WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

45. Руденко А.И.. Стратегическое планирование на предприятии. – Симферополь, КФ КИЭУ, 1997 – 177 с.

46. Рудницький В. Внутрішній аудит. Методологія, організація. – Тернопіль, Економічна думка, 2000 – 104 с.

47. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: Новое знание, 1999 - 686 с.

48. Стоун Д., Хитчинг К. Бухучет и финансовый анализ. – К.: АОЗТ "Литера Плюс", 1998 – 301 с.

49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2000 – 784 с.

50. Шевеленко С.М. Підприємництво і підприємницька діяльність. – К.: Вища школа, 1997 – 449 с.

51. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Высшая школа, 1982 – 342 с.

52. Шеремет А.Д. Анализ экономики промышленных предприятий. – М. Высшая школа, 1976 – 197 с.

53. Шишкин А.К., Вартанян С.С., Микрюков В.А. Бухгалтерский учет и финансовый анализ на коммерческих предприятиях. – М.: Инфра – М, 1996 - 314 с.

54. ФПБАУ. Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – Дніпропетровськ, Баланс-Клуб, 2000 – 364 с.

Список використаних джерел.

 • Алборов Р.А. Выбор учетной политики предприятия: Принципы и практические рекомендации. - М.: Юнити, 1995. - 228 с.

 • Баглей Р. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів - Тернопіль: Збруч, 1998. - 36 с.

 • Батіщева Н. Нова методологія обліку МШП.// Все про бухгалтерський облік, 2000, №45 - с. 4-11.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту. Підручник.-К.: Вища школа, 1998. - 574 с.

 • Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.

 • Бородкин А. С. "Шоковая терапия" для бухгалтерского учета./ Світ бухгалтерського обліку. -1997.

 • Буфатіна І. Загальні вимоги до фінансової звітності: характеристика і принципи підготовки.// Все про бухгалтерський облік, 2000. - № 52, с. 9-11 Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. - 768с.

 • Буфатіна І. Запаси. Облік за національними стандартами. // Все про бухгалтерський облік, 2000, №8 - с. 8-13, №10 - с. 4.

 • Буфатіна І. Облік по-новому: вчимося працювати. // Все про бухгалтерський облік, 2000. - №52 - с. 3-7

 • Буфатіна І. Особливості обліку витрат на виробничих підприємствах. // Все про бухгалтерський облік, 2000. - №32 - с. 3-9

 • Бухгалтерія 2000: енциклопедія бухгалтерських проводок - III. Типові форми первинного обліку та рекомендації щодо їх заповнення. - К.: Бліц Ін форм, 2000 - №47 - 226 с.

 • Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. 2001:Навч. посібник/Під ред. М.В. Кутельного." 6-те вид. - К.:А.С.К.,2001. - 272с. (Економіка. Фінанси. Право).

 • Економічний аналіз діяльності промислових підприємств. За ред. С.І. Шкарабана, М.І. Сапачова, - Тернопіль:ТАНГ,1999.-405с.

 • Жукова В. Новий План рахунків. // Бухгалтерський облік і аудит, 2000. - №1. - с.63-95

 • Журавель Г.П. та інші. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки: Навч. Посібник.-К.:ІСД МОУ,1995.-380с.

 • Завгородный В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.

 • Завгородный В.П. Бухгалтерський учет в Украине (С использ. Нац. стандартов): Учеб. пособие для стедентов вузов.- 5-е изд., доп. и перероб.-К.:А.С.К., 2001.-848с.-(Экономика.Финансы.Право).

 • Завгородный А.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - К.: Блиц-Информ, 1995 - 829 с.

 • Загородній А.Г., Усач Б.Ф., Хом'як Р.Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності. - Львів: Львівська політехніка, 1995. - 208с.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-ХІУ.

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами і доповненнями).

 • Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

 • Зубрицька І. Облік витрат на виробництво продукції. // Все про бухгалтерський облік, 2000, №25 - с.4-8

 • Іваненко В.М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання-Прес, 2000-207 с.

 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. N291.

 • Камышанов П.И. Бухгалтерский учет и аудит. - К.: Высшая школа, 1997. - 232 с.

 • Карпик Я.М., Пушкар М.С. Аналіз господарської діяльності (посібник для бізнесменів). - Тернопіль, 1993. - 48с.

 • Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1995.-192с.

 • Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. - М.: Финансы и статистика, 1988 - 299 с.

 • Кужельний М.В. Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.:КНЕУ, 2001.- 334с.

 • Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - К.: Вища школа, 1993 - 223 с.

 • Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. - К.:НМК ВО, 1992.-124с.

 • Мних Є.В. Аналіз і оцінка виробничої діяльності підприємств.-К,1994.-104с.

 • Новодворський В.Д. Учет производственных запасов. - М.: Финансы и статистика, 1990.-С.48-75.

 • Палий В.Ф., Суздальцева Л.П. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий. - М.: Машиностроение, 1989 - 252 с.

 • Пархоменко В.М. Бухгалтерский учет в Украине, 2 часть. - К.: Просвещение, 1998 - 448 с.

 • Положения (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. №246.

 • Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. -Тернопіль, Економічна думка, 1998. - 199 с.

 • Пушкарь М.С. Бухгалтерський учет в системе управления. - М.: Финансы и статистика, 1991.-176с.

 • Пушкарь М.С. Бухгалтерский учет в производственных обьединениях.-Львов:Світ,1990.-188с.

 • Пушкар М.С., Журавель Г.П. Бухгалтерський облік. Основи методології та організації. - Тернопіль, Таня, 1997. - 262 с.

 • Рудницький В. Внутрішній аудит. Методологія, організація. -Тернопіль, Економічна думка, 2000. - 104 с.

 • Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -Минск: Новое знание, 1999. - 686 с.

 • Стоун Д., Хитчинг К. Бухучет и финансовый анализ. - К.: АОЗТ "Литера Плюс", 1998. - 301 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.: А.С.К, 2000 - 784 с.

 • Чечета А.П. Учет и анализ показателей материальных затрат." М.: Финансы,1980.-143с.

 • Чумаченко М.Г. Бухгалтерський облік: минуле, сучасне... майбутнє? //Світ бухгалтерського обліку,1997.-№1.-С.З.

 • Чумаченко М.Г. Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні та міжнародні стандарти обліку.-К. Институт фінансових і банківських досліджень академії економічних наук України, 1997.-С.36.

 • Шеремет А.Д. Анализ экономики промышленных предприятий. -М. Высшая школа, 1976 - 197 с.

 • Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Высшая школа, 1982 - 342 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...