WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Податкова служба почала розробку комплексного математичного програмного забезпечення, яке дозволить не лише прискорити обробку інформації, але й вивільнити фахівців від низькопродуктивної технічної роботи. Почалося створення єдиних баз даних про платників податків – як юридичних, так і фізичних осіб [ ].

Інституційні реформи ДПС України мають спрямовуватись, головним чином, на створення сприятливого податкового середовища для платників податків. Значною мірою на розв'язання цієї проблеми спрямоване реформування податкового законодавства. Але виключно законодавчими реформами досягти поставленої мети неможливо. Велике значення має суспільне усвідомлення справедливості податкової системи платниками податків, що надасть можливість переходу до добровільності у сплаті податків, а також відомче усвідомлення ДПС у суспільній ролі платників податків як основи добробуту країни [ ].

Програма модернізації ДПС розглядається як довгострокові постійні зусилля протягом значного періоду часу (близько 10 років).

З метою сприяння плануванню, ефективному управлінню та впровадженню програма поділяється на три послідовні етапи, орієнтовно по три роки кожен.

Внаслідок реалізації кожного з етапів відбудеться реформування організації та управління ДПС, а також її операційної діяльності, буде послідовно досягнуте суттєве поліпшення роботи податкових органів з платниками податків, підвищення якості послуг, що надаються платниками податків, фіскальної сталості в Україні, підвищення операційної спроможності та ефективності ДПС в адмініструванні податків, доброчесності робітників ДПС, рівня дотримання податкового законодавства, зниження вартості виконання податкового законодавства для платників податків.

Поетапна структура програми модернізації сприятиме здійсненню низки стратегічних заходів реформи, спрямованих на перетворення ДПС на сучасну податкову інституцію, спроможну сприяти економічному та соціальному розквіту нашого суспільства. Ця структура підтримуватиме тактичні заходи щодо розширення поточної діяльності ДПС з адміністрування податкового законодавства та забезпечуватиме координацію між цими ініціативами (заходами) та завданнями довгострокових стратегічних реформ.

Перший етап програми (2002-2004 рр.) передбачає реорганізацію податкової служби за функціональним принципом та її консолідацію. Це вимагатиме відповідного аналізу та модернізації процесів операційної діяльності ДПС. У цьому етапі ДПА України передбачає модернізацію одного із основних функціональних напрямів (наприклад, реєстрацію платника податків). Такий підхід дозволить продемонструвати методологічну обґрунтованість організаційних перетворень, методів модернізації процесів операційної діяльності і, водночас, сприятиме впровадженню складного проекту.

Використовуючи здобутки та досягнення першого етапу, другий етап програми (2005-2007 рр.) передбачає докорінну реорганізацію основних операційних функцій податкової адміністрації.

Після завершення функціональної організації та модернізації операційної діяльності у третьому етапі (2008-2010 рр.) передбачається комплекс робіт з повної модернізації систем та процедур управління організацією.

Якщо спробувати зафіксувати кінцеві результати кожного з названих етапів інституційного розвитку, то можна зазначити наступне. Наприкінці першого етапу ми будемо мати повний опис модернізованої організаційної схеми ДПС, системи управління й операційної діяльності; трансформовану організаційну структуру, а також сподіваємось на результати, які будуть досягнуті на прикладі модернізації одного з основних операційних напрямів. Другий етап закінчиться модернізацією всіх ключових функцій адміністрування податків. Третій – повною модернізацією управлінських систем та процедур підтримки прийняття рішень.

Наскільки складною і трудомісткою є поетапна робота з модернізації ДПС, свідчать очікувані проміжні результати кожного із етапів.

Результатом першого етапу модернізації має бути:

  • розроблення та впровадження нової функціональної організації всіх трьох рівнів ДПС;

  • підсилення управлінських спроможностей, поєднання з функціональною реорганізацією;

  • цілеспрямовані тактичні заходи з метою удосконалення критично важливих операцій, таких як примусове стягнення податків та аудит;

  • підвищення спроможностей виконувати сучасний реінжиніринг бізнес-процесів та розроблення супроводжуючого програмного забезпечення (як постійні інституційні можливості);

  • наявність послідовного, досконалого та єдиного плану управління, а також операційної діяльності сучасного податкового відомства;

  • впровадження в національному масштабі авторизованої підсистеми однієї з модернізованих ключових функцій адміністрування податків (наприклад, реєстрації платників податків);

  • досягнення запланованих показників оцінки успіху впровадження першого етапу, що є необхідною умовою початку другого етапу.

У другому етапі програми модернізації передбачено одержати такі результати: провести модернізацію систем управління та відповідних процедур, визначених для другого етапу впровадження програми; впровадити системи забезпечення внутрішньої доброчесності та управління якістю функціонування податкової служби; впровадити в національному масштабі автоматизовані підсистеми інших ключових функцій операційної діяльності ДПС (облік платників податків, обробку податкових декларацій, надання послуг платникам податків, аудит та робота з апеляціями, примусове стягнення, обробку виняткових питань оподаткування, внутрішньої управлінської звітності, документообігу).

Результатом заключного третього етапу програми модернізації стане модернізація системи управління та відповідних процедур для вищого керівництва ДПС, а також для середнього та нижчого рівнів; модернізація інформаційної системи управління та підтримки прийняття рішень; інші впровадження підсистем підтримки діяльності ДПС; оновлення головних операційних систем та процедур.

Більш детальне опрацювання другого та третього етапів відбуватиметься протягом першого етапу. Воно буде підсилюватися реформуванням організаційної, управлінської та операційної структур, здійснених у першому етапі. Такий обачний у стратегічному розумінні підхід допоможе обмежити ризики, притаманні більшості проектів інституційного розвитку.

Зауважимо, що успіх реалізації програми модернізації ДПС планується відслідковувати та оцінювати на основі кількісних показників (індикаторів) і визначених термінів їх досягнення, а саме: збільшення середньорічного показника добровільності сплати податків; зменшення середньорічного показника вартості дотримання податкового законодавства; поліпшення середньорічних показників ефективності в адмініструванні податкового законодавства; зменшення ресурсів або часу, що використовується ДПА при адмініструванні податкового законодавства; поліпшення якості роботи ДПА при адмініструванні податків та наданні послуг платникам; підвищення доброчесності при адмініструванні податків; підвищення ділової активності (розвиток підприємництва); підвищення сталості державних фінансів.

Для координації управління програмою модернізації державної податкової служби в ДПА України створено Департамент розвитку та модернізації. Одним із завдань Департаменту є також розробка методів та проведення оцінки вищенаведених показників прогресу. Таке відстеження відбуватиметься на постійній основі з проведенням додаткових досліджень та обстежень, що сприятимуть моніторингу та оцінці програми. Ця інформація допомагатиме керівництву у впровадженні Програми модернізації та буде доступною незалежним наглядовим та дорадчим органам, які створюватимуться з метою сприяння програмі.

Якщо розглядати в комплексі модернізацію ДПС України, то в широкому розумінні це не звичайне удосконалення окремих функцій або процедур діяльності податкових органів та адміністрування податків. Проектом модернізації ДПС України передбачається оновлення всіх процедур адміністрування податків починаючи від реєстрації та обліку платників податків до їх ліквідації. На підставі розроблених стандартів адміністрування кожного процесу необхідно створити єдину інформаційну систему платника податку, забезпечену сучасними програмними продуктами та інформаційними технологіями, які повинні створити умови для максимального виключення людського фактора при прийнятті рішення. Інформатизація всіх процесів адміністрування неодмінно призведе до зміни ідеології щодо платників податку. Основну мету модернізації сформульовано так: "Не платник — для податківців, а податківці — для платника i заради платника".

На необхідності модернізації державної податкової служби України, її стратегії, тактики та цілей неодноразово наголошували в засобах масової інформації Президент України Леонід Кучма та Голова ДПА України Микола Азаров.


 
 

Цікаве

Загрузка...