WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Надалі визначається обґрунтованість застосування встановлених пільг по ПДВ, на окремі товари, роботи, послуги, а також своєчасність перерахування податку до бюджету згідно зі встановленими строками.

В установах банків податкові інспекції перевіряють своєчасність виконання доручень підприємств щодо перерахування з їх рахунків платежів у бюджет, а також виконання вимог щодо складання підприємствами розрахункових, платіжних документів.

Якщо за результатами документальної перевірки встановлені порушення в обчисленні податку на додану вартість, складається акт в двох примірниках. Акт підписується податковим інспектором, керівником підприємства та головним бухгалтером підприємства. Один із примірників акта залишається на підприємстві, другий наступного дня після його підписання передається начальнику податкової інспекції для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій.

Податкові органи мають право накладати такі фінансові санкції:

 • у разі приховування (заниження) оподатковуваного обороту з платників податку в дохід бюджету стягується сума податку, вирахованого із заниженого обороту, і штраф у двократому розмірі нарахованої суми податку, а при повторному порушенні протягом року – штраф у п'ятикратному розмірі. Суми податку, обчислені із заниженого обороту, і штраф вносяться до бюджету за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні платника, в 10-денний строк від дня складання акта про виявлення порушень;

 • на службових осіб, винних у приховуванні (занижені оподатковуваного обороту, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням установленого порядку, несвоєчасному поданні чи поданні за невстановленою формою декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків до бюджету, податковими органами накладається адміністративний штраф у розмірі від п'яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати;

 • платники податку за неподання , несвоєчасне подання податковим органам декларацій, розрахунків та інших документів, необхідних для сплати ПДВ, а також за неподання або несвоєчасне подання установами банків платіжних доручень на перерахування ПДВ, сплачують до бюджету 10% належних сум податку;

 • своєчасно не сплачені суми податку стягуються за весь час заборгованості перед бюджетом з нарахування пені в розмірі 0,2% із суми недоїмки за кожен день прострочення (включаючи день сплати).

У випадках незгоди з фактами, які викладені у акті, керівники та інші посадові особи підприємства подають письмові пояснення мотивів незгоди. Рішення податкового органу може бути оскаржене в місячний строк у вищестоящому податковому органі. У разі незгоди з рішенням, прийнятим цим податковим органом, воно може бути оскаржене у судовому порядку.

У випадках встановлення фактів порушень законодавства, за які передбачену кримінальну відповідальність, усі матеріали передаються правоохоронним органам.

Надалі акт заноситься інспектором обліку з метою відображення сум в особовому рахунку платника, а також до АРМу "Аудит", де відображається контрольна ревізійна робота всієї інспекції.

Камеральна перевірка підприємств, об'єднань та організацій з питань дотримання ними податкового законодавства, правильності обчислення та своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток здійснюється безпосередньо в податковій інспекції в присутності головного бухгалтера, який здає звіт. Перевірці підлягають такі питання:

 • повнота та своєчасність подання звіту й розрахунку податку на прибуток;

 • наявність у податкових документах усіх необхідних реквізитів;

 • узгодженість звітних даних;

 • послідовність даних у формах звітності;

 • відповідність даних, що використовуються для складання декларацій по податку на прибуток, даним відображеним у звіті;

 • правильність складання декларацій на прибуток підприємства, визначення сум і строків сплати або повернення з бюджету належних сум.

Документальна перевірка – це другий етап контролю податкових органів за правильністю обчислення і внесення до бюджету податку на прибуток підприємств. Вона здійснюється відповідно з складеним національним планом проведення документальних перевірок.

Для проведення перевірки податковий інспектор повинен мати при собі розпорядження податкової інспекції, в якому вказується назва і повна адреса підприємства, що підлягає перевірці, і програму перевірки, затверджену начальником інспекції. Програма складається, виходячи з головної мети перевірки, яка полягає у виявлені достовірності визначення прибутку, правильності обчислення податку й виконання зобов'язань перед бюджетом, оцінці стану звітної дисципліни та ведення бухгалтерського обліку. В зв'язку з цим перевірці підлягають такі питання:

1. Достовірність обліку затрат на виробництво й витрат обігу, а саме:

 • правильність визначення вартості сировини, основних матеріалів, палива і запасних частин, списаних на виробництво у звітному періоді;

 • дотримання порядку списування на виробництво вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію;

 • правильність нарахування амортизації;

 • правильність віднесення на виробництво витрат на рекламу, орендну плату, затрат за виплату процентів за кредити;

 • правильність ведення обліку загальногосподарських витрат і загальновиробничих та їх розподілу міх різними видами діяльності.

2. Правильність відображення у звітності даних про фактичну реалізацію готової продукції.

3. Достовірність фінансових результатів.

За результатами перевірки складається акт, в якому вказується:

 • предмет перевірки й повне найменування об'єкта, що перевірявся;

 • ким проведено перевірку: прізвище, ім'я та по батькові перевіряючого, місце роботи й посада;

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи й посада осіб, з відома та в присутності яких проводилась перевірка;

 • період за який проводилась перевірка;

 • дата проведення попередньої перевірки, факти, що підтверджують ліквідацію виявлених порушень і виконання рекомендацій;

 • питання щодо яких проведено перевірку, точне найменування перевірених бухгалтерських документів;

 • факти порушень із посиланням на законодавчі й інструктивні матеріали, а також із зазначенням, у якій звітності, за який період і ким допущено порушення.

До акта перевірки можуть додаватися документи або їхні копії, які свідчать про факти порушень, про що в акті робиться відповідний запис. Акт підписується перевіряючим податковим інспектором, керівником та головним бухгалтером підприємства.

До несумлінних платників податку застосовують такі міри відповідальності:

 • за відсутність обліку доходу або ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також за неподання або несвоєчасне подання звітів, необхідних для обчислення і сплати податків, платники вносять до бюджету 10% належних сум податків;

 • у разі заниження прибутку чи приховування інших об'єктів оподаткування з платників стягується належна сума податку й штраф у п'ятикратному розмірі нарахованої суми податку.

 • на посадових осіб, винних у приховуванні прибутку або приховуванні інших об'єктів оподаткування , а також відсутності бухгалтерського обліку чи веденням його з порушенням встановленого порядку й перекручення бухгалтерських звітів, накладається адмінштраф у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Приховування прибутку або приховування інших об'єктів оподаткування, вчинене навмисне, тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

Суть контрольної роботи податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян, одержаних за основним та не основним місцем роботи, полягає у перевірці правильності утримання, повноти та своєчасності перерахування до бюджету утриманих підприємствами, установами та організаціями сум податків. Перевірка здійснюється податковими інспекторами як безпосередньо в податкових інспекціях, так і при виїзді на підприємство.

Перевірка правильності нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів, одержаних за місцем основної роботи, провадиться безпосередньо на підприємствах за допомогою касових книг, де відображаються всі грошові виплати, розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати й утримання податку, особистих рахунків працівників, документів, що підтверджують право на пільги, та інших документів.

За результатами перевірки складається акт, який підписується належними особами, розглядається начальником інспекції, який висловлює свої зауваження та висновки що до акта та виносить рішення.

Одним із видів документальних перевірок є зустрічні перевірки. Основним питанням, що являється підставою для проведення зустрічної перевірки є відшкодування з бюджету ПДВ, відповідно до п.7.4. ст.7 ЗУ "Про ПДВ" від 3.04.97 року. №16897-ВР зі змінами та доповненнями від 26.09.97 р.№55097, Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування " від 19.11.97 року № 64497-ВР, та Наказу ДПА України №139 від 25.06.98 року "Про посилення контролю за проведенням встановленого порядку відшкодування ПДВ".


 
 

Цікаве

Загрузка...