WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Зв'язок бухгалтерського обліку матеріалів з сортовим обліком їх на складах здійснюється за допомогою книги залишків матеріалів (сальдової книги). Це регістр аналітичного бухгалтерського обліку, що органічно пов'язаний з оперативним обліком на складах. Книгу залишків матеріалів відкривають на рік для кожного складу. Після закінчення місяця матеріально відповідальна особа отримує її в бухгалтерії і записує туди з карток складського сортового обліку кількісні залишки матеріалів на початок наступного місяця. Ці залишки в бухгалтерії розцінюються, підсумовуються по групах матеріалів і загальні, а дані по всіх матеріально відповідальних особах(складах) звіряють з записами синтетичного обліку.

Якщо вести облік матеріалів оперативно-бухгалтерським (сальдовим) методом, усувається дублювання кількісного обліку в бухгалтерії, підвищується якість складського обліку і прискорюється складання звітності.

Якщо складський облік ведуть на електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ), то машина сама зіставляє одержаний залишок (після кожної реєстрації даних того чи іншого первинного документу) з нормою запасу і може готувати документацію для наступного замовлення матеріальних ресурсів).

У разі організації на підприємстві номенклатурно-кількісного оперативно-складського й аналітичного бухгалтерського обліку складський і бухгалтерський облік (в номенклатурно-кількісному відношенні) дублюватимуть один одного, але за умов використання ЕОМ такого дублювання можна уникнути, якщо організувати оцінку матеріальних цінностей, враховану у оперативному складському обліку. При ручній реєстрації даних у складському обліку, використовуючи тверді облікові ціни, можна уникнути паралельного ведення бухгалтерського обліку. За твердими обліковими цінами ведуть вартісний аналітичний облік руху матеріальних цінностей за групами матеріалів, місцями зберігання, матеріально-відповідальними особами, рахунками і субрахунками.

Для звірки даних складського і аналітичного обліку потрібно здійснювати періодичну оцінку за обліковими цінами кількісних залишків за даними складського обліку на визначену дату і зіставляти одержані загальні суми з сумою залишку за обліковими цінами з вартісного аналітичного обліку. Такий метод організації обліку називається сальдовим або оперативно-бухгалтерським. [47, с. 219-220].

2.3. Облік матеріалів в бухгалтерії і його зв'язок із складським обліком.

Документи, що надійшли зі складів до бухгалтерії, перевіряють як з точки зору правильності їх оформлення, так і по суті відображених у них операціях. Прибуткові ордери звіряють з рахунками, що до них належать, транспортними документами, прийомними актами тощо. Лімітні-забірні картки, що надійшли зі складу, зіставляють з іншими примірниками, одержаними від цехів-споживачів, накладні на внутрішнє переміщення матеріалів, здані складами-відправниками, з примірниками тих же накладних, що надійшли зі складів-одержувачів, лімітні картки і вимоги відзначають у реєстрах видачі тощо.

Далі документи таксують за допомогою ЕОМ, тобто зазначені в них матеріальні цінності оцінюються за твердими обліковими цінами. По кожному реєстру зданих документів після їх таксування підраховують обороти надходження або витрачання матеріалів у розрізі облікових груп.

На малих підприємствах підсумки підрахунків можна відображати в нагромаджувальних відомостях.

Основними завданнями обліку матеріалів є:

  • контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення;

  • відображати надходження матеріалів і всі затрати, що пов'язані з їх придбанням;

  • виявлення відхилень від планової собівартості придбаних матеріалів, давати точні дані по окремих складах про кількість і вартість матеріальних запасів про відповідність їх до встановлених нормативів;

  • здійснювати контроль за додержанням норм витрачання матеріалів і точним розподілом їх вартості по об'єктам калькуляції;

  • виявити такі матеріали, які можна реалізувати з метою мобілізації внутрішніх ресурсів.

У таблиці 2.3.1. наведена загальна схема послідовності бухгалтерських записів у регістрах журнально-ордерної форми обліку щодо операцій використання матеріалів у виробництві.табл.2.3.1. [47, с. 225-228]

Таблиця 2.3.1.

Схема послідовності бухгалтерських записів.

Первинні документи на сировину, матеріали, паливо, комплектуючі вироби і напівфабрикати, відпущені до цехів основного і допоміжного виробництв, для виготовлення продукції (виконання замовлень).

Розроблювальна таблиця ф.№1 – розподіл витрат матеріалів за напрямками їх використання.

Відомість №5.1. "Аналітичного обліку запасів за рахунком 20 "Виробничі запаси"."

Журнал №5 по дебету рахунка 23 "Виробництво" – підсумкові дані відомості "5.1.аналітичного обліку запасів за рахунком 20 "Виробничі запаси".

Для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці, призначених для використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, що підприємство включає до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів призначено рахунок 20 "Виробничі запаси".

Сировина і матеріали відображуються на рахунку 20 "Виробничі запаси", що призначений для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі і матеріали, що знаходяться в дорозі чи в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари і тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

По дебету рахунка 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, по кредиту – витрата на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпустку (передачу) на сторону, уцінка тощо:

Рахунок 20 має такі субрахунки:

201 "Сировина і матеріали" – відображаються наявність і рух сировини й основних матеріалів, що входять до складу виготовленої продукції або є необхідними компонентами при її виготовленні (забудовники облік будівельних матеріалів і конструкцій ведуть на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, використовуваних підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт. Допоміжні матеріали, що використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей і сприянні у виробничому процесі, також відображуються на субрахунку 201. [25, с. 9]

У поточному бухгалтерському обліку матеріали можуть обліковуватися за різними обліковими цінами (договірними, середніми, купівельними) тощо, але на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) обов'язкове перерахування за фактичною собівартістю. Фактична собівартість матеріалів складається з вартості за цінами заготівлі, придбання та витрат по доставці цих матеріальних цінностей на підприємство. Давальницька сировина відображається по балансу за цінами, зазначеними у договорі.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається, виходячи з витрат на їх придбання, включаючи оплату процентів за придбання в кредит, наданий постачальником цих ресурсів, націнку (надбавки), комісійну винагороду, сплачену постачальникам і зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюється сторонніми організаціями. [48, с.259]

На субрахунку 202 "Купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби" відображуються наявність і рух покупних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів, придбаних для комплектування продукції, що випускається, які вимагають додаткових витрат по обробці чи зборці. Вироби, придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається в собівартість продукції цього підприємства, відображуються на рахунку 28 "Товари".

Науково-дослідні і конструкторські організації придбані необхідні їм як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт з визначеної науково-дослідної чи конструкторської теми спеціальне устаткування й інструменти, пристрої й інші прилади обліковують на субрахунку 202. Устаткування і прилади загального призначення на цьому субрахунку не обліковуються, а відображуються на рахунку 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" по видах предметів.

На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) обліковуються наявність і рух палива, що заготовляються для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для виробництва енергії й опалення будинків. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ. [25, с. 9]


 
 

Цікаве

Загрузка...