фундаментальних завдань держави;

  • нормою повсякденної практики стає ідеологія партнерських відносин між державою та платниками податків;

  • налагоджено систему підготовки та перепідготовки кадрів для податкової служби сучасного типу;

  • розроблено механізми соціального захисту податкових працівників, якi потрібно вдосконалювати й надалі, оскільки люди, якi віддають себе служінню державі, вправі розраховувати на відповідне піклування.

Проте на шляху, який подолала протягом останніх років податкова служба України , було не лише чимало досягнень, але й помилок. І основним завданням перед податковою службою стоїть осмислення відхилень, з'ясування їх причини, визначення шляхів уникнення помилок у майбутньому. Адже, враховуючи специфіку роботи податкової служби та її виняткову соціальну значимість, ці помилки можуть мати неабиякі наслідки для держави.

Є всі підстави стверджувати, що ми вже маємо цілісну адміністративну складову податкової системи, яка відповідає нормам i стандартам демократичної держави з ринковою економікою. Маємо службу, спроможну діяти постійно i послідовно, стабільно забезпечувати сплату податків. Водночас вона енергійно освоює якісно нові для себе функції.

У переважній більшості колектив податківців відзначається високою кваліфікацією, розумінням свого професійного обов'язку, відповідальністю за доручену справу.

Його зусилля сприяють зміцненню в державі господарської та фінансової дисципліни, поступовому наведенню порядку в розрахунках i платежах, зміцненню основи для стабілізації виробництва та економічного піднесення.

Ми повинні належно й об'єктивно оцінювати такі зрушення, які підтверджують правильність нашої економічної політики. I завжди пам'ятати, що в них є вагомий внесок податкової служби.

Не менш значущим є утвердження в суспільній свідомості принципів законослухняності, дисципліни i відповідальності, формування сучасної податкової культури. Це підтверджується істотним збільшенням обсягів добровільної сплати податків, у першу чергу громадянами України.

Насамперед потрібно нарешті довести до кінця формування стабільного i стимулюючого податкового законодавства. Мається на увазі створення правової бази для піднесення підприємницької ініціативи громадян, ділової активності суб'єктів господарювання, залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій, зростання виробництва i структурної перебудови економіки. Ключова ланка у цій роботі – прийняття Податкового кодексу.

Базою для подальшого поступу, економічного зростання, піднесення соціальної сфери повинно стати, насамперед, зниження податкового тиску, скасування необґрунтованих пільг, розширення бази оподаткування.

Немає сумніву, що у податкової служби України вже є достатній потенціал для того, щоб повною мірою відповідати вимогам часу. I насамперед – це кадри, які забезпечують виконання важливих i складних функцій, поточних i стратегічних завдань.

Враховуючи важливу роль державної податкової служби у забезпеченні реалізації податкової політики держави, Президентом України у 2000 році було підписано Указ "Про День податкової служби України". Відтоді 30 жовтня щорічно державна податкова служба України офіційно відзначатиме своє професійне свято — День податкової служби України.

Отже, віддаючи належне зусиллям та результатам діяльності державної податкової служби, зазначимо, що її можливості ще не вичерпано.

5

Вступ

Як багато дорікань справедливих, а в багатьох випадках – несправедливих одержує одна з найнеобхідніших для держави інституційних структур, зовсім юна за віком і така стародавня за своїми функціями, – податкова система.

Історично склалося так, що не зважаючи на рівень соціально-економічного розвитку, культури, інтелектуального потенціалу націй та освіти, більшість населення не має бажання платити податки, навіть якщо розуміє, що це необхідно для успішного функціонування будь-якої держави – розвинутої, що розвивається чи держави з перехідною економікою.

Що тут говорити про Україну, де спочатку – тривала відсутність державності, пізніше – тотальна нечесність і несправедливість держави до населення, відсутність податкових традицій та культури призвели до відповідної недовіри населення до державних інституцій, особливо до нових.

Природно, що Державна податкова служба України стала одним з інститутів, недовіра до яких виявилася найбільшою.

Це підтверджується не тільки і не стільки результатами опитувань суспільної думки, скільки ставленням населення до процесу сплати податків[ ].

Перші кроки до створення сучасної податкової служби були зроблені ще у 1990 році, коли підприємництво в Україні тільки зароджувалося. На базі відділів державних доходів у фінансових органах було створено податкові інспекції, які підпорядковувалися Міністерству фінансів України.

Зі збільшенням чисельності приватних структур, зростанням обсягів фінансових оборотів податкові органи намагалися вдосконалювати свою структуру та методи роботи.

22 серпня 1996 року Президент України Леонід Кучма видав Указ "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій". 30 жовтня 1996 року Президент України підписав Указ "Питання державних податкових адміністрацій". З підписанням цього Указу податкова служба України фактично набула свого організаційного та структурного визначення.

З моменту створення у 1996 році протягом останніх 5 років Державна податкова адміністрація України затвердилася в суспільстві. Це дозволило їй забезпечити стабільний рівень збирання податків та їхнього надходження в бюджет у тяжкий період, коли ринкові відносини в економіці ще не стали домінуючими.

Усі ці роки Державна податкова адміністрація (ДПА) України удосконалювала свою структуру, визначаючи її функціональність та інтегрованість. ДПА наполегливо створювала і постійно удосконалювала професійну команду управлінців нового типу.

Однак життя висуває все нові, ще більш складні проблеми. Діюча податкова система виявилася неадекватною сучасним умовам перехідної економіки, неспроможною повною мірою забезпечити розв'язання проблем, пов'язаних з активним просуванням ринкових реформ та створення сприятливого податкового середовища для платників податків.

Керівництво ДПА, проаналізувавши ситуацію, дійшло висновку, що прийшов час для радикальних змін і, насамперед, у відносинах між державною податковою службою України та суспільством.

Відтак ще у 1997 році було прийняте рішення почати довгострокову Програму модернізації державної податкової служби з метою змінити взаємини між ДПА і громадськістю на відкриті, підзвітні та неупереджені, а також перетворити ДПА на діюче відомство, діяльність якого була б зорієнтована на надання широких послуг платникам податків.

Однією із серйозних проблем податкової служби є підготовка висококваліфікованих фахівців. Адже діяльність працівника податкової служби – багатогранна. Він повинен орієнтуватися в економічних процесах, знати закони, фінансове, господарське, бюджетне та кримінальне право, добре володіти комп'ютером, а також знаннями з психології. За минулі роки в Державній податковій адміністрації розроблено та створено систему підготовки та перепідготовки кадрів.

На сьогодні в економіці України склалося важке фінансове становище. Успіх у подоланні цієї проблеми залежить від платоспроможності Державного бюджету України та ефективності діяльності податкової служби, яка забезпечує цю платоспроможність.

Дана дипломна робота висвітлює велику роль податкової служби України, від якої в значній мірі залежить життєва забезпеченість найбільш вразливих верств населення – пенсіонерів, дітей, працівників бюджетної сфери.


 
 

Цікаве

Загрузка...