WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

 • сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

 • незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу;

 • готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;

 • товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

 • малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року;

 • молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації запасів.

Норми П(С)БО 9 "Запаси", не поширюються на такі запаси:

 • незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними;

 • фінансові активи (цінні папери, що утримуються з метою продажу тощо);

 • молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх правильне класифікація. На різних підприємствах матеріали можуть мати різне призначення залежно від функцій, яку вони виконують у процесі виробництва. Так, наприклад, дошки на меблевій фабриці створюють основу готової продукції – меблів, а на машинобудівному, цукровому підприємствах дошки використовуються для поточного ремонту будівель і безпосередньої участі у виробництві готової продукції не беруть. Тому важливо правильно згрупувати (класифікувати) матеріальні цінності на підприємстві за їх призначенням та роллю у процесі виробництва.

К
ласифікація запасів наведена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Класифікація запасів.

 • Сировина и основні матеріали.

  До них належать предмети праці, що входять до складу вироблюваних продуктів і складають їх основу (наприклад, бавовна для виробництва пряжі, метал для виробництва верстатів, залізна руда для виробництва чавуну тощо).

  2. Допоміжні матеріали.

  До них належать матеріали, які не утворюють основи виготовлюваної продукції, а приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначені якості (наприклад, фарба для цукерок у кондитерському виробництві або фарба для фарбування вовни), або знаряддя виробництва, що витрачаються в процесі роботи (наприклад, мастильні матеріали, обтиральні тканини), або ті, що витрачаються для обслуговування процесу виробництва (наприклад, канцелярські приладдя, бланки обліку, електричні лампочки тощо).

  3. Паливо.

  Економічно цей вид матеріалів належить до допоміжних матеріалів, але відокремлюється в обліку особо у зв'язку з його значною роллю у народному господарстві і великою питомою вагою у загальних витратах матеріалів.

  Паливо може використовуватися:

  а) для технологічних потреб, коли воно використовується безпосередньо у технологічному процесі і зумовлює зміни матеріалів (наприклад, у ливарному цеху паливо сприяє перетворенню чавуну на рідкий метал);

  б) для енергетичних потреб, коли паливо сприяє виробітку теплової енергії (наприклад, паливо, що спалюється в топках під котлами, у печах та інших теплосилових агрегатах);

  в) для господарських потреб (наприклад, для опалення приміщення цехів, контори підприємства, житлових будинків тощо).

  4. Тара.

  До тари належать предмети, призначені для пакування продукції: пляшки, ящики, мішки тощо (як порожня, так і та, що перебуває під матеріалами і готовою продукцією.

  Тара, призначена для виробничих або господарських потреб, належить до основних засобів або малоцінних предметів залежно від терміну служби або вартості (наприклад, ящики для зберігання сипучих тіл у цеху).

  Розрізняють інвентарну і неінвентарну тару. До інвентарної тари відносять предмети довгострокового використання (бочки, контейнери). Вона використовується у виробничому процесі як засіб праці й залежно від її вартості і строків служби обліковується або в складі основних засобів, або в складі малоцінних і швидкозношуваних предметів. Інша тара відноситься до категорії неінвентарної і разом з матеріалами для її ремонту обліковується в складі виробничих запасів.

  5. Запасні частини.

  Запасні частини для ремонтів – це окремі запасні частини для машин, обладнання, транспортних засобів, призначені для виконування ремонтів, заміни зношених частин тощо.

  У деяких галузях промисловості, наприклад, в машинобудуванні, підприємства купують в порядку виробничої кооперації напівфабрикати (наприклад, деталі, які підлягають подальшій обробці або витрачаються безпосередньо на збирання готової продукції). У цих випадках напівфабрикати розглядаються як основні матеріали.

  6. Будівельні матеріали.

  До них належать будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання, що підлягають встановленню на об'єктах, які будуються (реконструюються), капітальних вкладень, інші матеріальні цінності, призначені для потреб капітального будівництва. Ці матеріальні цінності обліковуються на субрахунку №205 "Будівельні матеріали.

  7. Малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Облік ведеться на рахунку №22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

  Важливою умовою правильної організації обліку матеріалів є розробка номенклатури матеріалів.

  На підприємствах кожна група матеріалів може складатися із сотень і тисяч назв, сортів, розмірів. Для раціонального обліку матеріалів, який би сприяв оперативній роботі, плануванню та бухгалтерському обліку, необхідно розробити деталізоване групування матеріалів. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремих видів матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали поділяються на групи (наприклад, кольорові метали, чорні метали тощо). Кожна група поділяється на підгрупи (наприклад, група чорних металів на прокат, вуглецева сталь, мартенівська, легована сталь тощо). У межах кожної підгрупи матеріали в свою чергу групуються за профілем, маркою, сортом, а потім за розміром та ін.

  За кожною назвою, сортом, розміром матеріалів закріплюється постійний шифр, що має бути проставлений на всіх документах, пов'язаних з обліком матеріалів. Цим шифром користуються також в аналітичному обліку.

  Перелік матеріалів, згрупованих за характерною для них ознакою і відповідним чином зашифрованих із зазначенням одиниці виміру, називається номенклатурою матеріалів.

  На кожному документі на надходження або витрати матеріалів мають бути вказані не лише назва матеріалу, але й його номенклатурний номер.

  Однією з важливих умов правильної організації обліку матеріалів є попередня розробка норми запасу матеріалів по кожному номенклатурному номеру і норм витрат кожного виду матеріалів на кожний вид вироблюваної продукції, що необхідно для контролю зі станом залишків матеріалів на складах підприємства в межах потреб, а також за правильним їх використанням у виробництві.

  Таким чином, необхідними умовами правильної організації обліку матеріалів є:

  а) правильна організація складського господарства;

  б) наявність інструкції з обліку матеріалів;

  в) правильне групування (класифікація) матеріалів;

  г) розробка номенклатури матеріалів;

  д) розробка норм запасу і норм витрат матеріалів.

 • Методи оцінки матеріалів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" і завдання їх обліку.

  Матеріали зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю (собівартістю), яка визначається залежно від шляхів надходження запасів. Запаси на підприємство можуть надходити в результаті:

  • придбання за плату;

  • виготовлення власними силами підприємства;

  • внесення до статутного капіталу підприємства;

  • безоплатного одержання;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...