WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

35

Розділ ІІ. Організаційні аспекти податкової роботи в Україні .

2.1 Інформаційно-облікова діяльність підрозділів податкової служби.

Облік платників податків є однією з основних функцій державних податкових органів, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю перерахування платниками податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів. Для ведення обліку платників керуються "Інструкцією про порядок обліку платників податків", затверджену наказом Державної податкової адміністрації України від 19 лютого №80 та зареєстровану Міністерством юстиції України 16 березня 1998 року за №172/2612. Вона має на меті використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів в органах державної податкової служби.

Робота по обліку платників податків у державних податкових органах здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується Державною податковою адміністрацією України.

Розглянемо організацію податкової роботи на прикладі Надвірнянської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області.

На обліку в Надвірнянській ОДПІ станом на 01.01.2002 року знаходиться 555 юридичних осіб та 708 фізичних осіб.

Юридичні особи та їх філії, у яких згідно з чинним законодавством виникають податкові зобов'язання, у 20-денний термін після одержання "Свідоцтва про державну реєстрацію", звертаються до державної податкової інспекції для взяття на податковий облік.

Для взяття на облік платника податків – юридична особа, подає до податкової інспекції наступні документи:

 • заяву за формою №1-ОПП ;

 • нотаріально завірені копії Статуту, установчих договорів та інших документів, затверджених та зареєстрованих у встановленому чинним законодавством порядку з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

 • копію положення (для бюджетних установ);

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Усі документи подаються особисто засновником чи призначеним керівником або головним бухгалтером і приймаються лише за наявності паспортів. Подані реєстраційні документи залишаються в податковій інспекції, де для кожного підприємства заводиться своя облікова справа.

Заяви про взяття на облік платника податку реєструються шляхом щоденного занесення до "Журналу реєстрації заяв платників і зборів (обов'язкових платежів) за формою №2-ОПП. При прийнятті документів платнику податків видається довідка про перелік прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття.

Після взяття на облік платника податків податкова інспекція видає йому "Довідку про взяття на облік платника податків" за формою №4-ОПП та її копію в одному примірнику, яка підтверджує взяття його на податковий облік для пред'явлення в установу банку, де він вирішив відкрити поточний рахунок. Другий примірник копії довідки підшивається до облікової справи платника податків.

Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунка особисто подати або надіслати поштою до податкової інспекції повідомлення про відкриття рахунку в установі банку. Банк також при відкритті рахунку платнику податків повинен повідомити на протязі трьох днів податкову інспекцію.

Для забезпечення повноти обліку платників податків станом на перше число кожного місяця податкова інспекція проводить звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними органів державної реєстрації та складають акти звірки.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб показано на Рис. 2.1.

Рис. 2.1. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.

Якщо при звірці з органами державної реєстрації встановлено, що окремі суб'єкти підприємницької діяльності не з'явились до державного податкового органу для взяття на облік, сектор обліку платників податків подає до податкової міліції відомості про суб'єктів як таких, що ухиляються від взяття на облік.

Відповідальний працівник сектору, не пізніше наступного дня після взяття на облік платника податків, складає та передає списки платників податків, взятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності.

При взятті на облік фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, фізична особа після одержання свідоцтва про державну реєстрацію повинна у 20-денний термін звернутися до податкової інспекції для взяття на податковий облік з такими документами:

 • заява за формою №5 – ОПП;

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

 • документ, що засвідчує особу.

Заява реєструється в "Журналі реєстрації заяв платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за формою №6-ОПП. Дані із заяви про взяття на облік заносяться до Реєстру фізичних осіб.

Фізичній особі – суб'єкту підприємницької діяльності, незалежно від виду діяльності і запланованих обсягів операцій з продажу товарів (робіт, послуг), та діючі особи, які підлягають під дію статті 2 Закону України "Про податок на додану вартість", зобов'язані зареєструватися як платники податку на додану вартість, відповідно до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 27 травня 1997 року №149 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 1997 року за №216/2020.

Після взяття на облік платника податків податкова інспекція видає йому довідку за формою №4-ОПП, яка підтверджує взяття його на податковий облік.

Відділ по оподаткуванню фізичних осіб вносить інформацію про відкриті рахунки платників податків до Реєстру фізичних осіб.

Облік фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності ведеться в Журналі обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) фізичних осіб за формою №7-ОПП. Інформація про взятих на облік платників податків або зміни що до них щотижня вносяться в зазначений журнал, підписуються керівником податкової інспекції, завіряються печаткою і підшиваються.

Для зняття з обліку, у разі прийняття рішення про ліквідацію, платник податків – юридична особа подає такі документи:

 • заяву про зняття з обліку платника податків за формою №8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою №6-ОПП;

 • заяву про зняття з обліку платника ПДВ, а також оригінал свідоцтва платника ПДВ і завірені в ДПІ копії цього свідоцтва;

 • оригінал довідки за формою №4-ОПП;

 • копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновниками про його ліквідацію;

 • копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;

 • ліквідаційну картку органів державної статистики.

У 10-ти денний термін з дня подання заяви складається ліквідаційний баланс у формі річного звіту (на дату прийняття рішення про ліквідацію) та подається на перевірку до ДПІ.

При одержанні від платника податків заяви про зняття з обліку, а також на підставі інформації про порушення справи про банкрутство платника податків, органом державної податкової служби приймається рішення про проведення документальної перевірки таких платників. Дія цього порядку поширюється на представництва, філії та інші відокремлені підрозділи юридичної особи в разі прийняття юридичною особою рішення про їх закриття.

Після проведеної перевірки платника податків, у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом орган державної податкової служби знімає його з обліку. Зняття з обліку платника податків проводиться за наявності повідомлення від установи банку про закриття такому платнику рахунків. Після завершення процедури зняття з обліку складається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП, яка надсилається до органів державної реєстрації або органу, що здійснив реєстрацію.

Зняття з обліку платника податків фіксується в журналі за формою №6-ОПП, а відмітка про зняття з обліку платника вводиться в районний рівень Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб або Державного реєстру фізичних осіб. Облікові справи про таких платників здаються до архіву органів державної податкової служби по закінченню звітного року.

Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетом, орган державної податкової служби не знімає його з обліку, а відділ обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов'язків зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за формою №10-ОПП і надсилають його ліквідаційній комісії.

Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі:


 
 

Цікаве

Загрузка...