WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

 • неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності;

 • якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

 • провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству;

то керівник податкової інспекції приймає рішення у вигляді розпорядження про звернення до суду (арбітражного суду) про скасування державної реєстрації такого платника податків і закриття банківських рахунків.

Одним із структурних підрозділів Надвірнянської ОДПІ є відділ обліку та звітності.

При проведенні обліку податкових надходжень працівники відділу обліку та звітності керуються "Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів", затвердженою Наказом Головної державної податкової інспекції України від 12.05.94 р. №37 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 02.04.99 №174), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 травня 1999 р. за №3043597.

Інструкцією встановлюється порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків та зборів (обов'язкових платежів), передбачених бюджетною класифікацією України за доходами до Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та до державних цільових фондів, сум фінансових санкцій та пені, що застосовується до підприємств, установ, організацій та громадян відповідно до чинного законодавства.

Проведення операцій з обліку платежів до бюджету інспектором відділу обліку та звітності здійснюється в автоматичному режимі за хронологічним порядком за даними операцій на підставі відповідних документів, які підтверджують правильність та своєчасність цих операцій.

Для забезпечення повноти надходження платежів до бюджету згідно з бюджетною класифікацією України за доходами державна податкова інспекція відповідно до порядку, встановленого чинними законодавством з касового виконання Державного бюджету України за доходами, до 1 грудня кожного року подають відповідним органам державного казначейства та фінансовим органам в електронному вигляді списки складу платників, які знаходяться на податковому обліку, за:

 • юридичними особами та їх філіями;

 • фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності (за відповідним запитом органу державного казначейства та фінансового органу).

Облік, контроль та складання звітності щодо платежів до бюджету провадиться в автоматичному режимі. У рамках автоматизованої інформаційної системи працюють автоматизовані робочі місця (АРМ) інспекторів відділу обліку, які забезпечують оперативний облік платежів до бюджету, ведення особових рахунків платників та формування довідкової інформації і складання звітності.

Підставою для нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників є документи, які:

а) подаються платником:

податкові декларації, звіти, розрахунки, платіжні повідомлення, довідки про авансові платежі та інші документи, передбачені порядком, установленими для справляння платежів до бюджету;

б) готуються органом державної податкової служби:

рішення керівника чи заступника податкової інспекції за актами перевірок з донарахування або скасування раніше нарахованих сум платежу, фінансових санкцій та пені;

в) надходять від інших контролюючих органів – а саме:

рішення, якщо це передбачено іншими законодавчими актами;

г) надходять від судових органів:

рішення суду, арбітражного суду;

д) свідчать про відстрочку сплати платежів до бюджету:

рішення фінансових органів.

А також такі документи, як:

 • кредитна угода між платником та органом державної податкової служби, якщо рішення про надання відстрочки сплати платежів до бюджету приймається органом державної податкової служби;

 • рішення органів державної податкової служби про скасування відстрочки або зменшення плати за користування податковим кредитом.

Документи, що надходять до податкової інспекції як підтвердження сплати до бюджету, є одержані від:

 • органів державного казначейства;

 • наступного дня після проведення банками певних операцій;

 • відомості про зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

 • перший примірник реєстрів доходів, які надійшли до державного бюджету;

 • копії розрахункових документів про сплату платежів до бюджету за безготівковим розрахунком;

 • довідка про суми надходжень до державного бюджету за видами платежів.

 • наступного дня після одержання органом державного казначейства: корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів до державного бюджету готівкою;

 • копії квитанцій за Ф№10 та за Ф№24, виданих органами місцевого самоврядування платникам податків за платежами до державного бюджету, разом з описом до них.

Від фінансових органів – наступного дня після проведення банками певних операцій:

 • реєстр розрахункових документів про сплату платежів до місцевого бюджету;

 • копії розрахункових документів про сплату платежів до місцевого бюджету за безготівковим розрахунком;

 • довідка про суми надходжень до місцевого бюджету за видами платежів.

 • наступного дня після одержання фінансовим органом: корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів до місцевого бюджету готівкою;

 • копії квитанцій за ф№24 та Ф№10, виданих органами місцевого самоврядування та описом до них.

Від органів державного казначейства або фінансових органів:

 • протоколи про взаємозалік (взаєморозрахунок) коштів з фінансування видатків у рахунок погашення заборгованості перед бюджетом;

 • повідомлення про реєстри про погашення векселів у рахунок сплати платежів до бюджету;

 • інші документи, що підтверджують розрахунок платника за платежами до бюджету.

Від платника – декларація (розрахунок, повідомлення) з від'ємним або нульовим значенням, якщо це передбачено чинним законодавством або нормативними актами.

З метою обліку нарахованих і сплачених платежів до бюджету в податковій інспекції ведуться особові рахунки платників за кожним видом платежів, які повинні сплачуватися платником. Особові рахунки відкриваються щорічно за платниками, які перебувають на податковому обліку – з початку року; взяті на податковий облік – з моменту взяття їх на облік; своєчасно не стали на податковий облік – з моменту нарахування або сплати платежу.

Номери особових рахунків юридичних осіб повинні відповідати ідентифікаційним кодам, які присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. №118.

Для зручності користування особовими рахунками та здійснення контролю за правильністю сплати платниками платежів до бюджету в державній податковій інспекції ведуться алфавітні списки платників відповідно до їх організаційно правової форми господарювання, із зазначенням номерів особових рахунків у порядку зростання та номерів розрахункових (поточних) рахунків платника.

Всі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються в гривнях та копійках у відповідності до норм вимірювання, що діють в установах банків України. Нарахування пені проводиться інспектором відділу обліку в автоматичному режимі на суми простроченого платежу у порядку, встановленому чинними, на момент нарахування пені, нормативними актами.

На документах про нарахування платежів ставиться дата проведення нарахування в особовому рахунку і підпис відповідальної особи, яка провела нарахування.

Нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників здійснюється за терміном їх сплати згідно з порядком, установленим для справляння платежу до бюджету.

Суми донарахованих платежів за результатами перевірок, а також суми штрафів та інших санкцій, пені обліковуються в особових рахунках платників на підставі відповідних рішень керівника податкової інспекції.

Документом, на підставі якого в особових рахунках і книгах зведених підсумків здійснюється облік зменшення або повноти скасування нарахованих сум і відновлення невірно скасованих сум, є відомість обліку платежів до бюджету, затверджена керівником податкової інспекції. У відомості зазначається, з якої причини проведено скасування або відновлення платежу до бюджету.

Інспектор, який відповідальний за нарахування платежів до бюджету перевіряє відповідність сум, відображених у відомості обліку платежів до бюджету, сумам, указаним у платіжних повідомленнях, та обліковує ці суми в особових рахунках платників.


 
 

Цікаве

Загрузка...