WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

По-перше, це спрощення податкового законодавства шляхом зменшення кількості податків; спрощення механізму їх справляння, насамперед для фізичних осіб; зменшення обсягів податкової звітності; перехід від квартальної звітності до річної при рівномірній авансовій сплаті податків протягом року з перерахунком за результатами року; уніфікація бухгалтерського обліку в різних галузях господарської діяльності і приведення його до світових стандартів.

По-друге, це досягнення стабільного податкового законодавства, а саме: введення в дія законодавчих актів з оподаткування не раніше, ніж через рік з моменту їх прийняття; забезпечення незмінності ставок, пільг і правил оподаткування протягом трьох років з моменту введення в дію актів податкового законодавства; незмінність податкового законодавства щодо платників, які беруть участь у цільових державних інвестиційних програмах протягом всього терміну їх дії.

По-третє, це забезпечення гнучкої податкової системи, її пристосованості до зовнішньої і внутрішньої економічної кон'єктури. Насамперед мова йде про делегування податковим органам права надавати відстрочки, розстрочку у сплаті податків, пені і штрафних санкцій, залежно від фінансового стану платника і перспективи його розвитку з додержанням єдиної умови – в кінці визначеного періоду платник зобов'язується повністю всю належну бюджету суму. Необхідно досягти збалансованості інтересів бюджету і конкретного підприємця.

По-четверте, це досягнення узгодженості внутрішньої податкової системи з податковими системами суміжних країн і краї – основних економічних партнерів України. Хочеться особливо зазначити, що побудова навіть найдовершенішої податкової системи всередині однієї взятої країни не вирішить повністю всіх її проблем.

Уряди країн можуть бути в будь-яких стосунках, однак підприємці прагнули і будуть прагнути до співпраці, якщо вона взаємовигідна. У разі, коли в податковому законодавстві не буде враховано цей чинник , не тільки держава, але й підприємці втратять значні доходи.

По-п'яте, зведення до мінімуму негативного впливу на економіку країни тіньового бізнесу. Тіньова діяльність спричиняє збитки однаково державі, і кожному легально працюючому підприємцеві. Та й ризик, на який вони свідомо йдуть, не завжди виправдовується прибутками, які вони отримують.

Розуміючи необхідність докорінної зміни податкової системи, Державна податкова адміністрація України вважає, що податкова реформа включає не лише зміну законодавства, яке регулює розміри і процес стягнення податків, але і модернізацію податкової служби, приведення її у відповідність з уже здійсненими ринковими перетвореннями. Потрібно створити таку податкову службу, яка навіть при недосконалих законах могла б на до статному рівні забезпечувати доходами бюджет.

Внаслідок реформування податкової служби необхідно домогтися, щоб держава, суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни досягли згоди, були не суперниками, а партнерами у будь-якій сфері відносин з податковою системою України.

Один з найважливіших концептуальних принципів розвитку податкової служби базується на добровільності виконання платниками своїх податкових зобов'язань.

Потрібно перетворити податкову службу України в організацію, яка б діяла в інтересах як всього суспільства, так і в інтересах конкретного члена цього суспільства, та співпрацювала в тісному взаємозв'язку з ними; забезпечувала дотримання принципу рівності всіх платників податків (підприємств і громадян) перед податковим законодавством; ефективно наповнювала бюджет; поряд із справлянням (збором і стягненням) податків, інформувала і консультувала платників податків, допомагала їм у здійсненні фінансового та податкового планування; принципово, професійно і безкомпромісно вела б боротьбу із фактами свідомого порушення податкового законодавства.

Державною податковою адміністрацією України розроблено Концепцію та проект Програми модернізації податкової служби в Україні, в яких враховано не лише досвід інших країн світу у сфері податкової практики, створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп'ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для планування і виконання функцій аудиту, ефективності боротьби з ухиленнями від сплати податків і скорочення розмірів тіньової економіки (Рис. 3.1)

Головною метою модернізації податкової служби є підвищення ефективності роботи податкової служби України зі справляння податків в умовах кризового стану економіки та обмеження фінансових та трудових ресурсів. Модернізація податкової служби має також забезпечити найбільш раціональне використання трудових та фінансових ресурсів, створити умови для її подальшого та комплексного розвитку, послабити вплив "людського фактору" на якість роботи органів податкової служби, посилити контроль за здійсненням податкового законодавства (Рис. 3.2)

У ході реалізації проекту програми модернізації податкової служби передбачено розв'язання питань забезпечення ефективного обліку юридичних і фізичних осіб, удосконалення механізму нарахування і стягнення податків за дотриманням податкової дисципліни.

Програмою також передбачено розв'язання таких важливих для податкової служби питань, як визначення платників податків для документальних перевірок і планування контролюючої роботи, ліквідації недоїмок, удосконалення звітності та розробка методів економічного аналізу і прогнозування, організація функціональної та інформаційної взаємодії податкових органів державної виконавчої влади.

Розширення бази оподаткування

Дасть змогу зменшити податковий тиск на платників податків та підвищити добровільну сплату податків, що збільшить надходження до бюджету.

Вдосконалення законодавства

Спричинить розвиток регулюючої функції, спрощення, стабільність і передбачуваність податкового законодавства, запровадження обов'язкової перевірки ефективності запропонованих законів за допомогою імітаційної моделі.

Інформаційне забезпечення

За рахунок розширення інформаційного забезпечення кожної ланки податкової служби надасться можливість автоматизувати процес оподаткування, ефективніше використовувати наявні людські ресурси, зіставляти відомості з різних джерел з метою виявлення ухилень від сплати податків.

Прогнозування надходжень

Дасть змогу пропонувати Верховній Раді України збалансований реальний бюджет, що в свою чергу сприятиме стабілізації суспільства та надасть можливість реально оцінювати ефективність діяльності податкової служби.

Підвищення ефективності перевірок

Дасть змогу за рахунок автоматизованого відбору платників для документальних перевірок підвищити імовірність виявлення ухилень від оподаткування при загальному зменшенні кількості перевірок та перевіряючи, забезпечити невідворотність відповідальності порушників.

Скорочення та ліквідація недоїмки

Досягаються шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати та скорочення заборгованості перед бюджетом за рахунок реалізації майна боржників

Залучення до оподаткування тіньових коштів

Відстеження товарно-грошових потоків, контроль за використанням готівки, легалізація зовнішньо-економічної діяльності, запобігання використанню банківської системи в протиправних цілях значно зменшать частку тіньової економіки.

Рис. 3.2 Стратегічні напрямки розвитку податкової служби.

Модернізація податкових органів має забезпечити всебічне оновлення їх технологічних операцій та організаційно-управлінські можливості, розробку єдиної інтегрованої податкової інформаційної системи, яка охоплюватиме всі органи податкової служби.

Для координації та активізації цієї роботи необхідно прискорити запровадження відповідних електронних систем контролю, створити у державній податковій службі протягом повномасштабні телекомунікаційну та автоматизовану інформаційно-аналітичну системи, що передбачено заходами щодо реалізації програми діяльності Уряду.

Поступовий перехід на електронну систему звітності забезпечить створення системи уніфікованої системи обробки та аналізу податкових звітів, декларацій і розрахунків.

Впровадження Програми модернізації державної податкової служби України планується завершити у 2003 році, що є її першим базовим етапом розвитку. На цьому удосконалення податкової служби не завершиться, вона буде розвиватись постійно.

Вже зараз проведено певну роботу з удосконалення структури податкових адміністрацій (ліквідовано проміжні управлінські ланки, створюються міжрайонні та об'єднані Державні податкові інспекції).

Відповідно до вимог сьогоднішнього дня за рахунок внутрішніх резервів, без збільшення чисельності працюючих створено нові структурні підрозділи: відділи апеляцій, підрозділи по боротьбі з корупцією, по фізичному захисту співробітників податкової служби, аналізу і прогнозування доходів бюджету.


 
 

Цікаве

Загрузка...