WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

При методі обліку розкрою за партіями можна перевірити перевитрату чи економію матеріалів по кожній розкрійній карті, акту розкрою й інших документах у розрізі видів виробів, конкретно у кожного робітника-закрійника. Крім того, досліджується вірогідність цих видаткових документів, своєчасність і повнота оформлення документами всіх матеріалів, що відпускаються у виробництво, правильність заповнення всіх реквізитів. Раптовою перевіркою на початку зміни можна оперативно виявити на робочих місцях неоформлені партії матеріалів, причини такого становища і винних осіб. Одночасно варто зробити звірку робочих лекал, прес-форм моделей, штампів з еталонами. Якщо вони застосовуються на робочих місцях у зменшених розмірах у порівнянні з еталонами і зразками, значить має місце менші витрати матеріалів у виробництві деталей і завищене його списання по документах. У проміжних коморах цехів потрібно звернути увагу на систему контролю збереження й облік матеріалів і їхнього відпуску на робочі місця, а також оформлення заготовок, що надходять. Практика показує, що допускаються випадки відпустки матеріалів низької якості на робочі місця з оформленням документів на більш якісний матеріал, бездокументальної відпустки матеріалів на робочі місця, неправильного оформлення завдань на виконання робіт, розмірів і фасонів деталей, що виготовляються, а отже, і кількості матеріалів, що витрачаються; зазначення витрат матеріалів у видаткових документах не по фактичних затратах, а на рівні завищених норм і т.п. що приводить до зайвого списання матеріалів, виготовлення неврахованих деталей і напівфабрикатів, а згодом і готової продукції. При виявленні таких випадків варто проводити технологічну експертизу, контрольний розкрій матеріалів, інвентаризацію матеріалів і заготівель; практикувати зіставлення що списуються і наявних у коморах матеріалів, оформлених документами, з фактичною наявністю матеріалів на робочих місцях; типів і розмірів заготівок і деталей, зазначених у документах, з фактично виготовленими, що знаходяться на робочих місцях, у коморах і використаними для вироблення готової продукції. Результати перевірок оформляються проміжними актами з додатком письмових пояснень винних осіб.

За умови застосування інвентарного методу контролю на підприємстві особливо потрібно досліджувати документи, якщо відпущене зі складів матеріали цехам механічно списувалася на витрати виробництва, не виявлялися реальні відхилення від норм, не аналізувалися їхні причини і винні особи, не проводилися у встановлений термін інвентаризації залишків незавершеного виробництва з відображенням результатів їх в обліку, не вівся точний кількісний облік матеріалів і цехах і руху напівфабрикатів у виробництві. Результати витрачання (перевитрата, економія) вивчаються за кожен місяць. По найважливіших видах витрачених сировини і матеріалів на основі даних щомісячних виробничих звітів цехів доцільно складати накопичувальну відомість. Перевитрату сировини і матеріалів на виготовлення продукції потрібно перевірити по окремих сигнальних документах: актам заміни матеріалів, вимогам і ін.

Для найбільш системного викладу результатів в акті аудиту перевитрати визначених видів матеріалів можна узагальнити і згрупувати з причин їхнього виникнення (відхилення від установленої технології виробництва, несправність і неточне налагодження устаткування, заміна матеріалів через відсутність потрібного профілю на окладах, неврахований брак, розкрадання), окремим видам продукції, місцям виникнення перевитрати і винних осіб.

Крім кількісних перевитрат сировини і матеріалів при використанні їх у виробництві можуть мати місце і вартісні відхилення від норм. Вартісні перевитрати по сировині, матеріалам і напівфабрикатам утворяться в результаті підвищення цін, заміни передбачених технологією виробництва матеріалів більш дорогими, перевитрат коштів по транспортно-заготівельних витратах, необґрунтованого списання сум нестач і непродуктивних утрат на собівартість використовуваних матеріальних цінностей у виробництві шляхом складання різного роду актів, необґрунтованих бухгалтерських довідок і проведення незаконних позасистемних записів. Іноді позасистемні запису по списанню використовуваних у виробництві готової продукції матеріальних цінностей і залишків незавершеного виробництва на накладні витрати приводять до перевитрат.

Аудитор перевіряє відходи, одержувані при обробці сировини і матеріалів, правильність їхнього обліку, використання і реалізації. Зокрема, раціонально зіставити кількість отриманих і врахованих відходів з розрахунковим виходячи з кількості списаних сировини і матеріалів на виробництво продукції з обліком фактичного і нормативного виходу готової продукції. Виявлені відхилення можуть указувати на неповне оприбуткування виробленої продукції, неповне відображення браку, заниження питомої ваги відходів і т.п. На окремих підприємствах допускається незаконна практика безоблікової відпустки відходів, відвантаження повноцінної сировини під видом відходів, не здійснюється контроль за кількістю і зниженням відходів, використанням їх у виробництві, що приведе до втрат, безгосподарності і зловживань.

У процесі аудита використання матеріалів у виробництві раціонально вивчити дані щоденного обліку й аналізу відхилень від норм витрати. Ці дані можна систематизувати по окремих факторах і причинам, що дасть можливість розробити необхідні профілактичні міри. Розміри відхилень від норм за даними оперативного обліку звіряють з аналогічними відхиленнями за даними місячних виробничих звітів цехів про витрату сировини і матеріалів, з матеріальними балансами. Матеріальні баланси відбивають витрата сировини і матеріалів на виробництво готової продукції, брак, видимі і невидимі відходи, повернення матеріалів на склад, відпустку з цехів на сторону. Така систематизація полегшує цілеспрямовану перевірку втрат і порушень. Упровадження на підприємствах машинобудівної промисловості машинокомплектів для обліку витрат і калькулювання собівартості продукції сприяло посиленню схоронності матеріалів, деталей і вузлів у виробництві.

Поліпшенню використання і схоронності сировини, матеріалів і напівфабрикатів сприяє висновок письмових договорів про матеріальну відповідальність з начальниками цехів підготовки і комплектування сировини і готової продукції в ряді галузей промисловості, старшими і змінними майстрами цехів, ділянок, агрегатів, конвеєрів і інших інженерно-технічних працівників. Робітниками цехів підготовки і комплектування сировини і готової продукції в ряді галузей промисловості, старшими і змінними майстрами цехів, ділянок, агрегатів, конвеєрів і інших інженерно-технічних працівників.

На ряді підприємств одержала поширення бригадна матеріальна відповідальність за схоронність сировини, матеріалів і готової продукції у виробництві, що з'явилася ефективним засобом боротьби з розтратами, нестачами і розкраданнями. У сучасних умовах створені сприятливі умови для розвитку цієї форми внутрішньогосподарського контролю з боку робітників. Аудитор зобов'язаний звернути увагу, щоб адміністрація і громадські організації підприємств морально і матеріально заохочували бригадну матеріальну відповідальність як діючий засіб боротьби за схоронність соціалістичної власності.

Висновки

У ході проведених досліджень були розглянуті питання обліку, аналізу і аудиту матеріалів при АРМ бухгалтера на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ "Калина".

Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його – матеріалами, сировиною, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції.

Тому економне використання матеріалів, виявлення внутрішньовиробничих резервів – це один з найважливіших факторів збільшення прибутку та стабільної роботи підприємства.

Розрізняють економічну та технічну (за призначення у процесі виробництва) класифікацію. В основу економічної класифікації матеріалів покладено їх роль у процесі виробництва. За призначенням матеріали групуються таким чином:

 • сировина і матеріали;

 • напівфабрикати;

 • паливо;

 • тара і тарні матеріали;

 • будівельні матеріали;

 • запасні частини;

 • незавершене виробництво;

 • малоцінні та швидкозношувані предмети;

 • зворотні відходи виробництва.

  Для правильної організації обліку матеріалів потрібно розробити номенклатури матеріалів (номенклатуру-цінник).

  Важливе значення для правильної організації обліку має порядок оцінки матеріальних ресурсів. Згідно з Положенням 9 оцінку виробничих запасів за їх окремими видами слід розглядати на наступних етапах їх руху:

  • при надходженні виробничих запасів;

  • при вибутті виробничих запасів;

  • на дату складання звітності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...