WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

У процесі документального оформлення первинного обліку матеріалів необхідно користуватися такими нормативними документами:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-ХІV.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. N 291.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. №246.

4. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей №99, затверджена наказом МФУ від 16.05.1996 р.

5. Про зміни і доповнення до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджені наказом МФУ №226 від 18.10.1996 р.

6. Наказ Міністерства статистики України №193 від 26.06.1996 р. "Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів".

7. Наказ Міністерства статистики України №192 від 21.06.1996 р. "Про затвердження типової форми первинного обліку ".

8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69 (зі змінами та доповненнями).

За допомогою цих документів, зокрема, оформляють операції з:

  • надходження матеріальних цінностей на підприємство;

  • обліку матеріалів на складах;

  • відпуску матеріалів у виробництво або на сторону;

  • внутрішнього переміщення матеріалів. [11, с. 209]

Матеріальні, сировинні та паливні ресурси є одними з найважливіших на підприємстві, тому й документальне оформлення надходження, наявності і витрачання зазначених ресурсів є досить відповідальним процесом, який повинен забезпечити необхідну інформацію як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом матеріальних цінностей.

Основними типовими документами з оприбуткування матеріалів є накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, прийомні акти тощо.

Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряються, встановлюють відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам поставок і супровідним документам. Перевірку матеріалів за кількістю та якістю здійснюють відповідно до:

  • Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р. № п_6 (із змінами та доповненнями);

  • Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. №П-7 (зі змінами та доповненнями).

Згідно з цими інструкціями приймання матеріальних цінностей проводиться особами, уповноваженими на те керівниками або заступником керівника підприємства-одержувача. Ці особи несуть відповідальність за суворе дотримання правил приймання матеріалів.

При цьому підприємство-одержувач зобов'язане:

а) створити для правильного і своєчасного приймання матеріальних цінностей умови, за яких було б забезпечено збереження і запобігання можливості виникнення нестач і розкрадань ТМЦ, а також псування і змішування з іншою однорідними матеріалами;

б) стежити за справністю засобів випробовування і вимірювання, якими визначається якість матеріальних цінностей, а також за своєчасністю перевірки їх у встановленому порядку;

в) забезпечити точне визначення кількості матеріалів, що надійшли (ваги, кількості місць: ящиків, мішків, в'язок, пачок тощо);

г) забезпечити, щоб особи, які здійснюють приймання матеріалів за якістю та комплектністю, добре знали і суворо дотримувалися відповідних Інструкцій, а також правил приймання матеріалів, встановлених відповідними стандартами, технічними умовами, основними і особливими умовами постачання, іншими обов'язковими правилами;

д) систематично здійснювати контроль за роботою осіб, на яких покладено приймання матеріальних цінностей за якістю, комплектністю, кількістю, та попереджати порушення правил приймання матеріалів.

Приймання матеріалів за кількістю проводиться за транспортними і супровідними документами (рахунком-фактурою, специфікацією, описом, пакувальними ярликами тощо) відправника (виробника). Відсутність зазначених документів або деяких з них не призупиняє приймання матеріалів. У цьому випадку складається акт про фактичну наявність матеріальних цінностей в якому зазначається, які документи відсутні.

Приймання матеріальних цінностей за якістю та комплектністю проводиться у точній відповідності зі стандартами, іншими обов'язковими для сторін правилами, а також за супровідними документами, які засвідчують якість та комплектність матеріальних цінностей, що поставляються (технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість, рахунок-фактура, специфікація тощо). [11, с. 210-212]

Основними типовими документами з оприбуткування матеріалів є накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, прийомні акти тощо. При цьому можливі два варіанти оформлення приходу:

  • безпосередньо на документі постачальника;

  • шляхом виписування прибуткового ордеру. [26, с. 147-148]

У першому випадку на одному примірнику документа (постачальника), який підписує матеріально-відповідальна особа, ставлять штампи прийому, у другому – оформлюють прибутковий ордер (ф. М-4). На Червоноградській швейній фабриці ВАТ "Калина" фінансовою службою визначено, що всі матеріальні цінності, які надходять на склад, оприбутковуються за допомогою прибуткового ордеру (див. додаток 1). Прибуткові ордери на Червоноградській швейній фабриці ВАТ "Калина" використовуються для кількісно-сумового обліку матеріалів, що надходять від постачальників або з переробки. Більш докладно це питання буде викладено при освітленні обліку матеріалів на складах.

У випадках, коли є розбіжності кількості і якості з даними супроводжуючих документів постачальника, застосовується типова форма №М-7 "Акт про приймання матеріалів". Ця форма застосовується також при прийманні матеріалів, які прибули без документів. Після прийняття цінностей акти з прикладанням документів (товарно-транспортних накладних) передаються: один до бухгалтерії підприємства для обліку переміщення (руху) матеріальних цінностей, а другий – у відділ постачання або юридичний відділ для направлення листа-претензії постачальнику.

Акт у двох примірниках складається приймальною комісією з обов'язковою участю матеріально-відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації та затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, яка на те уповноважена.

Для одержання матеріалів від одногороднього постачальника покупець повинен видати експедитору (або представнику відділу постачання) доручення, зареєстроване у журналі реєстрації доручень. Необхідно налагодити суворий контроль за своєчасним оприбуткуванням матеріалів та поверненням невикористаних доручень.

При дрібних купівлях матеріалів готівкою (наприклад, канцелярського приладдя) підзвітна особа зобов'язана здати матеріали на склад, а комірник на рахунку постачальника повинен поставити відмітку про дату, номер прибуткового ордеру і підпис.

При відпуску матеріалів на сторону (продаж) використовують типову форму №М-15 "Накладна на відпуск матеріалів на сторону" (див. додаток 2). Наприклад, 16 січня 2001 р. з фактурного складу Червоноградської швейної фабрики ВАТ "Калина" було відпущено рушники у кількості 1000 шт. на загальну суму (з ПДВ) 4608 грн. Ця накладна для покупця є фактично підставою для оплати.

Необхідно щоденно одержувати в банку виписки, перевіряти їх відповідність надходженню матеріальних цінностей на склад підприємства (відділ постачання) і контролювати своєчасність їх оплати (фінансовий відділ підприємства, а на малому підприємстві – головний бухгалтер).

За умови тривалої відсутності й перебування в дорозі матеріальних цінностей потрібно вживати заходів до розшуку вантажу.

Контроль за своєчасним надходженням матеріалів здійснюється відділом постачання і бухгалтерією, а вживання оперативних заходів по розшуку вантажу покладається на відділ постачання, менеджера тощо.

Необхідно забезпечити своєчасне оформлення надходження матеріалів, за цим мають слідкувати працівники бухгалтерії (матеріальний відділ або головний бухгалтер малого підприємства).


 
 

Цікаве

Загрузка...