WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Податкова служба кожної країни є однією із ключових у державній адміністрації, їй надаються дуже широкі повноваження. Це ті органи, для яких не існує, звісно, до певної межі, комерційної таємниці.

Указом Президента України №76096 від 22.08.96 року "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій", з метою посилення контролю за справлянням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, зміцнення виконавської дисципліни працівників податкових органів, було створено на базі Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Автономній республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах, що ліквідуються, Державну податкову адміністрацію України та відповідно державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах з дня їх утворення є правонаступниками відповідних державних податкових інспекцій.

Створення Державної податкової адміністрації та її структур на місцях було одним із перших організаційних кроків у здійсненні податкової реформи.

Формування податкової системи – завдання із завдань, яке для нашої держави і суспільства справді є універсальним, всеохоплюючим.

Стратегічні цілі податкових перетворень – підтримка та стимулювання реальної економіки, виробництва, виходу з тіні прихованих капіталів, набутих некримінальним шляхом. Саме в цьому резерви економічного зростання.

Указом Президента України від 23 червня 2001 року N 466/2001 було засновано емблему, прапор Державної податкової служби України і штандарт Голови Державної податкової адміністрації України (Рис. 1.1, 1.2, 1.3).

Рис. 1.1 Емблема Державної податкової служби України.

Рис. 1.2 Прапор Державної податкової служби України.

Рис. 1.3 Штандарт Голови Державної податкової адміністрації України.

Завдання та структура податкової служби.

Як відомо, оподаткування є важливою складовою частиною фінансової політики. Тому в економічному і фінансовому житті будь-якої держави податкова служба займає одне з провідних місць.

До системи органів державної податкової служби в Україні належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Заступники Голови Державної податкової адміністрації України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України. Кількість заступників Голови Державної податкової адміністрації України визначається Кабінетом Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою Державної податкової адміністрації України.

Підпорядкованість органів Державної податкової служби в Україні можна зобразити за допомогою Рис. 1.2.1.

Органи державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

Рис. 1.2.1 Підпорядкованість органів Державної податкової служби в Україні.

Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.

У нашій країні у зв'язку з переходом до соціально-орієнтованого ринку роль податкової служби суттєво зростає.

Відповідно до Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" завданнями органів державної податкової служби є:

  • здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством;

  • внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

  • прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

  • формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб;

  • роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

  • запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Головним завданням Державної податкової Адміністрації України, згідно Указу Президента України від 22.08.96 року №76096 "Про утворення державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій України", є:

  • здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, інших обов'язкових платежів, установлених податковим законодавством;

  • прийняття рішень щодо накладення фінансових санкцій та адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства та забезпечення їх стягнення, захист інтересів держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків, зборів та обов'язкових платежів;

  • прийняття нормативних та методичних документів з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності на виконання відповідних законодавчих актів.


 
 

Цікаве

Загрузка...