WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

На подорожчання собівартості заготовлених матеріалів впливає придбання зайвих і непотрібних матеріальних цінностей, що можуть тривалий час зберігатися на складах, утрачаючи якість, а потім чи списуються реалізуються на сторону за мінімальними цінами, іноді зі збитком для підприємства. Дані про зайві і непотрібні матеріали можна одержати у відділі постачання. Якщо виникають сумніву в їхній вірогідності, аудитор пропонує зробити вибірку зайвих і непотрібних матеріалів безпосередньо на складах, а згодом перевіряє їх при обстеженні складів і по картках складського обліку. Результати перевірки наявності зайвих і непотрібних матеріальних цінностей на складах можна оформити в накопичувальній відомості. На собівартість заготовлених матеріалів значно впливають транспортно-заготівельні витрати. Під час перевезення заготовлених сировини і матеріалів залізничним, водним або автомобільним транспортом підприємства транспортно-заготівельні витрати перевіряють у взаємозв'язку з аудитом транспортних цехів, використання вантажопідйомності і простоїв транспортних засобів і собівартості виконуваних ними робіт.

3.3. Аналіз і аудит використання матеріалів

та їх вплив на обсяг продукції.

Виконання виробничої програми підприємства залежить не тільки від обгрунтованості плану матеріально-технічного постачання і результатів його виконання, а й від раціонального використання матеріальних ресурсів.

Економічний аналіз використання матеріальних ресурсів певною мірою визначається специфікою виробничого процесу, його організацією, характером продукції, що виробляється, і технологією її виробництва.

Основна умова раціонального використання матеріальних ресурсів — впровадження прогресивних норм їх витрат, удосконалення технології та організації виробництва, скорочення відходів виробництва та раціональне їх використання, ліквідація втрат від браку та ін.

Аналіз використання сировини і матеріалів розпочинають перевіркою дотримання норм їх витрачання на одиницю продукції. За умов внутрішньогосподарського розрахунку при виникненні перевитрат матеріальних ресурсів виявляють конкретні причини і винуватців цих перевитрат. Найпоширеніші причини відхилень від норм витрат — це вимушені заміни матеріалів, надходження бракованої сировини і матеріалів, коригування креслень, конструкцій, технологічних процесів.

Економія витрат матеріальних ресурсів може бути досягнута в результаті використання місцевої і більш дешевої сировини і матеріалів, заміни одних матеріалів іншими, впровадження нової техніки, передової технології, невикористання необгрунтованих і застарілих норм.

Загальними показниками ефективності використання окремих видів сировини і матеріалів є вихід придатної продукції і коефіцієнт використання матеріалів. У переробних галузях промисловості застосовують показник виходу придатної продукції з вихідної сировини. Він визначається як її відношення в % до переробленої вихідної сировини. Наприклад вихід цукру з буряків, металу з руди. В обробних галузях промисловості використовують коефіцієнт використання матеріалів, який обчислюється в натуральних показниках діленням витраченого матеріалу на випуск готових виробів.

Названі показники характеризують якісну сторону використання матеріалів у виробництві. У процесі аналізу фактичні показники порівнюють з планом або з іншим базисним показником, визначають відхилення і причини його виникнення.

Узагальнюючими показниками ефективності витрачання матеріальних ресурсів на виробництві є матеріаломісткість усієї товарної продукції і питома матеріаломісткість конкретних видів продукції.

Матеріаломісткість товарної продукції — це відношення матеріальних витрат на ЇЇ виробництво до її вартості (Продукції. Питома матеріаломісткість окремих видів продукції визначається відношенням матеріальних витрат на її виробництво до її вартості. Для аналізу рівня матеріаломісткості товарної продукції використовують аналітичну табл. 3.3.1.

Таблиця 3.3.1.

Показники

За звітній рік

За попередній рік

Відхилення (+,-)

абсолютне

відносне

1. Готова продукція в оптових цінах підприємства, тис.грн.

98769

68241

+30528

+31,9

2. Матеріальні витрати, тис. грн.

50106

36817

+13289

+26,1

3. Матеріаломісткість, коп.

50,73

53,95

3,2

+8,7

На підприємстві допущено зростання матеріальних витрат. Внаслідок зростання матеріаломісткості на 3,2 коп. перевитрачено матеріальних ресурсів на 3160,608 тис. грн. (98769/100*3,2).

З метою виявлення негативних причин і забезпечення більшої об'єктивності та дієвості аналізу визначають вплив на рівень загальної матеріаломісткості продукції окремих елементів витрат, тобто, вплив конкретних груп матеріальних ресурсів, а також дають оцінку матеріаломісткості окремих виробів. Для такого аналізу використовують дані звітних калькуляцій. Зміну прямих матеріальних витрат здебільшого зумовлюють такі фактори: зміна кількості використаної сировини і матеріалів (фактор норм); зміна цін на сировину і матеріали, зміна транспортно-заготівельних витрат (фактор цін); зміна рецептури виробу; заміна одного виду сировини і матеріалів іншими. Для аналізу використання матеріальних ресурсів пропонується аналітична табл. 3.3.2.

Таблиця 3.3.2.

Використання матеріалів на виробництво продукції

Відхилення (+,-)

У тому числі за рахунок зміни

Цін (гр.7-гр.6)

10

+1,39

Норм (гр.6-гр.5)

9

-0,35

Всього (гр.7-гр.6)

8

+1,04

Вартість, грн.

Фак-тична (гр.2*гр.4)

7

12,35

При фак-тичній нормі і плано-вій ціні (гр.2*гр.3)

6

10,96

Плано-ва (гр.1*гр.3)

5

11,31

Ціна, грн.

Фак-тично

4

4,9

План

3

4,35

Норма витрачання матеріалів, кг.

Фак-тично

2

2,52

План

1

2,6

Назва виробу

А

А

Дані табл. 3.3.2. показують: вартість втраченого матеріал на виробництво виробу зросла на 1,04 грн. Зниження норм вплинуло позитивно і дало економію матеріалів на 0,35 грн. на кожному виробі. Зростання цін негативно вплинуло на вартість матеріалів, що призвело до перевитрат на 1,39 грн.

Негативно впливають на матеріаломісткість виробу надпланові відходи і втрати від браку, які на ряді підприємств мають значну питому вагу. Під час аналізу важливо виявити не тільки зміну питомої ваги відходів, а й причини їх утворення, розробити заходи для їх усунення. Важливим резервом збільшення виробництва продукції є доведення повернених відходів до запланованого рівня. Для аналізу складають аналітичну табл. 3.3.3.

Таблиця 3.3.3.

Статті витрат

Фактично випущено товарної продукції, тис.

Відхилення від запланованого рівня витрат, (+,-)

За плановою собівартістю

За фактичною собівартістю

Сировина і матеріали

29794

20895

-

Повернені відходи (віднімаються)

108

112

+

Разом

29686

20783

-8903

Довідки

1. Вартість відходів за звітний рік:

а) за ціною вихідної сировини

Х

504

б) за ціною можливого використання

Х

112

2. Товарна продукція в оптових цінах за звітній рік

90805

х


 
 

Цікаве

Загрузка...