WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Дата

Надходження

Видаток

Залишок

К-ть одиниць

Собівартість одиниці, грн.

Сума, грн.

К-ть одиниць

Собівартість одиниці, грн.

Сума, грн.

К-ть одиниць

Собівартість одиниці, грн.

Сума, грн.

01.01

100

20,0

2000,0

07.01

100

22,0

2200,0

200

4200,0

08.01

120 100 20

20,0

22,0

2440,0 2000,0

440,0

80

22,0

1760,0

13.01.

200

25,0

5000,0

280

80

200

22,0

25,0

6760,0

1760,0

5000,0

14.01.

120

80

40

22,0

25,0

2760,0

1760,0

1000,0

160

25,0

4000,0

20.01

50

22,0

1100,0

210

160

50

25,0

22,0

5100,0

4000,0

1100,0

25.01.

40

25,0

1000,0

170

120

50

25,0

22,0

4100,0

3000,0

1100,0

4. Метод собівартості останніх за часом надходження запасів (LIFO) передбачає першочергове списання матеріалів за собівартістю останніх партій. В результаті відбувається завищення вартості відпущених цінностей, заниження їх залишку на кінець місяця в балансі, а отже, зниження прибутку підприємства. Розрахунок собівартості матеріалів методом LIFO при періодичній та постійній системах обліку запасів наведено у таблицях 1.2.6. та 1.2.7.

Таблиця 1.2.6.

Розрахунок собівартості матеріалів методом LIFO при періодичній системі обліку запасів.

Показники

Кількість одиниць

Собівартість реалізації, грн..

Загальна сума, грн..

Залишок на початок періоду

100

20,0

2000,0

Придбано: 07.01.00

13.01.00

20.01.00

100

22,0

2200,0

200

25,0

5000,0

50

22,0

1100,0

Всього матеріалів

450

10300,0

Залишок на кінець періоду (за даними інвентаризації)

100

20,0

2000,0

70

22,0

1540,0

Всього залишок

170

3540,0

Реалізовано за період, всього

в т.ч.

280

6760,0

30

22,0

660,0

200

25,0

5000,0

50

22,0

1100,0

Таблиця 1.2.7.

Розрахунок собівартості матеріалів методом LIFO при постійній системі обліку запасів.

Дата

Надходження

Видаток

Залишок

К-ть одиниць

Собівартість одиниці, грн.

Сума, грн.

К-ть одиниць

Собівартість одиниці, грн.

Сума, грн.

К-ть одиниць

Собівартість одиниці, грн.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.01

100

20,0

2000,0

07.01

100

22,0

2200,0

200

4200,0

08.01.

120 100 20

22,0

20,0

2600,0 2200,0

400,0

80

20,0

1600,0

13.01.

200

25,0

5000,0

280

80

200

20,0

25,0

6600,0

1600,0

5000,0

Продовження таблиці 1.2.7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.01.

120

25,0

3000

160

80

80

20,0

25,0

3600,0

1600,0

2000,0

20.01

50

22,0

1100,0

210

80

80

50

20,0

25,0

22,0

4700,0

1600,0

2000,0

1100,0

25.01.

40

22,0

880,0

170

80

80

10

20,0

25,0

22,0

3820,0

1600,0

2000,0

220,0

5. Метод оцінки за нормативними витратамиполягає в застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), установлених підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних витрат до фактичних, норми витрат і ціни мають регулярно перевірятися і переглядатися. Використання цього методу оцінки запасів при їх вибутті можливе при нормативному методі обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Суть його полягає в тому, що списання вартості запасів на витрати виробництва здійснюється за нормативною (плановою) собівартістю, а відхилення первісної вартості запасів від нормативу, які неминуче виникають у процесі виробництва, відносяться прямо на собівартість реалізованої продукції в періоді їх виникнення, тобто по дебету рахунка 90 "Собівартість реалізації". Отже, матеріальні витрати у складі незавершеного виробництва і готової продукції будуть оцінені за нормативною (плановою) собівартістю.

Переоцінка запасів здійснюється на індивідуальній основі у випадку, коли чиста вартість їх реалізації стає меншою за їхню собівартість або балансову вартість.

Сума часткового списання вартості запасів до чистої вартості реалізації визнається як витрати того періоду, у якому було здійснено переоцінку запасів.

Часткове списання запасів до чистої вартості реалізації відповідає принципу обачності, згідно з яким вартість активів не повинна перевищувати суму, яка очікується від їх продажу або використання.

І на заключення розгляду даного питання варто зауважити, що у примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

  • методи оцінки запасів;

  • балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних структур;

  • балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації;

  • балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу;

  • суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів.

Якщо для оцінки запасів використовується метод LIFO, то в примітках наводиться різниця між вартістю запасів, відображеною на дату балансу в обліку і звітності, і найменшою з вартості, обчисленою із застосуванням методу середньозваженої собівартості, FIFO, чистої вартості реалізації. [22, с. 5-6]

Розділ 2. Облік надходження і витрачання матеріалів при АРМ бухгалтера.

2.1. Документальне оформлення надходження

і витрачання матеріалів.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси, як вже було з'ясоване, регламентовано ПБО-9 "Запаси". Однак правильність складання бухгалтерських записів для відображення в обліку операцій з матеріальними цінностями часто залежить від правильності й своєчасності оформлення первинних документів.


 
 

Цікаве

Загрузка...